aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w roku 2013

12 sierpnia 2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje kolejna już edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.
Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Może w nim  brać udział każdy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR),który może zgłosić do konkursu każdego rolnika, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji  ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie(EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną
jednostkę certyfikującą. Ponadto którego gospodarstwo spełnienia normy i wymogi wzajemnej zgodności , który dokonał zgłoszenia do właściwego dla miejsca zamieszkania
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 października 2004 r. o Jednostkach Doradztwa Rolniczego (Dz. U. z 2013 poz. 474) i nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2010- 2012 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2013 r.

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego dokonuje zgłoszenia wybranego przez siebie gospodarstwa ekologicznego (w każdej z kategorii: ekologia-środowisko oraz ekologiczne gospodarstwo towarowe) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailowo na adres Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego mogą dokonywać wyboru gospodarstw na terenie właściwego dla nich województwa samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami/podmiotami.
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego dokonuje do dnia 20 września 2013 roku zgłoszenia gospodarstwa, wybranego zgodnie z zasadami i kryteriami oceny w ramach dwóch kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe.


POWIĄZANE

Kampania #PlantHealth4Life powraca! Europa jednoczy swoje wysiłki na rzecz zdrow...

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto zostało ustanowione przez Orga...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę