Adama_15.02-30.03.2022

Copa - Cogeca: przegląd dyrektywy w sprawie miodu przez KE

2 grudnia 2021
Copa - Cogeca:  przegląd dyrektywy w sprawie miodu przez KE

Rok 2021 będzie kolejnym dramatycznym sezonem dla sektora. Spadek produkcji jest szacowany na 10-15% w porównaniu z 2020 r., kiedy to zbiory miodu były bardzo niskie. Ekstremalne warunki pogodowe znacząco ograniczyły okres kwitnienia oraz zapylania, co miało poważny wpływ na produkcję. Natomiast import w dalszym ciągu rośnie. Jeżeli europejscy konsumenci nie dostrzegają tego na półkach sklepowych, to dlatego że oznaczanie pochodzenia pozostaje niedostateczne pod względem strukturalnym. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ogłoszenie przez Komisję przeglądu dyrektywy w sprawie miodu i wzywają do szybkiego wprowadzenia zmian, zwłaszcza w kwestii przejrzystości rynku.

Okoliczności, z którymi zmagają się europejscy pszczelarze w terenie, w dalszym ciągu nie są zachęcające. Mówienie o „niekorzystnym sezonie” nie ma już dłużej sensu, jako że niedostateczne wyniki stają się normą. W 2021 r. większość europejskich państw doświadczyła ekstremalnych warunków pogodowych: na prawie całym terytorium Europy zarejestrowano zimną i wilgotną wiosnę, na południu Europy oraz w Finlandii po raz pierwszy od dziesięcioleci wystąpiły susze, w Europie północno-zachodniej pojawiły się powodzie, a pożary niszczyły greckie lasy. Te warunki miały poważny wpływ na okres kwitnienia oraz skróciły okres zapylania. Aby zrównoważyć tę sytuację, pszczelarze w kilku państwach członkowskich UE musieli wprowadzić karmienie awaryjne dla pszczół. Ponadto w niektórych państwach członkowskich choroby pszczół zwiększyły presję.

Pomimo niewielkiego wzrostu cen za miód sprzedawany luzem w niektórych regionach UE, kwestia rentowności dla pszczelarzy jest niezrównoważona. Aktualne dane przedstawione dzisiaj przez Komisję wyjaśniają ten widoczny paradoks. Przywóz miodu wzrasta. Przewyższył poziom 174,885 ton w 2020 r. co stanowi wzrost o 4,7% w porównaniu z 2019 r. Głównym eksporterem miodu do UE jest Ukraina, która umocniła swój udział rynkowy z 24,3% w 2018 r. do 31,3% w 2020 r. (54,802 t). Na Ukrainie średnia cena miodu spadła z 1,83 euro/kg w 2018 r. do 1,53 euro/kg w 2020 r., podczas gdy średni koszt produkcji w Europie wynosi około 3,5-4 euro/kg. To samo tyczy się Chin, które są drugim największym eksporterem miodu do Europy. Ceny miodu spadły z 1,51 euro/kg w 2018 r. do 1,38 euro/kg w 2020 r.

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ogłoszenie przez Komisję nadchodzącego przeglądu unijnej dyrektywy w sprawie miodu. Szczególnie ważne jest, aby bezzwłocznie podjąć działania w celu umocnienia przepisów i zapewnienia lepszej konkurencyjności i równych szans dla unijnych pszczelarzy, a zwłaszcza w celu przekazania konsumentom w UE właściwych informacji odnośnie pochodzenia miodu.

Nowo wybrany przewodniczący grupy roboczej „Miód” Copa-Cogeca, Stanislav Jas stwierdził, „Długo czekaliśmy na tę decyzję. Silniejsze europejskie prawo może zmienić sytuację na rynku miodu oraz zabezpieczyć unijny sektor pszczelarstwa. W krótkim okresie Komisja powinna skupić się na identyfikowalności, co powinno stanowić podstawę reformy. Pszczelarze w Copa-Cogeca uważają również, że kluczowa jest walka z fałszowaniem miodu, a także przeprowadzenie szerszej refleksji na temat rentowności pszczelarstwa w kontekście zmian klimatu. Grupa robocza oceni również kwestię współistnienia dzikich zapylaczy oraz pszczół, aby promować bioróżnorodność oraz odpowiedni poziom zapylenia upraw oraz dzikich kwiatów.

O pszczelarstwie w UE: Unia Europejska jest drugim w kolejności największym producentem oraz największym importerem miodu na świecie. Pszczelarstwo praktykuje się w każdym kraju UE. Główni producenci miodu to Rumunia, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Francja oraz Grecja. Pszczelarstwo jest głęboko zakorzenione w obszarach wiejskich i ma wkład w ich rozwój. Ma również coraz większy wpływ na obszary miejskie.

W UE 650000 pszczelarzy zarządza 18 mln uli. Pszczelarze, których znacząca część przychodu pochodzi z pszczelarstwa, zarządzają 10 mln uli. Z perspektywy gospodarczej, środowiskowej i kulturowej, wszystkie kolonie stanowią kluczową część struktury społecznej danych regionów. Pszczelarstwo jest działalnością przyjazną środowisku, która jest zharmonizowana z siedliskami naturalnymi i ekosystemami.

Pszczelarstwo oraz jego funkcja zapylania, która pozostaje w synergii z dzikimi zapylaczami są kluczowe dla europejskiego rolnictwa, ogrodnictwa, a także bioróżnorodności.

 

Copa - Cogeca


POWIĄZANE

Na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/484 z dnia 23 marca 2022 r. p...

W Ministerstwie Aktywów Państwowych podpisane zostały 28. kwietnia umowy o przek...

27 kwietnia 2022 roku w Brukseli odbyła się uroczystość wręczenia European Award...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę