aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Badania kontrolne zwierząt w kierunku zakażenia SARS-CoV-2

31 stycznia 2022
Badania kontrolne zwierząt w kierunku zakażenia SARS-CoV-2

Główny Inspektorat Weterynaryjny w piśmie z dnia 27 stycznia 2022 r. w związku z nowymi zasadami badań kontrolnych zwierząt w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 oraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. z 2021, poz. 2237), informuje, co następuje.

"Zgodnie z ww. pismem, do końca stycznia 2022 r. pobieranie próbek w ramach badań kontrolnych można kontynuować na dotychczasowych zasadach (20 wymazów/gospodarstwo 2 razy w odstępie co najmniej 8 tyg.). Natomiast od 1 lutego 2022 r. badanie zwierząt z gatunków: norka (Neovision vision), jenot (Nyctereutes procyonoides) oraz wszystkich pozostałych zwierząt, innych niż norki, należących do gatunków z rodziny Mustelidae należy przeprowadzać zgodnie z ww. rozporządzeniem, mając na uwadze wytyczne przedstawione w ww. piśmie Głównego Lekarza Weterynarii.

W przypadku wyboru w gospodarstwie drugiego alternatywnego planu pobierania próbek (zgodnego z Sekcją 3 Załącznika II do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/788) należy pamiętać, że obligatoryjna jest kontrola przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca prowadzonej działalności przestrzegania zasad bioasekuracji (zgodnie z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 na fermach norek (i innych gatunków zwierząt objętych badaniami), które zostały przekazane przy piśmie znak: GIWz.420.17.2020(1) z dnia 22 grudnia 2020 r.) – na podstawie wizyty w gospodarstwie.

Ponadto, możliwe jest zastosowanie drugiego alternatywnego planu pobierania próbek. W takich przypadkach oprócz kontroli przestrzegania bioasekuracji, powiatowi lekarze weterynarii właściwi dla miejsca prowadzonej działalności, monitorują przestrzeganie uczestnictwa w badaniach przesiewowych w kierunku SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej przez osoby pracujące na fermie, mające kontakt ze zwierzętami wrażliwymi (pismo Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, znak: EP.NE.743.1.2022, w załączeniu). W tym celu powiatowi lekarze weterynarii muszą kontaktować się raz w miesiącu z właściwą terenowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania informacji o fermach, w których wykonywane są regularnie, zgodnie z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej, badania pracowników na obecność SARSCoV-2.

Należy zauważyć, że oferowane przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na lokalizację fermy badania, są dobrowolne, bezpłatne oraz odbywają się co 2 tygodnie".

Pismo GLW >>>

Załącznik >>>

 

KRIR


POWIĄZANE

Kazachstan Temir Zholy (KTZ), narodowa spółka kolejowa Kazachstanu, zauważył nie...

W 2023 roku Polska, będąc drugim co do wielkości eksporterem mięsa wołowego w Un...

Od 2016 roku w Polsce rośnie saldo migracji na pobyt stały. Coraz mniej osób emi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę