dnikukurydzy_210818

BIOSTRATEG − skuteczny transfer nauki do praktyki

1 marca 2018
BIOSTRATEG − skuteczny transfer nauki do praktyki
MRiRW

BIOSTRATEG, to pieniądze na rozwiązywanie konkretnych problemów gospodarczych. Jest to strategiczny program badań i prac rozwojowych, który został uruchomiony w 2013 roku.

We wtorek w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska”, podczas której zaprezentowane zostały przykładowe rezultaty dotychczas realizowanych projektów.

− Nieprzerwanie realizujemy program rolny przyjęty na początku kadencji. Wtorkowa konferencja wpisuje się w intensywnie podejmowane przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi od dwóch lat działania na rzecz transferu wiedzy i innowacji. W 2018 roku chcemy wzmacniać działania mające na celu transfer z nauki do praktyki. Działania prowadzone są zarówno przez ministerstwo, jak i za pośrednictwem Sieci innowacji na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi − podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.

Po stronie sektora badań i rozwoju angażowane są przede wszystkim instytuty naukowe i państwowe jednostki doradztwa rolniczego. Minister zaznaczył, że dziesiątki pro-innowacyjnych projektów realizowanych jest przez CDR, ODR-y i partnerów Sieci. Podejmowane są również działania międzynarodowe – wspólne deklaracje polityczne w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Inicjatywa BIOEAST, która dotyczy współpracy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce.

W kontekście tematyki wtorkowej konferencji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował, że również Komisja Europejska zaproponowała w przyszłej perspektywie UE wzrost roli innowacji i transferu wiedzy w podnoszeniu konkurencyjności sektora rolnego i realizacji nowych wyzwań, np. w zakresie środowiska i klimatu. Na forum Unii Europejskiej rozpoczęła się już praca nad rozwiązaniami, które będą stosowane  w przyszłej perspektywie finansowej WPR – konferencja EUFRAS. Komisja planuje m.in. silniejszą integrację działań PROW (w zakresie transferu wiedzy, doradztwa, działania „Współpraca”) z programem Horyzont.

− Oprócz budowania i wspierania kanałów przepływu wiedzy i innowacji ministerstwo podjęło własne działania pro-innowacyjne. Ubiegamy się o trzy duże projekty w ramach Programu Gospostrateg. Dotyczą one ubezpieczeń rolniczych, gospodarstw opiekuńczych i wykorzystania owadów jako alternatywnego źródła białka paszowego − poinformował wiceminister Ryszard Zarudzki.

Ważną rolę w procesie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego dyrektor, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, związane ze wsparciem polskiego sektora rolno-żywnościowego w obszarze badań i rozwoju.

− NCBR ma za zadanie pośredniczyć pomiędzy problemami, które są formułowane, jako te które powinny być rozwiązane i do ich rozwiązania niezbędne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych a tymi, którzy tych rozwiązań mogą się podjąć − scharakteryzował działania NCBR prof. Chorowski.

− Niewątpliwie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest ukierunkowane na takie prace badawcze, które co do zasady mogą znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianej praktyce gospodarczej. Zatem po kilku latach mogą pozytywnie wpłynąć na przychody podatkowe państwa, czy też na uniezależnienie się państwa, w strategicznych dziedzinach, od decyzji stron trzecich.

Główne założenia programu przypomniała prof. dr hab. Ewa Ratajczak − przewodnicząca Komitetu Sterującego Programu Biostrateg. Podkreśliła, że jego kierunki są zbieżne ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i wpisują się w globalne trendy i koncepcje rozwojowe. − Zasadniczym celem programu Biostrateg jest wyjście z pułapki przeciętności − podkreśliła profesor Ratajczak, zaznaczając jednocześnie, że domeną programu jest biogospodarka.

− W Polsce filarami biogospodarki są rolnictwo i leśnictwo z powiązanymi przemysłami. Program BIOSTRATEG jest bardzo efektywnym instrumentem wsparcia polityki państwa w sferze innowacyjności biogospodarki, a dziedzina ta ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Profesor Ewa Ratajczak zaznaczyła, że zasadnicze znaczenie ma tutaj czas. Czas życia innowacji i przewagi konkurencyjnej w obecnych realiach jest coraz krótszy. Tylko szybka rynkowa implementacja daje szansę na rynkowy sukces i większą konkurencyjność.

Wśród zaprezentowanych dzisiaj projektów znalazły się:

- „Gutfeed − innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 357,24 kB)

- „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 366,52 kB)

- „Opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej”

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 939,26 kB)

- Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego i (S-MCP), półproduktów do otrzymywania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów”

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 643,5 kB)

- „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego − zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 (LCAgri)”

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,15 MB)MRiRW


POWIĄZANE

Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie zapewni ustaw...

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że wkrótce wypłaci z Funduszu Solid...

„Polska bez smogu” to temat panelu dyskusyjnego podczas 8. Europejskiego Kongres...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę