Adama_Spyrale_1-31.05.21

Drożeją indyki

3 grudnia 2015
Bank Gospodarki Żywnościowej podał, że według danych MRiRW w ostatnim tygodniu marca (25-31.03.2013 r.) w monitorowanych przez Ministerstwo zakładach ceny żywca indyków osiągnęły najwyższy w tym roku poziom 5,74 zł/kg. Ostatnio takie ceny odnotowano w końcu stycznia 2012 roku (23-29.01.2012). Patrząc z perspektywy roku w 2012 r. płacono za kg żywca indyczego średnio o 3,9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Obserwowany obecnie wzrost cen jest spowodowany przez stosunkowo niskie wylęgi piskląt indyczych, które już od września 2012 r. do stycznia 2013 r. były o 3 proc. niższe w relacji rocznej. W lutym wyniosły one ok. 1,47 mln szt., czyli były o 15 proc. niższe niż miesiąc wcześniej, a w skali roku był to 18 proc. spadek. Jednak analizując zmiany w wylęgach w lutym w latach 2003-2012 były one średnio o 11 proc. niższe niż miesiąc wcześniej. Tak więc obserwowany spadek wpisuje się w tendencję sezonową, jednak jest bardziej głęboki. W rezultacie niższa liczba wylęgów, łącznie z mniejszym saldem wymiany handlowej pisklętami spowodowały, że łączna ilość wstawień w styczniu mogła wynieść 2,43 mln sztuk, czyli była o 9 proc. niższa niż przed rokiem. W rezultacie mniejszej podaży poziom cen nieznacznie wzrasta. Średnia cena żywca indyczego w marcu tego roku była o 1,3 proc. wyższa niż w lutym. Przy obecnych informacjach dot. stosunkowo niskiego poziomu wylęgów, można się spodziewać, że cena żywca indyków może jeszcze nieznacznie wzrosnąć w następnych tygodniach.
Jednocześnie należy wspomnieć, że opłacalność produkcji indyków w 2012 r., ze względu na wysoki poziom cen pasz grower/finiszer, była na niskim poziomie. W ciągu 2012 r. obserwowano stały ich przyrost. Według danych MRiRW ceny paszy w relacji rocznej wzrosły o 17 proc. W pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. cena paszy utrzymała się na zbliżonym poziomie, tj. 1621 zł/tonę. Spowodowało to, że producenci żywca indyków mieli stosunkowo trudną sytuację, szczególnie od sierpnia 2012 r., kiedy to cena paszy przekroczyła poziom 1636 zł/tonę, a ceny żywca zaczęły spadać. Spowodowało to, że relacja ceny żywca do cen pasz pogorszyła się, za 1 kg indyków można było kupić 3,2 kg paszy, ostatnio tak niski poziom obserwowano w sierpniu 2008 roku. Należy również zaznaczyć, że średnia relacja cen do pasz na przestrzeni lat 2007-2011 kształtowała się na poziomie ok. 3,92. Jak z tego wynika, sytuacja producentów w II połowie 2012 r. ze średnią relacją na poziomie 3,33 była stosunkowo trudna. W ostatnich miesiącach dzięki obserwowanemu niewielkiemu wzrostowi cen żywca i stabilizacji cen pasz, widzimy jednak wzrost relacji do 3,45 w lutym 2013 roku, co mogłoby wskazywać na poprawę poziomu opłacalności. W kolejnych miesiącach ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się cen będzie miał popyt na mięso indycze i sytuacja w eksporcie mięsa indyczego (w 2012 r. wzrósł on o 14 proc. do poziomu 120 tys. ton).POWIĄZANE

17 czerwca mija podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności b...

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 27.05.2021 światowa prod...

Tak, jak nieprzewidywalna jest nasza pogoda, tak nieprzewidywalna jest i trudna ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę