aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik Farmer Roku” rozstrzygnięta

20 kwietnia 2004

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik Farmer Roku”

Od początku swego istnienia konkurs organizowany jest z myślą o najaktywniejszych i najlepiej gospodarujących rolnikach i  ich naśladowcach, a jego celem jest promowanie gospodarności, zaradności i pomysłowości oraz postaw aktywnych i otwartych, tak ważnych w środowiskach wiejskich. Wobec daleko zaawansowanych działań ukierunkowanych na akces Polski do struktur europejskich niezmiernie ważne jest także, by rolnicy mieli możliwość dotarcia do rzetelnej i fachowej informacji. Konkurs od wielu lat jest także okazją do dyskusji na gorące tematy związane z Unią Europejską.

X edycję Konkursu objęli patronatem:

  • Wojciech Olejniczak – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Zdzisław Siewierski – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder – JM Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Dyrektorem X edycji Konkursu był dr Ryszard Zamorski, a pracom Kapituły przewodniczyła dr inż. Teresa Kucharska.
Poza pracownikami ATR skład Kapituły tworzyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ANR i ARiMR oraz Stowarzyszenia „Polski Klub Rolnik Farmer Roku”.

Po wstępnej kwalifikacji, w której uczestniczyło 320 kandydatów do półfinału zakwalifikowano 95 rolników w pięciu kategoriach konkursowych:

  • rolnicy gospodarujący na areale do 30ha,
  • rolnicy gospodarujący na areale od 30ha do 100ha,
  • rolnicy gospodarujący na areale powyżej 100ha,
  • ogrodnictwo i szkółkarstwo,
    • gospodarstwa i firmy.

Do finału Konkursu zakwalifikowano 59 rolników, których odwiedzali przedstawiciele Kapituły Konkursu w celu weryfikacji  danych zawartych w ankiecie oraz bliższego poznania gospodarstwa, a także kandydatów do tytułu „Rolnik-Farmer Roku”.

Ostateczne posiedzenie Kapituły Konkursu odbyło się 23 marca w Warszawie.

Uroczyste zamknięcie X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik Farmer Roku” odbyło się w dniu 16 kwietnia br. w Auditorium Novum fordońskiego kampusu ATR w Bydgoszczy. Tego samego dnia rozpoczęła się trzydniowa wystawa rolnicza.

Program uroczystości objął konferencję naukową oraz uroczystą galę połączoną z rozdaniem nagród oraz koncertem Bydgoskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Następnie goście zostali zaproszeni na bankiet, podczas którego czas umiliły rozliczne atrakcje i tańce.

Na posiedzeniu w dniu 23. 03. 2004r., po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi (ankiety) oraz sprawozdaniami z wizyt u 60 rolników – finalistów Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik Farmer Roku 2003” jednogłośnie wyłoniła pięciu laureatów przyznając tym samym pierwsze miejsce.


Kapituła Konkursu wyłoniła pięciu laureatów przyznając pierwsze miejsce i tytuł ROLNIK FARMER ROKU 2003: 

w kategorii gospodarstw do 30 ha

Maria i Sławomir Świdrowscy
z Gostynina, woj. mazowieckie

zgłoszeni przez WODR Warszawa O/Płock

Na areale 21 ha prowadzone są dwa główne kierunki produkcji: warzywnictwo i drobiarstwo, a ponadto 9ha zajmuje nowoczesny sad jabłoniowy i gruszowy. Na użytek tej ostatniej produkcji pobudowano chłodnię, docelowo z kontrolowaną atmosferą. Część upraw jest nawadniana już teraz, a najbliższej przyszłości nawadniać będzie można cały areał według potrzeb. Produkcja owoców jest zintegrowana. Nasienną uprawę cebuli „supra” prowadzi się we współpracy z PNOS w Ożarowie Maz. Rozbudowano budynki produkcyjne i powiększono skalę produkcji drobiu (52 tys. Sztuk w jednym rzucie) z zastosowaniem zasad dobrostanu zwierząt i wymogów UE. Rolnicy korzystają z dostępnych linii kredytowych, a ze środków SAPARDu skorzystali dwukrotnie. Gospodarstwo wyróżnia się estetyką i rzadko spotykaną dbałością o środowisko. Interesującym sposobem podniesienia dochodowości gospodarstwa jest sezonowa działalność centrum ogrodniczego: projektowanie i zakładanie ogrodów, sprzedaż roślin i nasion, środków ochrony roślin, itp.
Gospodarstwo jest przykładem doskonałości w każdej prowadzonej produkcji.

w kategorii gospodarstw do 100 ha

Antoni Nocoń
z Rozmierza, woj. opolskie

zgłoszony przez WODR w Łosiowie

Gospodarstwo jest prowadzone od wielu pokoleń, ale kilka lat temu młodzi małżonkowie postawili na produkcję mleka i całość produkcji roślinnej na 84,8 ha UR jej podporządkowali. Na stosunkowo słabych glebach uprawiają przede wszystkim kukurydzę na kiszonkę i trawy. Trwałe użytki zielone zajmują ponad 21 ha. Produkcja mleka prowadzona jest w oparciu o stado 66 krów. W roku ubiegłym osiągnięto wydajność 8200 litrów od sztuki. W 2001 roku oddano do użytku nową oborę na 120 krów, a więc gospodarstwo może się rozwijać. W żywieniu zwierząt stosowana jest monodieta, a tylko cielęta i młodzież w okresie letnim dostaje dodatkowo zielonki, a w okresie zimy siano. W oborze wolnostanowiskowej z halą udojową rolnik zastosował zadziwiająco liczne pomysły własne i podpatrzone gdzie indziej. Komputerowe prowadzenie stada i kontrola produkcji wspomagane jest bardzo ciekawym planszowym sposobem rejestracji. Gospodarstwo jest pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wykazuje pełną zgodność z dyrektywami UE. Pomysłowość i pracowitość rolnika przejawia się na każdym kroku, np. także w spiętrzeniu lokalnej strugi w celach energetycznych, ale i rekreacyjnych. Gospodarstwo posiada wszystkie niezbędne maszyny, jest pięknie położone i wyróżnia się pod każdym względem.

w kategorii powyżej 100 ha

Stefan Jankowiak
Prezes Zarządu Kórnickiego Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego i Usługowego „JAGROL” sp. z o.o.
z Pierzchna, woj. wielkopolskie

zgłoszony prze Agencję Nieruchomości Rolnych O/T w Poznaniu

Gospodarstwo o powierzchni 1630 ha specjalizuje się w uprawie ziemniaków chipsowych i frytkowych w najnowszej technologii z godnie z wymogami programu HACCP-STANDARD POT.0012. Łączna pojemność przechowalni z kontrolowaną atmosferą wynosi 4500 ton. Wyłączono produkcję trzody chlewnej, a chlewnie są przebudowywane na kiełkownię ziemniaków. Od trzech lat uprawiana jest także cebula, również zgodnie z najnowszymi technologiami. Te bardzo dochodowe uprawy są deszczowane, w perspektywie deszczowanych będzie 300ha. Spiętrzono wodę na Strudze Średzkiej w celu wykorzystania do nawadniania upraw. Zakupiono i zamontowano piec na biomasę zmniejszając tym samym emisję dymu ze starej suszarni. W celu ograniczenia zawartości niekorzystnej formy azotu w burakach cukrowych ogranicza się nawożenie mineralne stosując nawóz płynny. Produkcja zwierzęca nastawiona jest na mleko w oparciu o stado 305 krów dających przeciętnie ok. 6000 l od sztuki w roku. W ubiegłym roku sprzedano 80 opasów o średniej wadze 480 kg. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do wymogów ochrony środowiska. Park maszynowy uzupełniono dwoma ciągnikami dużej mocy oraz kombajnem zbożowym. W ciągu roku Prezes Jankowiak doprowadził do ogromnego postępu we wszystkich dziedzinach produkcji, a także wspaniale wyremontował pałacyk – teraz siedzibę spółki.
Gospodarstwo zatrudnia na stałe 59 pracowników a sezonowo 30.

w kategorii ogrodnictwo i szkółkarstwo

Iwona i Tadeusz Łątka
z Buszkowa, woj. kujawsko-pomorskie

zgłoszeni przez ODR W Minikowie

Gospodarstwo składa się z kilku zakładów o łącznej powierzchni 2269 ha, w tym grunty orne stanowią 1950 ha. Na uwagę zasługuje niezwykle dynamiczny rozwój gospodarstwa od 1985 roku, kiedy to Państwo Łątka zaczynali od 20 ha z uprawą truskawek na 3 ha. Podstawą przychodów jest produkcja sadzonek (15 mln sztuk) w oparciu o nowoczesną chłodnię i owoców truskawki na 200 ha z wydajnością 15 ton z ha. Ponadto uprawia się pszenicę (600 ha z bardzo dobrą wydajnością 7 dt/ha), kukurydzę (700 ha, wydajność 80dtg/ha) i rzepak (400 ha, wydajność 35 dt/ha). Wpływ zwykle zbyt niskich opadów w tym regionie jest niwelowany deszczowaniem co roku większego obszaru. Zadziwia skala inwestycji ukierunkowanych przede wszystkim na specjalistyczną produkcję truskawki, a w niedalekiej przyszłości również na przetwórstwo owoców. Około 40 % produkcji jest eksportowana, głównie do Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Maroka i na Litwę. Standardy jakościowe osiągane są poprzez stosowanie nowoczesnych metod produkcji połączone z wdrażaniem nowych technologii. Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o środowisko. Państwo Łątka prowadzą także działalność charytatywną pomagając gospodarstwom dotkniętym klęskami żywiołowymi, a sadzonki truskawki przekazywane są nieodpłatnie gospodarstwom prowadzącym produkcję proekologiczną. Nowoczesny i stale uzupełniany park maszynowy stanowi powód do dumy szczególnie Pana Łątki. Wszelkie środki wygenerowane w gospodarstwie są natychmiast reinwestowane. Na stałe zatrudnionych jest 26 osób, a sezonowo nawet do 2000!

w kategorii: gospodarstwa i firmy

Stanisław Wyrębski
Prezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie

zgłoszony przez Agencję Nieruchomości Rolnych O/T Warszawa

Łączna powierzchnia gospodarstwa wynosi 3260 ha (w tym 242 ha własnych gruntów). Spółka jest wiodącym w skali kraju ośrodkiem hodowli zarodowej. Główne kierunki to hodowla bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, produkcja i sprzedaż jałówek cielnych, pozyskiwanie zarodków w ramach ośrodka embryotransferu, hodowla trzody chlewnej ras wbp, landrace belgijska i duroc oraz odchów i sprzedaż materiału hodowlanego trzody chlewnej. Uzyskiwane wyniki są wyróżniające: przeciętnie uzyskuje się 9560 l mleka od jednej krowy w stadzie liczącym 1100 krów. Około 15% buhajów pozytywnie wycenionych i dopuszczonych do rozrodu w kraju pochodzi z Osięcin. Od lochy odchowuje się rocznie 21,2 szt. prosiąt. Rocznie sprzedaje się 90 jałówek i 50 buhajków oraz 750 loszek i 150 knurków hodowlanych, ponadto 175 ton żywca wołowego i 275 żywca wieprzowego. W strukturze zasiewów dominują zboża (55%) oraz rzepak i rośliny paszowe. W 2003 roku sprzedano 6700 ton zbóż konsumpcyjnych, 2800 ton ziarna kukurydzy, 1400 ton rzepaku oraz 1950 ton owoców. Spółka pod kierunkiem Prezesa Wyrębskiego wyróżnia się znaczną dynamiką wprowadzania nowości oraz modernizacji, co razem z wynikami produkcyjnymi zaowocowało licznymi wyróżnieniami i nagrodami.

Wyróżnieni finaliści X edycji

w kategorii gospodarstw do 30 ha

Tomasz Rasiński
z Mogowa, woj. mazowieckie

zgłoszony przez WODR Warszawa

Produkcja roślinna prowadzona na 19,50 ha jest podporządkowana produkcji mleka. Bardzo pomysłowo i przy małych nakładach zaadaptowano stodołę na oborę wolnostanowiskową na głębokiej ściółce. Gospodarstwo jest przystosowane do wymogów Unii Europejskiej, wyróżnia się wysoką estetyką.

Roman Myśliwiec
z Jasła, woj. podkarpackie

zgłoszony przez WODR w Boguchwale

Na stosunkowo małej powierzchni (7 ha) uprawia się winorośl i testuje nowe jej odmiany adaptując je do lokalnych warunków klimatycznych. Wyniki prac są publikowane, także w formie książkowej. Prowadzone są szkolenia z zakresu uprawy winorośli i winiarstwa. Działalność Pana Myśliwca można śledzić na jego stronie internetowej.

w kategorii gospodarstw do 100 ha

Wojciech Kaczyński
z Mystek, woj. mazowieckie

zgłoszony przez WODR w Szepietowie

Gospodarstwo o powierzchni 100 ha specjalizuje się w produkcji mleka w oparciu o stado 76 krów przebywających w bezściołowej oborze wolnostanowiskej. Średnia osiągana wydajność jest bardzo wysoka (8260 litrów od jednej krowy rocznie). Na uwagę zasługuje dbałość o estetykę obejścia i o wymogi ochrony środowiska.

Mirosław Kowalski
z Sadłowa, woj. kujawsko-pomorskie

zgłoszony przez ODR Rypin

Gospodarstwo o powierzchni 95 ha dysponuje słabymi glebami, a mimo tego Pan Kowalski z powodzeniem przeprowadził modernizację gospodarstwa w kierunku nowoczesnej produkcji trzody chlewnej i osiąga w tym kierunku znaczące sukcesy. Uprawa zbóż wyróżnia się wielką starannością. Gospodarz bardzo dba o estetykę gospodarstwa pięknie położonego nad jeziorem.

Karol Orzechowski
z Ludwikowa, woj. mazowieckie

zgłoszony przez WODR Warszawa o/Bielice

Na areale 38 ha gleb III i IV klasy uprawia się warzywa i zboża. Równolegle prowadzona jest produkcja żywca wieprzowego. Wszystkie kierunki produkcji są prowadzone według najnowszych technologii. W produkcji warzyw stosuje się nawadnianie upraw i agrowłókninę. Dobrą inwestycją okazała się przechowalnia z kontrolowaną atmosferą.

w kategorii powyżej 100 ha

Tadeusz Rudziewicz
z Jabłońskiego, woj. warmińsko-mazurskie

zgłoszony przez ANR OT w Olsztynie Filia w Suwałkach

Gospodarstwo agroturystyczne o powierzchni 292 ha należy zaliczyć do absolutnie wyjątkowych. Oferuje ono bekrwawe safari, potrawy z własnych wyrobów z dziczyzny. Rocznie przyjmuje około 4 tys. Turystów. Hoduje się daniele (1400 szt.), jelenie (ponad 300 szt.) oraz dziki (100 szt.). Ogrodzony kompleks ok. 300 ha tworzy wraz ze zwierzętami i stawami rybnymi malowniczy zakątek.

Roman Wasylczak
z Owczar, woj. małopolskie

zgłoszony przez Małopolski ODR w Nawojowej

Gospodarstwo o powierzchni 295 ha słabych i bardzo słabych gleb wyróżnia się hodowlą owiec rasy czarnogłówka (stado podstawowe liczy 1000 sztuk) oraz koni (30 szt) rasy śląskiej i małopolskiej. Pan Wasylczak jest na swoim już ponad 30 lat i to długoletnie doświadczenie pozwala mu osiągać sukcesy w trudnej, standardyzowanej produkcji ekologicznej. Przychodowość gospodarstwa rolnik poprawia działalnością pozarolniczą.

Regina i Tadeusz Jurkiewicz
z Pniewa, woj. zachodniopomorskie

zgłoszeni przez Urząd Miejski w Płotach

Areał gospodarstwa to 357 ha przede wszystkim gleb IV klasy. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli opasów i uprawie zbóż. Państwo Jurkiewiczowie starannie planują inwestycje i liczą opłacalność produkcji. W ostatnich latach dokonano poważnych zakupów sprzętowych. Produkcja jest sprzedawana na Giełdzie Rolno-Towarowej, a zwierzęta w dużej mierze się eksportuje.

w kategorii ogrodnictwo i szkółkarstwo

Anna i Marek Kołodziejek
z Lubczyny, woj. zachodniopomorskie

zgłoszeni przez Regionalne Centrum Doradztwa w Barzkowicach

Po wielu latach ciężkiej pracy gospodarstwo Państwa Kołodziejków osiągnęło powierzchnię 108 ha. Udanie zastosowano holenderskie technologie w uprawach warzyw w połączeniu z wykorzystaniem linii technologicznej do ich mycia, ważenia i pakowania. Ponadto uzupełniono park maszyn oraz poszerzono możliwości nawadniania upraw. Odpady z produkcji są zagospodarowywane.

Agata i Cezary Kosińscy
z Chrołowic, woj. podlaskie

zgłoszeni przez Wojewódzki Podlaski ODP w Szepietowie

Gospodarstwo o powierzchni 49,5 ha jest przykładem uzupełniania się dwóch kierunków produkcji: drobiarstwa i warzywnictwa. W celu kontynuowania sprzedaży przez cały rok pobudowano przechowalnię warzyw oraz wydzierżawiono boks na Giełdzie Rolno-Towarowej w Białymstoku. Ograniczono stosowanie środków chemicznych na rzecz obornika kurzego produkowanego w gospodarstwie.

w kategorii: gospodarstwa i firmy

Bernard Kłosowski
z Warnino, woj. zachodniopomorskie

zgłoszony przez ODR w Koszalinie

Prowadzenie gospodarstwa o powierzchni 507 ha oparte jest na rzadko spotykanej współpracy rodzinnej. Na raczej słabych glebach uprawia się zboża, ale drugą mocną stroną gospodarstwa są usługi wokółrolnicze. Zamiłowanie rodziny do maszyn rolniczych wysokiej klasy oraz ich wykorzystanie muszą budzić podziw.

Marek Lewandowski
z Kruszynka, woj. kujawsko-pomorskie

zgłoszony przez ODR Zarzeczewo

Pan Lewandowski wraz z synem prowadzą szeroko zakrojoną działalność zielarską. Na powierzchni 92 ha uprawiają zioła jednoroczne i wieloletnie i jednocześnie kontraktują zioła u rolników (około 1000 kontrahentów!) w kilku regionach kraju. Firma Zielarska – Lewandowski sprzedaje zioła w kraju i m.in do Holandii, Niemiec i Szwajcarii. Produkcja własna oraz kontrolowane uprawy kontraktacyjne są prowadzone na najwyższym poziomie.

Marek Komorowski
z Nasiegniewa, woj. kujawsko-pomorskie

zgłoszony przez Urząd Gminy Fabianki

Na niewielkiej powierzchni 1,13ha prowadzona jest produkcja warzyw. Cała produkcja własna plus kontraktowane zbiory okolicznych rolników przetwarzane są w gospodarstwie. Modernizacja i doskonalenie technologii przetwórstwa pozwala spokojnie myśleć o Unii Europejskiej, tym bardziej, że już teraz wyjątkowe walory przetworów Pana Komorowskiego doceniono nie tylko w kraju, ale także w Niemczech, Australii i egzotycznej Mongolii.


POWIĄZANE

Pelican Casino - Twoja przystań pełna emocji i korzyści Szukasz miejsca, gdzie m...

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu poda...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę