aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ponad 24,6 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej

5 stycznia 2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazanie do tej pory na konta bankowe polskich rolników ponad 24,6 mld złotych wsparcia z PROW 2007-2013 stawia nas bezapelacyjnie na pozycji lidera UE. W Niemczech, które są na drugim miejscu (w przeliczeniu na złotówki) wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 4 miliardy zł.
Ponadto, zważywszy na gwałtowny wzrost wypłat wsparcia w zeszłym roku, kiedy to Agencja przekazała beneficjentom 8,2 miliarda zł., (była to absolutnie "rekordowa" kwota wypłacona z tego Programu w ciągu jednego roku) oraz tempo tegorocznych wypłat (wypłacono już ponad 5 mld złotych) Polska jeszcze bardziej umocni swoją pozycję lidera. Należy przy tym podkreślić, że w momencie rozpoczęcia wdrażania PROW 2007-13 nic nie wskazywało, że jego realizacja przez ARiMR przyniesie taki sukces. W latach 2006-2008 Agencja borykała się bowiem z ogromnymi kłopotami z funkcjonowaniem systemu informatycznego co sprawiało, że nie mogła przystąpić do płynnego zbierania wniosków o wsparcie, rozpatrywania ich i wypłacania pieniędzy. Istniejące problemy udało się jednak przezwyciężyć po powołaniu nowego kierownictwa Agencji, które podjęło skuteczne działania naprawcze. Dzięki nim od 2009 r. mogły się rozpocząć nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze wszystkich działań PROW 2007-2013 "obsługiwanych" przez ARiMR i  w ślad za tym możliwe było podpisywanie umów oraz sprawne wypłacanie pieniędzy beneficjentom.
Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70  miliardów złotych, już ponad 85% środków zostało zagospodarowanych. Oprócz wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom ponad 24,6 mld złotych, część zagospodarowanych pieniędzy jest zaplanowana do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich, które wynikają z umów zawartych przez Agencję. Dotyczy to np. wypłacania przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych", czy corocznych dopłat do zalesień. Kolejne środki finansowe muszą być zaplanowane na przeprowadzenie naborów wniosków w przyszłych latach z takich działań jak "Program rolnośrodowiskowy", czy dopłat z tytułu ONW, a także na płatności związane z kończeniem inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców. Te płatności nastąpią po całkowitym zakończeniu inwestycji, zgłoszeniu wniosków o płatność oraz dokonaniu przez Agencję zgodności inwestycji z podpisanymi umowami.
Z PROW na lata 2007-2013 ARiMR ma jeszcze do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków, około 10 miliardów złotych. Przy czym  trzeba wyjaśnić, że Agencja obsługuje w całości 16 tzw. działań  znajdujących się w PROW 2007-2013  i ma na ten cel  prawie 13,7 miliarda euro. Natomiast rozdzieleniem pozostałej części środków, z 8 działań z tego Programu, w ramach tak zwanych zadań delegowanych, zajmują się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach tych działań do rozdysponowania jest w sumie 3,5 miliarda euro.
Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od początku było bardzo duże, a ostatnio jeszcze bardziej się zwiększyło, ponieważ beneficjenci wiedzą, że do rozdzielenia zostało już niewiele środków, a następne pojawią się zapewne dopiero w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Rozdzielanie środków z PROW 2007-2013 jest ogromnym zadaniem, o czym najlepiej świadczy to, że do połowy kwietnia 2011 r. rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci np. Lokalne Grupy Działania, złożyli w Agencji ponad 250 tys. wniosków o udzielenie wsparcia, a jeszcze warto zauważyć, iż ta liczba nie obejmuje wnioskujących o dopłaty ONW, których co roku jest  przeszło 700 tys., czy też starających się o dopłaty rolno-środowiskowe (corocznie jest ok. 100 tys. takich wniosków).
Agencja szczególną wagę przywiązuje do rozdysponowania pieniędzy przeznaczonych na unowocześnienie rolnictwa i rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Większość wnioskujących o wsparcie z działań inwestycyjnych z PROW 2007-2013, w przypadku, gdy ich wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zmieściły się w limitach środków, przyznanych poszczególnym województwom lub w limicie krajowym, w zależności od rodzaju działania pomocowego, otrzymała już pieniądze. Pozostali, z którymi zawarto umowy, otrzymają wsparcie, gdy zrealizują inwestycje zatwierdzone do dofinansowania i prawidłowo je rozliczą.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obecnie znajduje się w kulminacyjnym punkcie wdrażania PROW na lata 2007-2013. W ubiegłym roku zostały bowiem ogłoszone  nabory wniosków o wsparcie ze wszystkich działań tego Programu i napłynęła do Agencji olbrzymia ilość wniosków o wsparcie.  Było to wynikiem m.in. przeprowadzenia szerokiej kampanii promocyjnej.  Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się oferowane wsparcie z działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych" czy "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowały dwa razy więcej wniosków niż złożono ich we wszystkich naborach przeprowadzonych w poprzednich latach.
 
Napływ tak wielu wniosków sprawił, że  minister rolnictwa Marek Sawicki, zdecydował się aż dwukrotnie zwiększyć limity środków do rozdzielenia w ramach  działań, które wzbudziły największe zainteresowanie. Minister uznał, że nie można zmarnować tej bezprecedensowej szansy np. na szybkie powstanie kilkudziesięciu tysięcy nowych miejsc pracy i to na terenach wiejskich, gdzie są one szczególnie potrzebne. Informując w 2010 r. o zwiększeniu limitu na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" powiedział m.in. "Musimy premiować aktywnych i chcących tworzyć i rozwijać swoje firmy i nie ma powodu, by ktoś musiał czekać na następny nabór wniosków,  jeśli już teraz mogą powstać nowe miejsca pracy". Dwukrotne zwiększenie limitów na premie dla młodych rolników oraz na wsparcie prowadzenia przez rolników dodatkowej działalności gospodarczej, także podyktowane było chęcią wzmocnienia procesów modernizacyjnych na wsi i powstawania tam nowych miejsc pracy.
Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW 2007-2013 pozwala na stwierdzenie, że jego realizacja zakończy się sukcesem. Świadczą o tym najlepiej już dokonane wypłaty i  zaplanowane  do wypłacenia pieniądze wynikające z przyjętych przez Agencję zobowiązań a także przygotowywane kolejne nabory wniosków.  Podobnie jak to było w przypadku realizacji programów pomocowych z lat 2004-2006, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 też zostanie w pełni zrealizowany a pieniądze znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości.


POWIĄZANE

4 czerwca o godzinie 12:00 w Brukseli odbędzie się protest europejskich rolników...

Jak informuje KOWR,  Celem programu jest nawiązanie współpracy między amerykańsk...

[DANE Z CEIDG] Zakładanie firm na lekkim minusie. Za to wznawianie działalności ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę