aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

41,5 mld USD dla Narodowego Planu Energii i Klimatu (KPEiK) Ukrainy

28 czerwca 2024
41,5 mld USD dla Narodowego Planu Energii i Klimatu (KPEiK) Ukrainy

25 czerwca Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził Narodowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) na okres do 2030 roku.

KPEiK jest strategicznym dokumentem mającym na celu harmonizację polityki środowiskowej, energetycznej i gospodarczej na rzecz zrównoważonego rozwoju Ukrainy. Sekretariat Wspólnoty Energetycznej i Komisja Europejska odegrały kluczową rolę jako partnerzy międzynarodowi w opracowaniu planu, oferując konsultacje i informacje zwrotne przez cały okres jego tworzenia.

Główne cele krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu obejmują: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 65% w porównaniu z poziomami z 1990 r.; osiągnięcie 27% udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii końcowej do 2030 r.; oraz pogłębienie dywersyfikacji źródeł energii i szlaków dostaw – nie więcej niż 30% od jednego dostawcy.

"Krajowy Plan został przygotowany w rekordowym czasie – niecały rok. Rząd zatwierdził Narodowy Plan na rzecz Energii i Klimatu w tym samym dniu, w którym rozpoczęły się negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej. Jest to symboliczne, ponieważ stworzenie tego dokumentu jest ważną częścią procesu integracji europejskiej" – powiedziała Julia Swyrydenko, pierwsza wicepremier Ukrainy i minister gospodarki Ukrainy.

Artur Lorkowski, dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej, powiedział, że terminowe przyjęcie krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na Ukrainie było kluczowym krokiem w wyjaśnieniu priorytetów polityki energetycznej i klimatycznej rządu dla obywateli i zainteresowanych stron: "Krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu służy jako plan zielonej odbudowy i odbudowy Ukrainy, przyciągając pomoc międzynarodową".

Według Julii Swyrydenko inwestycja potrzebuje łącznie 41,5 mld USD.

Dzień wcześniej, 24 czerwca, Dyrektor Wspólnoty Energetycznej Artur Lorkowski podpisał Memorandum of Understanding pomiędzy Sekretariatem Wspólnoty Energetycznej a Komitetem Rady Najwyższej Ukrainy ds. Energii i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych. Protokół ustaleń ma na celu zacieśnienie współpracy w sektorze energetycznym w celu wypełnienia zobowiązań Ukrainy wynikających z Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Koncentruje się na integracji ukraińskich rynków energii z rynkami Unii Europejskiej, poprawie ram prawnych oraz wspieraniu korzystnego klimatu gospodarczego i inwestycyjnego. Kluczowe priorytety to integracja rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego, dekarbonizacja sektora energetycznego, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz powojenna odbudowa ukraińskiego sektora energetycznego zgodnie ze zobowiązaniami dotyczącymi przejścia na czystą energię.

Sekretariat Wspólnoty Energetycznej i Komisja Europejska odegrały kluczową rolę jako partnerzy międzynarodowi w opracowywaniu krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, oferując konsultacje i informacje zwrotne na całym etapie jego tworzenia.

"Należy teraz skupić się na wdrażaniu zaplanowanych polityk i środków zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi Instrumentu na rzecz Ukrainy i Wspólnoty Energetycznej. Trwające brutalne ataki na infrastrukturę cywilną i energetyczną podkreślają potrzebę ciągłego monitorowania planu i toczących się dyskusji na wysokim szczeblu na temat dostosowania się do zmieniających się okoliczności" – podkreślił Lorkowski, podkreślając zaangażowanie Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej w ułatwianie tego procesu, zgodnie z zaleceniami Sekretariatu opublikowanymi na początku tego miesiąca.

Dodatkowo wsparcia w opracowaniu NECP udzieliła Ambasada Brytyjska na Ukrainie, Światowa Inicjatywa Zerowej Emisji Netto oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. W skład zespołu zaangażowanego w przygotowanie dokumentu weszli przedstawiciele think tanku DiXi Group, Instytutu Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz wielu niezależnych ekspertów.

oprrac, e-mk,ppr.pl


POWIĄZANE

Pan Grzegorz Jedamski, nie ustaje w swej walce o równe traktowanie rolników emer...

Żniwa 2024 – Złe perspektywy dla zbóż, stabilne dla nasion oleistych i pozytywne...

Z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę w związku...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę