aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

70 ministrów rolnictwa z całego świata w Berlinie

23 stycznia 2023
70 ministrów rolnictwa z całego świata w Berlinie

Na zaproszenie Federalnego Ministra Rolnictwa Niemiec, Cema Özdemira około 70 ministrów rolnictwa z całego świata wraz z przedstawicielami ponad dziesięciu organizacji międzynarodowych zebrało się na 15 Berlińskiej Konferencji Ministrów Rolnictwa.

Ministrowie rolnictwa zobowiązali się do promowania zrównoważonych, sprzyjających włączeniu społecznemu i odpornych na kryzysy systemów żywnościowych. Ponadto uczestnicy zobowiązali się, że żywność będzie dostępna, przystępna cenowo i bezpieczna dla wszystkich, aby osiągnąć cel ONZ „Zero głodu” w Agendzie 2030. Wspólny komunikat ministrów rolnictwa zawiera jednoznaczne sformułowania dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę i wynikającego z niej globalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Selenski wezwał ministrów rolnictwa do poparcia inicjatywy Ziarno z Ukrainy.

Kluczowe wyniki 15. Berlińskiej Konferencji Ministrów Rolnictwa

- Projektowanie systemów żywnościowych wolnych od kryzysu: celem jest promowanie systemów żywnościowych odpornych na kryzysy, które są zarówno zrównoważone, jak i odporne. T Obejmuje to zapewnienie podstaw ekonomicznych dla rolnictwa i godnych warunków pracy. W szczególności należy wspierać gospodarstwa rodzinne i gospodarstwa małorolne, kobiety, młodzież, grupy tubylcze i grupy znajdujące się w trudnej sytuacji. Elementy składowe to ograniczenie marnotrawstwa i strat żywności, handel oparty na zasadach, zrównoważone łańcuchy dostaw oraz promocja regionalnych, dostosowanych do danego miejsca upraw i większej różnorodności.

- Promowanie przyjaznych dla klimatu systemów żywnościowych: Oprócz osiągnięcia celu 1,5 stopnia i wsparcia celów COP 27 dla rolnictwa, emisje gazów cieplarnianych mają zostać zmniejszone poprzez zrównoważoną gospodarkę glebą i składnikami odżywczymi oraz produkcję zwierzęcą. Wspierane ma być dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu. Obejmuje to również zmniejszenie zużycia energii w sektorze rolnictwa.

- Wspieranie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej : Zachowanie różnorodności biologicznej jest niezbędnym warunkiem wstępnym funkcjonowania systemów żywnościowych. Należy poprawić stan gleby i agroekologię, aby poprawić różnorodność genetyczną i agrobioróżnorodność. Bardziej efektywne ma być wykorzystanie nawozów i pestycydów w celu zmniejszenia zanieczyszczenia gleby i wody. Należy zapobiegać wylesianiu i pustynnieniu.

- Zacieśnienie współpracy w zakresie zrównoważonych globalnych systemów żywnościowych: do procesu dyskusji mają zostać wprowadzone ważne kwestie zarządzania w celu zabezpieczenia światowych dostaw żywności. Ponadto wyniki Konferencji Ministrów Rolnictwa mają zostać włączone do procesu szczytu ONZ ds. Systemów Żywnościowych. Należy również wzmocnić Światowy Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego (CFS), podobnie jak współpracę międzysektorową w ramach podejścia „Jedno zdrowie”.

Wraz z Agendą 2030 społeczność międzynarodowa wyznaczyła sobie ambitne Cele Zrównoważonego Rozwoju, takie jak położenie kresu głodowi na świecie. Mimo to liczba osób dotkniętych głodem stale rośnie. Poza kryzysem klimatycznym, wymieraniem gatunków i pandemią COVID-19, nową siłą napędową tego kryzysu światowego bezpieczeństwa żywnościowego stała się rosyjska wojna agresywna przeciwko Ukrainie. Świat stoi obecnie w obliczu największego kryzysu żywnościowego od czasów II wojny światowej.

W związku z tym społeczność międzynarodowa musi pilnie opracować i wdrożyć rozwiązania umożliwiające realizację prawa do odpowiedniej żywności. Jedynymi celowymi rozwiązaniami są te, które dotyczą zarówno bezpieczeństwa żywnościowego, katastrofy klimatycznej, jak i wymierania gatunków.

Kompleksowa transformacja światowych systemów żywnościowych ma w tym względzie kluczowe znaczenie.

Potrzebujemy krótkoterminowych i długoterminowych rozwiązań opartych na międzynarodowej współpracy. 2000 gości ze świata polityki, biznesu, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego dyskutowalo o tym, jak przeprowadzić udaną transformację. Wiele wydarzeń GFFA było publicznych, między innymi 2 panele wysokiego szczebla, 1 debata wysokiego szczebla, slam naukowy i impreza inauguracyjna. Rejestrować się można było od 1 grudnia.

Największa na świecie nieformalna Konferencja Ministrów Rolnictwa odbyła się w sobotę, ostatniego dnia konferencji. Stanowi polityczną atrakcję GFFA. Podczas tej konferencji około 70 ministrów rolnictwa z całego świata przyjęło wspólny komunikat polityczny, który znjduje się TUTAJ

Polskę reprezentował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Jak dowiadujemy się z informacji prsowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, W ramach szczytu odbyło się spotkanie nt. obecnych wyzwań ukraińskiego rolnictwa i ich wpływu na światowe bezpieczeństwo żywnościowe. W rozmowach tych uczestniczyli wicepremier Henryk Kowalczyk, minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski, przedstawiciele FAO, Komisji Europejskiej oraz ministrowie ds. rolnictwa z Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii, Mołdawii, Francji, Włoch i Rumunii.

 

 

Polski minister rolnictwa i rozwoju wsi wyraził pogląd, że należy czynić starania, aby społeczność międzynarodowa w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zaangażowała się w konkretną i wymierną pomoc dla ukraińskich rolników. Powinna ona objąć dostarczenie środków produkcji, maszyn, nawozów czy leków weterynaryjnych. Zapewnił, że Polska na pewno będzie te działania pomocowe kontynuować. Pozostali uczestnicy spotkania także zapewnili o swoim dalszym wsparciu dla Ukrainy.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że w dalszym usprawnieniu przewozów niezbędna jest pomoc unijna.

– Dlatego kilkakrotnie zwracałem się w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Przykładowo w listopadzie 2022 r. przekazałem Komisarz ds. Transportu informację o naszym poparciu postulatu strony ukraińskiej, dotyczącym wprowadzenia przez UE mechanizmu dopłat do produkcji środków transportu – przypomniał wicepremier Kowalczyk.

Wskazał także na konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony rynków w krajach, w których import zbóż z Ukrainy prowadzi do zakłóceń.

– Liczę też na możliwie pilne podjęcie przez stronę ukraińską starań na rzecz zwiększenia przewozów tranzytowych zbóż i innych towarów rolnych przez Polskę. Pozwoliłoby to na zmniejszenie nadmiernego importu do naszego kraju. Jednocześnie poprawiłoby to podaż zbóż na rynkach państw trzecich, przyczyniając się do poprawy globalnego bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział polski minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Rozmowy na marginesie szczytu
Na marginesie dzisiejszej konferencji wicepremier Henryk Kowalczyk rozmawiał z ministrami ds. rolnictwa Mołdawii i Egiptu o współpracy z Polską w dziedzinie rolnictwa.

Rozmowa wicepremiera Henryka Kowalczyka z ministrem rolnictwa i przemysłu spożywczego Mołdawii Vladimirem Boleą odbyła się z inicjatywy strony mołdawskiej. Szef polskiego resortu rolnictwa zadeklarował gotowość do kontynuacji wsparcia mołdawskich starań w dostosowaniu do wymogów i standardów unijnych w ramach integracji Mołdawii z Unią Europejską.

Strona mołdawska wyraziła zainteresowanie skorzystaniem z doświadczeń Polski w ramach rozwoju hodowli i przetwórstwa rolno-spożywczego. Minister Bolea zachęcił również do inwestycji w sektorze rolnym w Mołdawii.

Wicepremier Henryk Kowalczyk i minister zaopatrzenia i handlu międzynarodowego Egiptu Ali El-Moselhi w czasie rozmowy poruszyli problem eksportu polskich jabłek do Egiptu. Strona egipska wyraziła ponadto zainteresowanie zwiększeniem dostaw zboża z Polski.


***
OGFFA
Światowe Forum ds. Wyżywienia i Rolnictwa (GFFA) to międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom polityki rolno-spożywczej. Od 15 lat odbywa się w Berlinie na początku Międzynarodowego Zielonego Tygodnia – w tym roku od 18 stycznia do 21 stycznia 2023 roku.

The GFFA posiada ok. 2000 międzynarodowych gości ze świata polityki, przemysłu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego dyskutujących na kluczowy temat.
W ostatnim dniu konferencji odbywa się również największa na świecie nieformalna konferencja ministrów rolnictwa. To jest punkt kulminacyjny GFFA.
Około 70 ministrów rolnictwa z całego świata i przedstawiciele wysokiego szczebla kilkunastu organizacji międzynarodowych przyjmują wspólny komunikat polityczny na dany kluczowy temat.
Goście wysokiego szczebla, tacy jak książę Karol, Ban Ki-moon, Angela Merkel i Josefa Sacko, wzbogacili GFFAw ostatnich latach z przemówieniami programowymi.

 

oprac. e-mk; red. ppr.pl na podst. źródła: GFFA Communiqué 2023; FEDERAL MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (BMEL); Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; fot. MRiRW


POWIĄZANE

JA Solar to wiodący światowy producent zajmujący się produkcją paneli fotowoltai...

16.05.br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” C...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę