aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Aby nie było wątpliwości

13 marca 2023
Aby nie było wątpliwości

Pan Grzegorz Jedamski rolnik/emeryt,uzasadnia swoje racje do wystawionego KRUS wezwania do zapłaty z tytułu bezprawnie obniżonego wymiaru wypłacanej emerytury, powołując się na konkretne przepisy analizując  art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w którym trzeba zwrócić uwagę na wymowę i skutek zapisów przedmiotowego artykułu. 

W przesłanej do nas najnowszej korespondencji, Pan Grzegorz pisze tak:

Do Zarządu KRUS


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu, uzupełnieniu przesłanej interpretacji art. 26 ust. 1 ustawy o ubez. społ. rolników - słuszność przedstawionej przeze mnie interpretacji pośrednio potwierdza ust. 2 niniejszego zapisu.

Jeżeli zmniejszenie wskaźnika emerytury uzupełniającej miałoby dotyczyć rolników którzy mieliby ponad 20 lat składkowych, to przepis ust. 2 art. 26 byłby zbędny. Rolnik który miałby ponad 20 lat składkowych, zawsze pomimo stosowanego przez KRUS potrącenia miałby łączny wskaźnik sumy emerytury składkowej i uzupełniającej powyżej    1,0  .  Przykład ( stosownie do dotychczas stosowanej interpretacji) :  rolnik mający 22 lat  składkowych - obniżenie 2x0,5 = 1 , skutek to obniżenie wskaźnika emerytury uzupełniającej do   0,94    , w konsekwencji  to   0,94  +  0,22 = 1,16 ;  rolnik mający 30 lat składkowych - obniżenie 10x0,5 = 5, skutek to obniżenie emerytury uzupełniającej do   0,90  , w konsekwencji to   0,90  +  0,30 = 1,2.
 
Powyższe przykłady jednoznacznie wskazują na to, że gdyby stosować dotyczhczasową wykładnie art. 26 ust. 1, to ust. 2 tego art. byłby zbędny - ewentualnie uznać, że ustawodawca wprowadził ten przepis by ewentualne podnieść wypłacaną emeryturę do wysokości emerytury podstawowej ( z 0,95  do  1,0 ) rolnikowi, który nie opłacił żadnej składki

Jeszcze raz zwracam uwagę Zarządu KRUS, że działania (niezgodne z ustawą) na szkodę interesu publicznego, rolników/emerytów skutkują sankcjami z art. 231 par. 1  Kodeksu karnego

Z  poważaniem

Grzegorz Jedamski

Do wiadomości: Rada Ministrów, Min. Rol.


i jesze jeden list:

Do Zarządu KRUS


Szanowni Państwo,

przy interpretacji art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, trzeba zwrócić uwagę na wymowę i skutek zapisów niniejszego artykułu.

Skutkiem niniejszego przepisu miała być mobilizująca sankcja w postaci obniżenia wskaźnika emerytury uzupełniającej dla rolników, którzy nie opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne. Nie można tracić z pola widzenia skutku zapisu niniejszego art. "jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej"   -  do ustalenia części składkowej zalicza się jedynie lata,  za które stosowna składka została zapłacona.  Skutkiem niniejszego przepisu jest, że na przykład rolnik który opłacił jedynie 10 lat składkowych, miałby wskaźnik emerytury uzupełniającej w wysokości 0,10; co w konsekwencji spowodowałoby, iż suma wskaźnika emerytury uzupełniającej    0,10   i podstawowej   0,90 - obniżonego na skutek zastosowanego (zgodnie z ustawą) obniżenia z tytułu nieopłaconych 10 lat składkowych 10x0,5 - ( obliczonego zgodnie z ustawą) wynosiłaby jedynie  1,0  .   Ustawodawca, najprawdopodobniej z przeoczenia, nie zwrócił uwagi na fakt, iż ewentualne obniżanie      wskaźnika emerytury uzupełniającej do   0,85  z  0,95   jest bezskuteczne w zakresie od  0,90 do 0,85  skoro i tak zamiarem ustawodawcy było, by każdy rolnik otrzymał emeryturę w wysokości emerytury minimalnej systemu powszechnego, jeżeli legitymuję się 25 latnim stażem pracy/ubezpieczenia, bez względu na ilość opłaconych składek.

Zamiarem ustawodawcy nie było karanie rolników za długi okres ubezpieczenia i opłacania składek, co jednoznacznie wynika z ustawy. Wdrożona przez KRUS kuriozalna interpretacja art. 26.ust. 1 prowadzi do komicznych sytuacji; na przykład rolnik który legitymuje się 47 letnim okresem ubezpieczenia , mając 47 lat składkowych ( pracujący rolnik w wieku od 18 lat do 65 )spotkałby się z sankcją w postaci obniżenia emerytury uzupełniającej za staż ubezpieczenia od 20 do 40 lat, a za lata powyżej lat 40 (w tym przypadku za kolejne 7 lat) byłby już zwolniony z sankcji obniżenia wysokości emerytury uzupełniającej - rzeczywiście przedziwna kombinacja;  kara za pracę w okresie od 20 lat do 40, a za kolejne lata pracy/ubezpieczenia byłby łaskawie zwolniony z sankcji obniżania wskaźnika emerytury uzupełniającej.

Jeszcze raz wnoszę o zweryfikowanie przez KRUS dotyczasowej, błędnej interpretacji niniejszego przepisu i wykonywanie zobowiązań w zakresie świadczeń emerytalnych wynikających z ustawy.


Grzegorz Jedamski

Do wiadomości: Rada Ministrów; Min.Rol.

POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę