Adama_15.08-30.09.2021

Jak zapobiegać erozji gleby?

7 lutego 2015
Erozja wodna oraz możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na przeciwdziałanie temu problemowi, to tematy przewodnie konferencji naukowo-technicznej, pt. „Erozja wodna  i metody zapobiegania jej skutkom” organizowanej w dniach 19-20 lutego w Szonowicach (k. Raciborza) przez firmę Agromax z Raciborza i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Jak zapobiegać erozji gleby?

- Erozja wodna to proces, w którym następuje wypłukiwanie i utrata najurodzajniejszych warstw gleby oraz składników pokarmowych, a w skrajnych przypadkach dochodzi nawet do deformacji powierzchni terenu – zwłaszcza pól uprawnych. Wynikiem tego negatywnego zjawiska są też duże straty gospodarcze, takie jak, np. niszczenie upraw poprzez wypłukiwanie materiału siewnego i doglebowych środków ochrony roślin, zalewanie domostw czy ulic naniesionymi warstwami błota. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia przede wszystkim na terenach o dużych nachyleniach oraz lessowym podłożu. W przypadku powiatu raciborskiego z problemem erozji wodnej najbardziej boryka się gmina Rudnik, stąd też właśnie na jej terenie, w miejscowości Szonowice, organizujemy konferencję poświęconą temu zagadnieniu - mówi Bogusław Berka, Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „Agromax” z Raciborza. - Wyszliśmy z inicjatywą organizacji takiej konferencji, ponieważ spotykamy się z tym problemem na co dzień w praktyce rolniczej. W naszych warunkach erozja wodna jest naprawdę bardzo poważnym czynnikiem, wpływającym na ograniczenie efektywności prowadzenia gospodarstwa rolnego, szczególnie przy dużych areałach – dodaje B. Berka.

- Erozja wodna, chociaż na mniejszą skalę przebiega właściwie w sposób ciągły, najbardziej jednak jest widoczna po intensywnych opadach. W naszym powiecie, jak  i w całej Polsce każdy wie co to jest erozja, jednak  nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie niesie ona za sobą zagrożenia dla terenów użytkowanych rolniczo. Dlatego, wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie postanowiliśmy zorganizować konferencję, podczas której eksperci – naukowcy i praktycy przedstawią metody zapobiegania jej skutkom – podkreśla B. Berka.

Konferencja, która odbędzie się 19-20 lutego zostanie podzielona na dwie części – prezentacyjną i dyskusyjną. – Jeśli pogoda dopisze, chcemy zaprosić słuchaczy w teren, aby zapoznali się ze skutkami działania erozji wodnej w naszym gospodarstwie, co łatwiej pozwoli zrozumieć treść poszczególnych wykładów – wyjaśnia organizator konferencji.

Swoje prezentacje zapowiedzieli: dr hab. inż. Romuald Żmuda, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który otworzy cześć teoretyczną konferencji swoim wystąpieniem pt.: „Krajobrazotwórcza rola erozji gleb – przyczyny i skutki zjawisk erozyjnych”. W dalszej kolejności prof. dr hab. Kazimierz Klima oraz dr hab. inż. Marek Ryczek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawią zagadnienia związane z metodami badania erozji oraz sposobami przeciwdziałania i zapobiegania jej skutkom. Dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przedstawi prezentację na temat gospodarczych i ekonomicznych skutków erozji w Polsce i na świecie. Dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie omówi problem osuwisk leśnych na fliszu karpackim, a mgr inż. Władysław Podłowski oraz mgr inż. Henryk Kaliciak przedstawią problemy erozji gleb na terenie gospodarstw: Kombinatu Rolnego Kietrz i Przedsiębiorstwa Rolno- Przemysłowego „Agromax” w Raciborzu.

W kolejnym dniu konferencji mgr inż. Marta Kot z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprezentuje praktyczne, ekonomiczne i prawne aspekty zabezpieczeń przeciwerozyjnych rzek i potoków górskich. Natomiast mgr inż. Piotr Chammas, przedstawiciel na Polskę szwajcarskiej firmy Geobrugg, zapozna słuchaczy z praktycznymi przykładami zabiegów przeciwerozyjnych. Mgr inż. Jerzy Wróblewski z Agencji  Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie przedstawi, zgromadzonym na konferencji producentom rolnym, mechanizmy pozyskiwania środków, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na zabiegi przeciwerozyjne i usuwanie skutków erozji wodnej. Mgr inż. Jerzy Motłoch z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówi możliwości finansowania działań zapobiegających procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych, w tym zabiegów przeciwerozyjnych ze środków budżetowych samorządu wojewódzkiego.

– Na konferencję zaprosiliśmy przedstawicieli z Urzędów Marszałkowskich woj. małopolskiego i śląskiego oraz Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego wymienionych województw, którzy pomogą nam wskazać, gdzie i na jakich warunkach można ubiegać się o pomoc w finansowaniu tych zadań. – mówi B. Berka.
Adresatem przedsięwzięcia są producenci rolni, głównie z powiatu raciborskiego oraz przedstawiciele województw małopolskiego i opolskiego.

Dwudniową konferencję naukowo-techniczną, pt. „Erozja wodna  i metody zapobiegania jej skutkom” honorowym patronatem objęli: Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Piotr Litwa – Wojewoda Śląski, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, prof. dr hab. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz mgr inż. Bogusław Berka – Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki Przedsiębiorstwa Rolno– Przemysłowego „Agromax” spółki z o.o. w Raciborzu.


***
Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe AGROMAX Sp. z o.o.
Wiodący przedsiębiorca w branży rolno- spożywczej powiatu raciborskiego. Istnieje od 1993 roku. AGROMAX gospodaruje na areale liczącym łącznie 2550 ha użytków rolnych, znajdujących się na terenie 4 gmin powiatu raciborskiego: Rudnik, Krzanowice, Krzyżanowice i Racibórz (tu mieści się też siedziba firmy). Dominuje towarowa produkcja roślinna, tj. pszenicy, kukurydzy na ziarno, rzepaku, buraków cukrowych oraz produkcja pasz dla bydła z kukurydzy, lucerny i traw, która przynosi przedsiębiorstwu blisko 60 proc. przychodów. Pozostała część przychodów pochodzi z produkcji zwierzęcej, w szczególności z uruchomionej w 2007 r. w Wojnowicach (gm. Krzanowice) fermy bydła mlecznego z ponad 1000 sztuk zwierząt. W ubiegłym roku AGROMAX uhonorowano Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Firma jest także laureatem nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Państwowa Uczelnia Wyższa w Krakowie powstała w 1953 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza – stanowiła wówczas integralną część Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972 roku przemianowano ją na Akademię Rolniczą i nadano imię Hugona Kołłątaja - prekursora nauk rolniczych w Polsce. 11 kwietnia 2008 r. Akademia Rolnicza uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie, tym samym jest on pierwszym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. Oferta edukacyjna obejmuje 18 kierunków, 45 specjalności, na których kształci się ok. 13 tysięcy studentów. Do wyboru jest także 32 rodzajów studiów podyplomowych.


POWIĄZANE

Senat RP na posiedzeniu 26 listopada 2021 r. przyjął bez poprawek ustawę o ułatw...

W dniu 27 listopada br. na parkingu przed siedzibą Krajowego Ośrodka Wsparcia Ro...

W dniu 25 listopada b.r. w Białymstoku odbyła się konferencja pt. „Postępowanie ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę