Analiza rynku jaj w Unii Europejskiej

14 marca 2017
Analiza rynku jaj w Unii Europejskiej

Unia Europejska jest, po Chinach, jednym z czołowych globalnych producentów jaj kurzych. W 2016 r. produkcja jaj spożywczych w UE wzrosła o 1,2% do 6 754 tys. ton (108 mld sztuk). Według najnowszych przewidywań eksperckich Komisji Europejskiej, w 2017 r. unijni producenci jaj zwiększą produkcję o 0,6% do 108,7 mld sztuk.

 

Od 2013 r. obserwowany jest w Europie systematyczny wzrost produkcji jaj, po jej spadku w latach 2011-2012, związanym z trudną sytuacją rynkową właścicieli ferm drobiu , w związku z procesem dostosowywania się do nowych wymagań dobrostanu utrzymywania kur nieśnych w klatkach wzbogaconych.

 

Tabela 1. Europejscy liderzy produkcji jaj konsumpcyjnych (tys. ton)

(wstępne dane za 2016 r.; prognoza na 2017 r. )

 

Kraj członkowski UE

Produkcja 2016 r.

 

%zmiana 2016/2015

Prognoza produkcji 2017 r.

% zmiana 2017/2016

Francja

872,0

-2,7

880,0

+0,9

Włochy

805,0

+0,6

815,0

+1,2

Niemcy

800,0

+1,0

795,0

-0,6

Hiszpania

773,0

+3,1

750,0

-3,0

Wlk. Brytania

671,4

+3,5

691,5

+3,0

Holandia

638,0

-0,5

640,0

+0,3

Polska

516,0

+1,3

535,0

+3,7

 

Produkcja jaj w Europie nadal w ponad 50% opiera się na klatkowym systemie chowu kur nieśnych. Odnosząc się do pogłowia kur niosek w UE ogółem (382,9 mln), w systemie klatkowym utrzymywano 214,5 mln kur (56%), a pozostałe 44% kur w systemach alternatywnych: wolnowybiegowym (51,9 mln kur – 14%), ściółkowym (100,1 mln – 26%), produkcja ekologiczna (16,2 mln – 4%).

Każdy z krajów członkowskich posiada odmienne preferencje w zakresie systemu chowu, w zależności od oczekiwań rynku. Chów wolnowybiegowy dominuje w Wielkiej Brytanii, blisko połowa kur utrzymywana jest w tym systemie (system klatkowy – 42%). W Niemczech, we Francji i w Holandii jego udział w systemach produkcji jaj stanowi odpowiednio: 18%, 18%, 15%. Holenderscy i niemieccy producenci jaj konsumpcyjnych prowadzą głównie produkcję w systemie ściółkowym (60% udział).

U pozostałych czołowych producentów jaj w Europie dominuje system klatkowy: Hiszpania (około 90%), Włochy (około 70%). W Polsce, wg danych GIW z 2016 r., udział tego systemu oscylował wokół 88%.

 

Jaja wylęgowe

90% unijnej produkcji jaj stanowią jaj spożywcze, pozostałe 10% to jaja wylęgowe. W 2016 r. w UE wyprodukowano o około 2% mniej jaj wylęgowych w skali roku, osiągając poziom 742 tys. ton (11,9 mld sztuk). W bieżącym roku należy się spodziewać niewielkiego wzrostu tej produkcji (+1,4% r/r).

 

Sektor reprodukcji w Polsce charakteryzuje się jednym z najwyższych poziomów produkcji jaj w Europie. Dane KE za 2016 r. potwierdzają, że Polska jest trzecim, po Wielkiej Brytanii i Francji, czołowym unijnym producentem i taką pozycję utrzyma w 2017 r.

 

Tabela 2. Produkcja jaj wylęgowych w krajach o najwyższym potencjale produkcyjnym (tys. ton) – lata 2016-2017

 

Kraj członkowski UE

Produkcja 2016 r.

 

%zmiana 2016/2015

Prognoza produkcji 2017 r.

% zmiana 2017/2016

Wlk. Brytania

106

+3,5

109

+3,0

Francja

81

-1,3

80

-1,2

Polska

74

-

78

+4,7

Holandia

77

-

75

-2,6

Niemcy

76

-2,1

75

-1,3

Hiszpania

55

-3,5

57

+3,6

 

 

Unijny handel zagraniczny w 2016 r.

Wyniki dla handlu zagranicznego unijnego sektora jaj za 2016 r., potwierdzają 12% spadek wywozu jaj i produktów jajecznych do krajów trzecich. Wolumen rocznego eksportu zarejestrowano na poziomie 246 903 ton, o łącznej wartości 283 399 tys. EUR. Spadek dynamiki sprzedaży zagranicznej przez unijnych eksporterów zauważalny był już od połowy ubiegłego roku. W największym stopniu uległ osłabieniu eksport jaj w skorupkach – o blisko 20% r/r, natomiast roczna wielkość wywozu produktów przetwórstwa jaj była niższa o około 6%. W strukturze towarowej unijnego wywozu przetwory jajeczne miały 58% udział, a pozostałą część produktów stanowiły jaja w skorupkach (42%).

 

Warto przypomnieć, że lata 2013-2015 charakteryzowały się rocznym wzrostem dynamiki eksportu, odpowiednio o 18%, 6% i 22%.

 

Z pewnością na ujemny roczny wynik eksportu oddziaływał spadek, o prawie 40%, sprzedaży produktów przetwórstwa jaj do Japonii – 95% asortymentu stanowiły albuminy jaj. Szwajcaria zaimportowała z UE łącznie 40 370 ton jaj w skorupkach i przetworów jajecznych (70% stanowiły jaja w skorupkach). Wspomniane państwa są nadal największymi rynkami zbytu dla europejskich eksporterów, z odpowiednio 19% i 16% udziałem w eksporcie ogółem.

 

Pozostałe wysyłki jaj i przetworów unijni eksporterzy realizowali w największym stopniu na rynki państw azjatyckich oraz z regionu Bliskiego Wschodu. Jeszcze w 2012 r. handel z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Izraelem stanowił zaledwie 1% unijnego eksportu do krajów trzecich. W ubiegłym roku, wspomniane kraje były jednymi z najbardziej liczących się kierunków geograficznych dla europejskich eksporterów.

 

Tabela 3.

Najważniejsze kierunki geograficzne unijnego wywozu jaj w skorupkach i produktów przetwórstwa jaj w 2016 r.

(Wolumen wywozu w tonach wraz z procentową roczną zmianą)

Kraj przeznaczenia

Wolumen wywozu

Zmiana 2016/2015

Japonia

46 087

-37,3 %

Szwajcaria

40 370

-2%

USA

18 924

-62%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

17 428

+35%

Izrael

12 531

+7%

Hongkong

6 741

+62%

Tajwan

6 569

+61%

Tajlandia

5 729

+11%

Rosja

5 447

+41%

Sierra Leone

5 166

+54%

Korea Południowa

5 162

+49%

Pozostałe

76 749

-

 

Na 20% spadek wywozu jaj w skorupkach w ujęciu rocznym, z pewnością częściowo wpłynął niższy wywóz jaj w skorupkach do Angoli , który zmniejszył się o 90% w skali roku. Zauważalne jest jednak zwiększone zainteresowanie importem tego asortymentu przez kontrahentów z regionu Bliskiego Wschodu: Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+37%), Iraku (+72%), Izraela (+18%), Omanu (kilkukrotny wzrost). W ponad 90% przedmiotem wywozu do tych państw są jaja w skorupkach, a pozostałą część stanowią przetwory jajeczne. Dla przykładu, w 2016 r. zwiększył się o około 20% wywóz żółtek i albumin jaj do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W ubiegłym roku, istotne znaczenie dla eksporterów z UE mieli odbiorcy suszonych albumin jaj w Rosji, na Ukrainie i w Turcji. Sprzedaż albumin do tych krajów wzrosła r/r odpowiednio o 39%, 44% i 97%.

 

Polska zajęła siódmą pozycję w grupie największych unijnych eksporterów, o łącznym wolumenie wywozu 8 177 ton, z czego 3 857 ton stanowiły jaja w skorupkach. Odmienne tendencje zauważalne były w handlu z krajami trzecimi dla poszczególnych grup produktów. Zmalała o 12% sprzedaż jaj w skorupkach, natomiast wzrósł o jedną trzecią wywóz produktów przetwórstwa jaj, w szczególności suszonych albumin (+137%).

Przed Polską, najwyższym eksportem charakteryzowały się kraje: Holandia, Włochy, Francja, Hiszpania, Belgia, Niemcy.

Ukraina największym dostawcą jaj i przetworów do UE

W 2016 r. unijny import jaj i przetworów jajecznych uległ zmniejszeniu o blisko 15% do poziomu 16 467 ton. W strukturze towarowej przywozu dominowały produkty przetwórstwa jaj (90%), pozostałą część stanowiły jaja w skorupkach. Na ujemny roczny wynik w imporcie, oddziaływał 62% spadek przywozu albumin oraz o 29% niższy import żółtek jaj. Przywóz jaj w skorupkach zmalał o jedną trzecią.

 

Ukraina była w 2016 r. największym dostawcą jaj i przetworów jajecznych na europejski rynek. Korzystała z bezcłowych kontyngentów, ustanowionych zgodnie z dwustronną umową o wolnym handlu z UE. Ukraińskie przedsiębiorstwa zrealizowały dostawy do UE o łącznej wielkości 8 043 ton (+119,5%) – wolumen ten stanowi prawie 50% rocznej wielkości unijnego importu ogółem.

Warto zauważyć, że w 2015 r. poziom wywozu do UE z Ukrainy również był wysoki, jednak jego poziom nie stanowił nawet jednej czwartej przywozu, a liderem w dostawach przetworów jajecznych do UE były Indie.

W ubiegłym roku zwiększyły się o 22% dostawy ze Stanów Zjednoczonych, głównie suszonych przetworów z całych jaj, do poziomu 3 358 ton. Aktualnie jest to drugi największy eksporter przetworów jajecznych do Europy.

Z Indii i Argentyny przywóz zmalał odpowiednio o 87% i 42%.

 

Przypominamy, że w 2015 r. import do UE wyniósł 18 869 ton i był wyższy o 38% niż w 2014 r. W 2015 r. Indie były największych dostawcą do UE, z 30,5% udziałem w przywozie ogółem.

 

 

 

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz


POWIĄZANE

Dlaczego powinniśmy zainteresować się globalnym Południem? ● Około 768 milionów ...

Ubezpieczyciele notują rekordową liczbę szkód spowodowanych zjawiskami pogodowym...

Aż 40 proc. Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa. Prawie połowa Europej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę