aaa_TSW_2023
CTR_2023

Blisko 200 milinów przewiduje KOWR

15 października 2023
Blisko 200 milinów przewiduje KOWR

185.515.500 zł w 2023 roku przewiduje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dla spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz innowacyjne projekty, realizowane przez GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K., w którym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma większościowy pakiet akcji.

W 2023 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa już dokapitalizował swoje przedsiębiorstwo Stadninę Koni Krasne Sp. z o. o. na kwotę 6.000.000 zł. Do końca roku planowane jest dokapitalizowanie kolejnych sześciu spółek na łączną kwotę 104.515.500 zł. Ponadto na inwestycje, w innowacyjne projekty, realizowane przez GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K. zaplanowano 75.000.000 zł

GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A., dzięki środkom pochodzącym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa uruchomi procesy inwestycyjne, służący wspieraniu innowacji związanych z szeroko rozumianym polskim sektorem rolnictwa. Dzięki tej inicjatywie uda się uzyskać dodatkowy, efektywny mechanizm wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorców rolnych, którzy będą zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych, usługowych i produktowych w szeroko pojętym obszarze rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje bezpośredni nadzór nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Są to spółki strategiczne, które z jednej strony realizują działania misyjne, z drugiej zaś strony muszą brać pod uwagę rachunek ekonomiczny. Spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej są podmiotami spełniającymi ważne zadania z punktu widzenia polityki rolnej państwa, a przy są także silne ekonomicznie, aby skutecznie pokrywać koszty hodowli i/lub upraw.

Środki pieniężne otrzymane przez spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej i w ramach podniesienia kapitału podstawowego, z założenia, przekazywane będą na wyodrębniony rachunek bankowy i przeznaczone jedynie na cele inwestycyjne i rozwojowe. Wykorzystanie tych pieniędzy przez Spółki przyczyni się do wzrostu efektywności ich działania, a także do stworzenia w przyszłości warunków do uzyskiwania lepszych wyników hodowlanych i ekonomicznych, co umożliwi utrzymanie dziedzictwa narodowego jakim jest hodowla, prowadzona w wymienionych Spółkach. W praktyce wiązać się będzie ze wzrostem wartości oraz konkurencyjności polskich spółek na rynku rolniczym, które będą mogły realizować misje hodowlane korzystając z najnowocześniejszych narzędzi i technologii.

Podstawową rolą Spółek o znaczeniu strategicznym jest kreowanie i upowszechnianie postępu biologicznego w rolnictwie, uważane za najpowszechniejszy czynnik wzrostu efektywności działalności rolniczej, zarówno z punktu widzenia ilości, jak i jakości produktów rolniczych. Spółki strategiczne, którym udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działające na rynku są również nośnikiem wiedzy hodowlanej i organizacyjnej. Dzięki szeroko rozumianym działaniom, w zakresie inwestycji i rozwoju, kreują postęp w całym polskim rolnictwie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje podwyższenie kapitału podstawowego nadzorowanych Spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej na podstawie art. 32a Ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 107 poz. 464 z p.zm.). Podwyższenie kapitałów podstawowych Spółek nastąpi w zamian za nowe udziały na podstawie artykułu 257 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037 z późn. zm.): „Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych”. Należy nadmienić również, że planowane dokapitalizowanie poprzedzone zostało analizą pod kątem zgodności z rynkiem wspólnotowym w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

oprac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy mające na celu poprawę dobrostanu...

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszanski oraz Prezes Fundacj Wspier...

 W związku z doniesieniami prasowymi o przekazywaniu ziemi z Zasobu Własności Ro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę