A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Darmowe nasiona dla gospodarstw na Ukrainie

8 marca 2023
Darmowe nasiona dla gospodarstw na Ukrainie

Jak podaje Ukraińska Agencja Informacyjna UKRAPKA, w Ukrainie funkcjonuje informatyczny Państwowy Rejestr Rolniczy (DAR). Za pośrednictwem tego systemu obecnie trwa przyjmowanie wniosków o pomoc FAO-Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ().

Wnioski przyjmowane są w ramach dwóch programów:

1. Program wsparcia dotacyjnego finansowany przez Unię Europejską, mający na celu udzielanie dotacji inwestycyjnych dla mikro i małych producentów rolnych, spółdzielni i stowarzyszeń producentów oznaczeń geograficznych (OG). W programie mogą wziąć udział producenci rolni z Lwowa, Iwano-Frankowska, Zakarpacia i części obwodu czerniowieckiego.
Kwota dofinansowania wynosi od 1 000 do 25 000 USD. Aby wziąć udział w programie grantowym FAO, na dzień 7 marca około 400 drobnych producentów rolnych zakończyło pierwsze etapy rejestracji. Aby wziąć udział w konkursie, rolnicy muszą w terminie zakończyć przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, które są warunkiem uzyskania dofinansowania.

2. Program dostarczania nasion roślin jarych (pszenicy, jęczmienia, grochu) w celu wsparcia drobnych rolników w regionach frontowych, a mianowicie w obwodach sumskim, czernihowskim, donieckim, charkowskim, dniepropietrowskim, zaporoskim, mikołajowskim, chersońskim i odeskim.
W programie mogą wziąć udział osoby prawne i indywidualni przedsiębiorcy, którzy mają zarejestrowane grunty rolne o powierzchni od 10 do 500 ha. Kwota udzielonej pomocy wynosi 2 tony nasion jarych na jedno wybrane gospodarstwo rolne, w zależności od regionu. Na dzień 7 marca 2527 rolników złożyło wniosek o pomoc w zakresie nasion od FAO.

Państwowy, informatyczny System DAR, od 3 marca jest również wykorzystywany do składania wniosków o zakwalifikowanie przedsiębiorstw o znaczeniu krytycznym. Wnioski te będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem DAR, o co wnosiło Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy .


„Zgodnie z uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 3 marca 2023 r. nr 186 podmioty kompleksu rolno-przemysłowego mają prawo do wpisu do Państwowego Rejestru Rolnego w celu składania wniosków o określenie ich jako krytycznie ważne dla funkcjonowania gospodarki i zapewnienia środków do życia ludności w szczególnym okresie” – poinformował w swoim komunikacie resort.

Aby otrzymać status przedsiębiorstwa o krytycznym znaczeniu, w szczególności w dziedzinie rolnictwa, konieczne jest minimum trzech lub więcej kryteriów:
1) łączna kwota podatków, opłat, płatności naliczonych, potrąconych i wpłaconych do budżetu państwa i budżetów samorządowych, oprócz należności celnych, w sprawozdawczym roku podatkowym przekracza równowartość 1,5 mln euro;
2) kwota wpływów w walutach obcych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek, za sprawozdawczy rok podatkowy przekracza równowartość 32 mln euro;
3) przedsiębiorstwo ma strategiczne znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa zgodnie z wykazem obiektów państwowych o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa, zatwierdzonym Uchwałą Nr 83 Rady Ministrów Ukraina z dnia 4 marca 2015 r.;
4) przedsiębiorstwo ma znaczenie dla sektora gospodarki narodowej lub dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty terytorialnej. Kryteria definiowania przedsiębiorstwa ważnego dla gałęzi gospodarki narodowej lub zaspokajającego potrzeby wspólnoty terytorialnej ustalają organy władzy wykonawczej, inne organy państwowe, organy administracji państwowej, których jurysdykcja rozciąga się na całe terytorium Ukrainy, według sfery ich kierowania lub gałęzi gospodarki narodowej lub regionalnych, miejskich administracji państwowych Kijowa i Sewastopola lub regionalnych, miejskich administracji wojskowych/wojskowo-cywilnych w Kijowie i Sewastopolu (jeśli zostały utworzone) z uwzględnieniem potrzeb wspólnota terytorialna. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Polityki Rolnej z dnia 21 lutego 2023 r. nr 223 „Kryteria wyznaczania przedsiębiorstw, instytucji i organizacji ważnych dla gospodarki narodowej w dziedzinie rolnictwa w okresie szczególnym” stosuje się następujące kryteria zdefiniowane: - przedsiębiorstwa uprawiające grunty rolne na powierzchni co najmniej 1000 ha lub posiadające ubezpieczonych pracowników - co najmniej 50 osób; - głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2022 r. jest KVED, co określa rozporządzenie Ministerstwa Polityki Rolnej z dnia 21 lutego 2023 r. nr 223.
5) braku zaległości w opłacaniu jednorazowej składki na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne;
6) przeciętne wynagrodzenie ubezpieczonych pracowników w przedsiębiorstwie za ostatni kwartał kalendarzowy jest nie niższe niż przeciętne wynagrodzenie w regionie za IV kwartał 2021 r.;
7) przedsiębiorstwo jest rezydentem miasta Diya.

oprarc, redakcja ppr.pl na podst źródło: Ukraińska Agencja Informacyjna UKRAPKA


POWIĄZANE

Misja ESA JUICE weszła w kolejny etap. Już możemy powiedzieć, że inżynierowie z ...

24 maja br. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala dla firm ...

Tata z dzieckiem w domu? Dwadzieścia lat temu byłoby to nie do pomyślenia, bo to...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę