Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

CDR szuka ludzi do pracy

28 sierpnia 2019
CDR szuka ludzi do pracy

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ogłasza nabór na stanowisko starszy specjalista / główny specjalista  w Dziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Wymiar etatu:
Pełny etat.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe.
Minimum trzy letnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty.
Minimum dwuletnie doświadczenie przynajmniej w jednym z wymienionych obszarów: kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE, obsługa projektów finansowanych z UE, weryfikacja i analiza dokumentacji finansowo-księgowej, weryfikacja i analizowanie dokumentacji z przebiegu realizacji projektu, zamówienia publiczne i/lub stosowanie zasady konkurencyjności.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kontroli przeprowadzanej zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej.
Znajomość aktów prawnych związanych z Rozwojem Obszarów Wiejskich oraz przepisów i zasad dotyczących realizacji i finansowania operacji w ramach Krajowej sieci Obszarów Wiejskich.
Dobra obsługa pakietu MS Office.
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Rozwinięte umiejętności analityczne i syntetyczne.
Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
Odpowiedzialność, samodzielność oraz dobra organizacja pracy własnej.
Nienaganna postawa etyczna.
Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych.
Zakres obowiązków:

Realizacja kontroli, zgodnie z przepisami o kontroli w administracji rządowej.
Udział w wizytach monitoringowych na miejscu realizacji projektów.
Udział w formalnej i merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie.
Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej składanej przez partnerów KSOW w ramach realizowanych projektów oraz ich rozliczanie.
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

Życiorys.
List motywacyjny.
Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Warszawa
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Sekretariat pokój nr 560 (w godzinach pracy instytucji).
Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy specjalista / główny specjalista w Dziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich".
Termin składania dokumentów upływa w dniu 09.09.2019 r.
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.


POWIĄZANE

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, która uczestniczyła w podpisaniu porozu...

Ukraiński minister rolnictwa, Mykoła Solskyi zapowiedział że drobni rolnicy otrz...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus gościł wczoraj w Cukrowni Dobrzeli...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę