aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Bezpieczniejsze umowy o usługi finansowe online i przez telefon

25 października 2023
Bezpieczniejsze umowy o usługi finansowe online i przez telefon

Rada Europy przyjęła w poniedziałek dyrektywę dotyczącą umów o usługi finansowe zawieranych na odległość. Jest to ostatni krok w procesie decyzyjnym.

Przyjęty tekst upraszcza dotychczasowe przepisy, zwiększa ochronę konsumentów oraz tworzy równe warunki w przypadku usług finansowych oferowanych online, przez telefon lub poprzez inne formy sprzedaży zdalnej.

Dziś dostosowaliśmy unijne przepisy o usługach finansowych do epoki cyfrowej. Konsumenci, którzy na jednolitym rynku korzystają z nowych produktów i usług finansowych za pomocą telefonu lub komputera, będą teraz lepiej chronieni- powiedział Alberto Garzón Espinosa, p.o. hiszpańskiego ministra konsumentów

Rynek cyfrowy, ochrona cyfrowa

Przyjęta dziś dyrektywa uchyla przepisy z 2002 r. Jednocześnie wprowadza nowe przepisy dotyczące umów o usługi finansowe zawieranych na odległość jako dodatkowy rozdział w dyrektywie o prawach konsumentów, która chroni konsumentów w ramach wszelkiego rodzaju praktyk handlowych. Nowa dyrektywa upraszcza ramy legislacyjne – dzięki niej niektóre artykuły dyrektywy o prawach konsumentów będą miały zastosowanie także do usług finansowych sprzedawanych na odległość.

Dyrektywa w ostatecznej wersji:

  • doprecyzowuje zakres stosowania i siatkę bezpieczeństwa w odniesieniu do usług finansowych
  • ulepsza przepisy o ujawnianiu informacji i unowocześnia obowiązki udzielania informacji przed zawarciem umowy (państwa członkowskie będą mogły wprowadzać surowsze przepisy krajowe w tej dziedzinie)
  • daje konsumentom prawo do zwrócenia się o interwencję człowieka na stronach internetowych, które wykorzystują narzędzia zautomatyzowanej informacji, np. robodoradztwo czy chatboty
  • ułatwia korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość – służyć ma temu łatwa do znalezienia funkcja odstąpienia od umowy na interfejsie usługodawcy
  • wprowadza dodatkową ochronę konsumentów przed „zwodniczymi interfejsami” (interfejsami, które mają skłonić użytkownika do podejmowania nieplanowanych działań, np. do zakupu produktów, których nie szukał).

Kontekst

Przegląd dyrektywy z 2002 r. w sprawie sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość jest częścią przedstawionego przez Komisję „Nowego programu na rzecz konsumentów”, który Rada poparła w swoich konkluzjach z 21 lutego 2021 r.

Co dalej?

Rada zatwierdziła dzisiaj stanowisko Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że akt ustawodawczy został przyjęty.

Po podpisaniu przez przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji.

oprac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę