aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Konferencja o ograniczaniu korupcji

11 grudnia 2008
Minister Marek Sawicki uczestniczył wczoraj w konferencji „Strategia antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – mechanizmy ograniczające ryzyko wystąpienia korupcji”.
Celem konferencji było przedstawienie jednostkom podległym i nadzorowanym skutecznych mechanizmów ograniczających występowanie zjawisk korupcyjnych w administracji publicznej. Zgodnie z poleceniem Ministra Rolnictwa z dnia 10 września 2008 r. jednostki podległe i nadzorowane zostały zobligowane do opracowania procedur antykorupcyjnych.
W trakcie konferencji przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki zaprezentowali dobre praktyki w zakresie zwalczania korupcji.

Przyjęta w dniu 9 września br. „Strategia antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” jest pierwszym, tak kompleksowym dokumentem na rzecz przeciwdziałania i zwalczania zjawisk korupcyjnych, którego zapisy są wdrażane w urzędzie administracji centralnej. Jej opracowanie i wdrożenie jest realizacją założeń rządu, polegających na zapobieganiu korupcji, likwidacji przyczyn jej powstawania, a nie tylko efektownego jej ścigania.
Celem Strategii Ministerstwa jest ugruntowanie istniejących oraz wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych zapobiegających wystąpieniu korupcji w MRiRW, które będą sprzyjały budowaniu infrastruktury etycznej urzędu. Należy zwrócić uwagę na to, że Strategia została opracowana metodą pracy zespołowej – wszystkie najważniejsze elementy dokumentu – diagnoza, wizja i misja, cele priorytetowe i cele szczegółowe oraz projekty strategiczne, były uzgadniane w gronie zespołu do spraw opracowania i wdrożenia strategii antykorupcyjnej, powołanego zarządzeniem Dyrektora Generalnego MRiRW. Uzgadnianie następowało w drodze licznych spotkań oraz konsultacji.
Bardzo istotne jest to, że w działaniach planistycznych nie ograniczono się do opracowania wizji i misji Ministerstwa w zakresie antykorupcji oraz sporządzenia listy celów i projektów strategicznych. Poczyniono także kolejny krok - każdy projekt został rozpisany na szczegóły, czyli na:
• cel, który zostanie osiągnięty dzięki jego realizacji;
• wykonawcę;
• osoby lub jednostki współpracujące przy wdrażaniu projektu;
• termin wykonania;
• osobę nadzorującą wykonanie projektu;
• zadania do zrealizowania w ramach danego projektu;
• koszty wdrożenia projektu;
• wskaźniki realizacji projektu.
Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie postępu prac, a także po zakończeniu realizacji projektu zweryfikowanie cele zapisane w Strategii zostały osiągnięte.
Zmiany w administracji muszą być dokonywane wspólnie i kompleksowo, dlatego też Ministerstwo współpracuje z Komendą Główną Policji. Koordynatorzy Strategii antykorupcyjnej – po opublikowaniu Strategii antykorupcyjnej MRiRW w Biuletynie Informacji Publicznej, zostali zaproszeni przez KGP do prac w zespole, który opracowuje systemowe rozwiązania zapobiegające korupcji w policji.
Działania zapisane w „Strategii antykorupcyjnej MRiRW to początek długiej drogi, której celem powinno być wzmocnienie postaw etycznych pracowników MRiRW oraz jednostek podległych i nadzorowanych, i w ten sposób – przeciwdziałanie występowaniu zjawiskom korupcyjnym.
W ocenie uczestników konferencji należy walczyć bezwzględnie z zachowaniami korupcyjnymi, ale także podejmować działania w celu przeciwdziałania korupcji, wzmacniać postawy etyczne pracowników administracji publicznej, stosować proste i przejrzyste procedury.


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę