Adama_Spyrale_1-31.05.21

Bayer: Partnerstwo dla sukcesu w uprawie rzepaku – innowacyjne odmiany Dekalb

14 maja 2021
Bayer: Partnerstwo dla sukcesu w uprawie rzepaku – innowacyjne odmiany Dekalb

Warszawa, 11 maja 2021 – podczas corocznej konferencji prasowej poświęconej uprawie rzepaku eksperci firmy Bayer zaprezentowali nowości z szerokiego portfolio odmian nasiennych innowacyjnej marki Dekalb. Hasłem spajającym poszczególne punkty agendy wydarzenia było „Partnerstwo dla sukcesu w uprawie rzepaku: od zdrowotności do wysokich plonów”.

 

Rzepak to jedno z kluczowych źródeł oleju jadalnego na świecie i najważniejsza roślina oleista w Polsce. Bayer w rozwoju oferty dla tego segmentu skupia się na dostarczeniu polskim rolnikom odmian o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania, znakomitej zimotrwałości oraz o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Wynika to z przekonania, że czynnikiem decydującym o sukcesie uprawy rzepaku, na który mamy pełen wpływ, jest wybór odpowiedniej odmiany, odpornej na warunki klimatyczno-pogodowe oraz choroby upraw charakterystyczne dla danego regionu. Zapewnienie zdrowotności nasion rzepaku to pierwszy krok do uzyskania wysokich plonów.

 


W sezonie 2021 Bayer prezentuje dalsze etapy rozwoju odmian mieszańcowych rzepaku ozimego: DK Excited i DK Exima zarejestrowanych w roku ubiegłym i przyjętych z dużym zadowoleniem rolników – oraz wprowadza kolejne innowacje: DK Plasma i DK Immortal CL, rozszerzając i różnicując portfolio marki Dekalb.Eksperci Bayer dzielą się również szczegółami dotyczącymi innowacyjnych zapraw nasiennych Buteo Start oraz Scenic Gold, które zapewniają nasionom ochronę przed szkodnikami i chorobami grzybowymi. Odmiany z portfolio marki Dekalb są zróżnicowane pod względem najważniejszych cech użytkowych. Każdy rolnik, w zależności od warunków glebowo-klimatycznych, stosowanej technologii i dostępnego parku maszynowego, może wybrać produkt spełniający indywidualne wymagania, zwiększając swoje szanse na otrzymanie większych plonów.


 

Odmiana DK Excited – rekordowa zawartość tłuszczu w nasionach

Nowa odmiana mieszańcowa DK Excited, po rejestracji i zaprezentowaniu w roku ubiegłym, zyskała szerokie grono zwolenników. Łączy w sobie bardzo wysoki potencjał plonowania z bardzo wysokim poziomem zaolejenia. Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrane plony, a to z kolei czynnik decydujący o większej opłacalności. Rok komercyjnej obecności DK Excited na polskim rynku potwierdza w praktyce wyniki prezentowanych wcześniej badań, przeprowadzanych w ramach Doświadczeń Rejestrowych COBORU w zakresie bardzo wysokiego potencjału plonowania: w 2019 DK Excited osiągnęła 126% wzorca (4,83 t/ha), natomiast średnia z lat 2018-2019 to 119% wzorca (4,64 t/ha).Wyróżniającymi się cechami odmiany DK Excited są tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7).Obok wysokiego i stabilnego plonowania odmiana DK Excited łączy w sobie także cechy doskonałego wigoru jesiennego oraz bardzo dobrej zimotrwałości, które zostały już potwierdzone w polskich warunkach uprawowych. Dzięki silnemu wigorowi jesiennemu odmiana lepiej znosi ataki szkodników, takich jak pchełki, śmietka kapuściana czy gnatarz rzepakowiec. Wysoka tolerancja na wyleganie oraz podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion – cechy charakterystyczne dla odmian Dekalb – zapewniają wysokie bezpieczeństwo upraw.


 


Odmiana DK Exima – wyznaczanie nowych standardów uprawy rzepaku

DK Exima to średniowczesna odmiana mieszańcowa marki Dekalb o bardzo wysokim potencjale i bardzo dobrej stabilności plonowania. Zalety te potwierdzają wyniki Doświadczeń Rozpoznawczych COBORU (112% i 118% plonu wzorca odpowiednio w roku 2020 i 2019). Oprócz ponadprzeciętnego poziomu plonowania odmiana ta wyróżnia się również bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach, co ma decydujący wpływ na uzyskanie wyższej ceny za zebrane plony.


Cechą charakterystyczną DK Exima jest doskonała zimotrwałość – niezmiennie istotna  w polskich warunkach klimatycznych. Co najmniej raz na kilka lat niskie temperatury powietrza, w połączeniu z silnym wiatrem oraz brakiem okrywy śnieżnej, powodują znaczne straty w uprawach rzepaku ozimego – niejednokrotnie kończące się całkowitą likwidacją plantacji i dużymi kosztami dla rolników.


W obliczu coraz większej zmienności warunków pogodowych oraz sezonowych wahań wysokości produkcji rolnej, znaczenia nabiera stabilność plonowania odmian. DK Exima posiada zdolność do utrzymywania wysokich plonów w różnych warunkach uprawowych. Niezwykle ważną zaletą jest także bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7), zgnilizę twardzikową oraz werticiliozę, potwierdzona zarówno badaniami wewnętrznymi, jak i oficjalnymi badaniami COBORU. Z uwagi na kombinację kluczowych cech użytkowych odmiana DK Exima satysfakcjonuje szczególnie rolników, dla których najważniejsza jest wysokość i stabilność plonowania oraz bezpieczeństwo uprawy.

 

W tym sezonie na polski rynek zawita kolejna odmiana tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepyDK Expectation. Oprócz kompletu cech typowych dla rzepaków Dekalb, wyróżnia się efektywnym wykorzystaniem azotu, nawet w stresowych warunkach uprawowych. Co to oznacza dla rolnika? Zdarza się, że uprawa narażona jest na niedobór azotu, np. poprzez niekorzystne warunki glebowe, które utrudniają pobranie tego pierwiastka, a to właśnie azot jest najbardziej plonotwórczym makroskładnikiem. Rzepak DK Expectation radzi sobie wyjątkowo dobrze w takich warunkach – na niedobór azotu reaguje praktycznie niezauważalnie. Ta cecha DK Expectation doskonale wpisuje się w koncepcję rolnictwa zrównoważonego, którego jednym z filarów jest ochrona zysku rolnika.


 


DK Plasma – nowość z tolerancją na kiłę kapusty

DK Plasma to nowa średniowczesna odmiana specjalna o wysokim poziomie plonowania i bardzo wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach, o którą wzbogacone zostaje porfolio Dekalb w ofercie prezentowanej po raz pierwszy w sezonie 2021. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz bardzo dobrą zimotrwałością. Wysoka tolerancja na wyleganie oraz podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion to jej dodatkowe atuty.


DK Plasma posiada doskonałą tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych. To niezwykle ważne dla producentów rzepaku – porażone rośliny mogą nie przetrwać zimy, wylegają i przedwcześnie kończą wegetację, co skutkuje wytworzeniem mniejszej ilości zainfekowanych nasion. Do niedawna rolnicy mieli dostęp jedynie do wybranych odmian posiadających tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych, warunkowaną genem RLM-7. Nowością są jednak odmiany posiadające „podwójną” tolerancję na tę chorobę warunkowaną genami RLM-7 i RLM-3. DK Plasma jest innowacyjną odmianą Dekalb ze wspomnianą „podwójną” tolerancją. Kiłotolerancyjna odmiana DK Plasma rekomendowana jest do uprawy na glebach porażonych kiłą kapusty. Choroba ta prowadzi do stopniowego obniżenia poziomu plonowania. Szczególnie zagrożone są stanowiska z cięższymi glebami, o niskim odczynie pH i nieuregulowanych stosunkach wodnych.

 

DK Immortal CL – najnowsze osiągnięcie w uprawie rzepaku

DK Immortal CL charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem plonowania oraz wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. Ma bardzo dobry wigor jesienny oraz doskonałą zimotrwałość. Właściwością wyróżniającą DK Immortal CL jest innowacyjna kombinacja cech – zalety technologii Clearfield® połączono z bardzo pożądaną przez plantatorów rzepaku tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana jest odporna na substancję czynną Imazamox, która pozwala na łatwą i skuteczną kontrolę chwastów w uprawie rzepaku ozimego. DK Immortal CL to nowość, która osiąga istotnie wyższe plony od starszych odmian Dekalb przeznaczonych do produkcji w technologii Clearfield®.