aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Polskie akty prawne dotyczące ochrony roślin

13 kwietnia 2004
 1. Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych. (Dz. U. z 2002 r., Nr 171 poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r Nr 137, poz. 1299)
  pobierz (.pdf 104 KB)

 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. (Dz. U. z 2002r. Nr 24, poz. 250)
  pobierz (.pdf 1,12 MB)

 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. (Dz. U. 2003, Nr 18 poz 162)
  pobierz (.pdf 194 KB)

 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 162)
  pobierz (pdf 72 KB)

 5. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zm. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350, Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 142, poz. 1187 i z 2003 r. Nr 189, poz. 1852)
  pobierz (.pdf 134 KB)

 6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 199 poz. 1948)
  pobierz (.pdf 48 KB)

 7. Załącznik do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem.
  pobierz spis treści (.pdf 52 KB)
  pobierz tabelę A (.pdf 659 KB)

  pobierz tabelę B (.pdf 254 KB)
  pobierz tabelę C (.pdf 39 KB)
  pobierz tabelę D (.pdf 136 KB)
  pobierz tabelę E (.pdf 84 KB)
  pobierz tabelę F (.pdf 289 KB)

  pobierz tabelę G (.pdf 119 KB)
  pobierz objaśnienia do tabel (.pdf 88 KB)


 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych oraz kontroli spełnienia tych kryteriów. (Dz. U. Nr 116, poz. 1103)
  pobierz (.pdf 124 KB)

 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 232, poz. 2342 i 2343)
  pobierz (.pdf 44 KB)

  Projekt załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 232, poz. 2342 i 2343)

  Część A - Metody przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych
  pobierz rozdział A1-A5 (.pdf 578 KB)
  pobierz rozdział A6-A14 (.pdf 1 MB)
  pobierz rozdział A15-A17 (.pdf 301 KB)
  pobierz rozdział A18-A20 (.pdf 483 KB)

  Część B - Metody oznaczania toksyczności i innych skutków zdrowotnych
  pobierz rozdział B1-B3 (.pdf 271 KB)
  pobierz rozdział B4-B11 (.pdf 342)
  pobierz rozdział B12-19 (.pdf 310 KB)
  pobierz rozdział B20-B30 (.pdf 377 KB)
  pobierz rozdział B31-B38 (.pdf 277 KB)
  pobierz rozdział B39-B41 (.pdf 335 KB)

  Część C - Metody przeprowadzania badań ekotoksyczności
  pobierz rozdział C1-C3 (.pdf 302 KB)
  pobierz rozdział C4 (.pdf 301 KB)
  pobierz rozdział C5-C12 (.pdf 414 KB)

  pobierz rozdział C13 (.pdf 216)
  pobierz rozdział C14 (.pdf 195 KB)
  pobierz rozdział C15 (.pdf 220 KB)
  pobierz rozdział C16 (.pdf 128 KB)
  pobierz rozdział C17 (.pdf 127 KB)
  pobierz rozdział C18 (.pdf 395 KB)
  pobierz rozdział C19 (.pdf 153 KB)
  pobierz rozdział C20 (.pdf 234 KB)

 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. (Dz. U. Nr 171, poz 1666)
  pobierz (.pdf 457 KB)

 11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych. (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)
  pobierz (.pdf 220 KB)

 12. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U z 2004 r. Nr 11 poz. 94). Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

  1) art. 6-8, art. 10, art. 12 ust 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt. 2 lit. a i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 3-8, art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2-14, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20, art. 22 ust. 1 i 2, art. 33-35 i art. 104 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2004 r.;

  2) art. 32, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

  pobierz (.pdf 312 KB)
  pobierz nieautoryzowane tłumaczenie na język angielski (.pdf 380 KB)
  UWAGA! Tłumaczenie nie obejmuje rozdziału 7 "Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe"

POWIĄZANE

Pan Grzegorz Jedamski, nie ustaje w swej walce o równe traktowanie rolników emer...

Żniwa 2024 – Złe perspektywy dla zbóż, stabilne dla nasion oleistych i pozytywne...

Z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę w związku...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę