aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

CDR szuka ludzi do pracy

28 sierpnia 2019
CDR szuka ludzi do pracy

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ogłasza nabór na stanowisko starszy specjalista / główny specjalista  w Dziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Wymiar etatu:
Pełny etat.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe.
Minimum trzy letnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty.
Minimum dwuletnie doświadczenie przynajmniej w jednym z wymienionych obszarów: kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE, obsługa projektów finansowanych z UE, weryfikacja i analiza dokumentacji finansowo-księgowej, weryfikacja i analizowanie dokumentacji z przebiegu realizacji projektu, zamówienia publiczne i/lub stosowanie zasady konkurencyjności.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kontroli przeprowadzanej zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej.
Znajomość aktów prawnych związanych z Rozwojem Obszarów Wiejskich oraz przepisów i zasad dotyczących realizacji i finansowania operacji w ramach Krajowej sieci Obszarów Wiejskich.
Dobra obsługa pakietu MS Office.
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Rozwinięte umiejętności analityczne i syntetyczne.
Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
Odpowiedzialność, samodzielność oraz dobra organizacja pracy własnej.
Nienaganna postawa etyczna.
Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych.
Zakres obowiązków:

Realizacja kontroli, zgodnie z przepisami o kontroli w administracji rządowej.
Udział w wizytach monitoringowych na miejscu realizacji projektów.
Udział w formalnej i merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie.
Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej składanej przez partnerów KSOW w ramach realizowanych projektów oraz ich rozliczanie.
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

Życiorys.
List motywacyjny.
Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Warszawa
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Sekretariat pokój nr 560 (w godzinach pracy instytucji).
Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy specjalista / główny specjalista w Dziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich".
Termin składania dokumentów upływa w dniu 09.09.2019 r.
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.


POWIĄZANE

W pierwszych 12 dniach czerwca wolumen załadunku zboża na ukraińskiej sieci kole...

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę