aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Dieta bezmięsna wpływa na depresję

2 grudnia 2022
Dieta bezmięsna wpływa na depresję

Stosowanie diety wegańskiej może, w świetle badań cytowanych przez profesora Jarosława Całkę, wpływać na powstawanie i pogłębienie się stanów depresyjnych. Mechanizmy tworzące tę zależność zostały dobrze zbadane i opisane. Podstawą zachowania zdrowia jest bowiem zrównoważona dieta dostarczająca organizmowi odpowiednich ilości białka, węglowodanów i witamin. Mięso pełni tak ważną rolę, że w przypadku jego niedoboru lub braku w diecie niezbędne jest jej uzupełnianie syntetycznymi suplementami. Ich brak może poważnie wpłynąć na nasze samopoczucie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Każdy czasami czuje się przybity, zmęczony psychicznie. Gdy jednak ten stan powtarza się często, towarzyszy mu stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności, zanik dotychczasowych zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań, myślenie depresyjne i lęk, to może się okazać, że mamy do czynienia z depresją. Według WHO depresja jest główną przyczyną niezdolności do pracy na świecie i najczęstszym zaburzeniem psychicznym. W ciągu całego życia choruje na nią kilkanaście procent wszystkich dorosłych, dwa razy częściej zapadają na nią kobiety niż mężczyźni. Aż co dziesiąty pacjent zgłaszający siędo lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, co piąty zaś cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych (Borowiecka-Karpiuk, 2022).
Lekarze mówią o szeregu czynników mających wpływ na rozwój choroby. To zarówno geny, jak i czynniki zewnętrzne jak styl życia i pracy, otoczenie, stres. Szczególne znaczenie ma również dieta.

O wpływie niedoboru substancji znajdujących się w mięsie na powstawanie depresji, pisze w najnowszej publikacji profesor Jarosław Całka (Całka, 2022). Wskazuje w niej na wyniki najnowszych badań, które mówią o związku wegetarianizmu ze słabym zdrowiem psychicznym. Wegetarianie są częściej przygnębieni, niespokojni, częściej mają depresję i stany lękowe niż omnitarianie (wszystkożercy). Jako dowód podaje wyniki badań przeprowadzone na grupie 4 181 osób, pod kierunkiem prof. Johannesa Michalaka z Uniwersytetu Hildesheim, z których wynika, że zaburzenia psychiczne występują o 15% częściej u wegetarian niż u omnitarian, a częstotliwość występowania zaburzeń lękowych była
ponad dwukrotnie wyższa u wegetarian niż w grupie niewegetarian (Michalak, 2012). Również cytowane przez prof. Całkę badania zespołu prof. Joane Matta z Uniwersytetu Sorbona na grupie 90 380 osób wykazały, że wśród wegetarian aż 28,4% miało objawy depresji, podczas gdy w grupie omnitarian stwierdzono tylko u 16,2%. Co więcej, u wegetarian, w stosunku do wszystkożerców, 3 razy częściej występowały próby celowego samookaleczenia, a 2 razy częściej próby samobójcze (Matta, Czernichov, etc. 2018).

Fizjologia

Tajemnica pozytywnego wpływu mięsa tkwi w dostarczaniu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, szczególnie kwasu eikozapentaenowego (EPA) - jego źródłem jest m.in. mięso ryb) oraz kwasu dokozaheksaenowego (DHA), występujący m.in. w jajach. Badania zawartości EPA i DHA w surowicy krwi wegetarian, wegan i omnitarian pokazały, niższe stężenie EPA (o 27,8%) i DHA (o 31,4%) u wegetarian. Jeszcze gorzej te wskaźniki, wyglądają u osób całkowicie rezygnujących z produktów zwierzęcych: odpowiednio aż 52,8% (EPA) i 58,6% (DHA) mniej niż u omnitarian. Osoby niejedzące produktów pochodzenia zwierzęcego (weganie) w ogóle też nie konsumują EPA i DHA. Wegetarianie pozyskują niewielkie ilości DHA z jaj. Profesor Całka wskazuje na badania Neufingerl i Eilander (Neufingerl i Eilander, 2022) i podkreśla, że u człowieka tylko mała część kwasu alfa-linolenowego pochodzenia roślinnego (mniej niż 10%) może być przekształcony do EPA i DHA w wyniku przemian endogennych.

Cudowna Kreatyna

Kreatyna, a dokładniej fosfokreatyna jest związkiem dostarczającym energii komórkomnerwowym mózgu. Szacuje się, że zapotrzebowanie organizmu człowieka na kreatynę wynosi2 g/dobę. Jeden gram tego związku organizm człowieka syntetyzuje z aminokwasów, natomiast pozostałą ilość musi pobrać wraz z pożywieniem. Należy podkreślić, że najlepszym źródłem kreatyny jest mięso i ryby. W 2003 r. zespół prof. Caroline Rae z Uniwersytetu Sydney w Australii odkrył, że trwająca 6 tygodni suplementacja diety kreatyną istotnie poprawiała wyniki testu na płynną inteligencję oraz na pamięć operacyjną wśród wegetarian. Różnica między omnitarianami i wegetarianami była olbrzymia. Wyniki Rae potwierdziły współczesne analizy prof. Mojtaba Kaviani z Uniwersytetu Acadia w Kanadzie (Kaviani, Shaw, etc, 2020).
Według nich brak kreatyny w diecie wegetariańskiej obniża płynną inteligencję i pamięć
operacyjną.

Badania naukowców dowiodły, że kreatyna poprawia zaopatrzenie mózgu w energię. Jak podkreśla prof. Całka mózg ma bardzo intensywny metabolizm i każdy niedostatek energii ogranicza jego sprawność. Kreatyna jest związkiem, który chroni mózg przed wyczerpaniem się zapasów energetycznych. Źródłem kreatyny jest głównie wołowina, ryby, wieprzowina i drób. Dlatego wegetarianie i weganie wykazują symptomy niedoboru kreatyny.

Obserwacje potwierdziły, że skutkiem chorób związanych z zaburzonym metabolizmemkreatyny (np. AGAT, GAMT) jest ogólny niedorozwój i niepełnosprawność intelektualna.Podawanie kreatyny powodowało ustępowanie objawów, co wykazały cytowane przez profesora Całkę badania zespołu prof. Olivier Braissant z Uniwersytetu w Lozannie w Szwajcarii. Również inne przytaczane przez prof. Całkę, najnowsze badania, wskazują, że niedobór kreatyny w diecie wegańskiej i wegetariańskiej może wiązać się z rozwojem depresji.

Zespół prof. Kiousa udowodnił, że suplementacja kreatyny zmniejsza objawy depresji. To właśnie kreatyna może w przyszłości stać się skutecznym lekiem na niektóre zaburzenia depresyjne.

Co na to weganie?

Oczywiście takie tezy spotykają się z kontrargumentacją środowisk wegańskich. Dr Damian Parol potwierdza, że depresja może być spowodowana niedoborem kwasów EPA i DHA, których źródłem są ryby (Parol, 2022). Brak ryb w diecie powoduje jego zdaniem, że dieta ta jest niedoborowa, , a endogenna produkcja EPA i DHA może być niewystarczająca. Potwierdza, że EPA i DHA są krytycznie ważne dla rozwoju mózgu, a ich niedobór sprzyja depresji. Przytacza jednak badania, z których wynika (Iguacel, Huybrechts, Moreno, & Michels, 2021) że weganie i wegetarianie mają wprawdzie rzeczywiście wyższe ryzyko depresji, ale za to cechuje ich niższy poziom lęku niż wszystkożerców.

W polemice nie przeczy, że zagrożenie depresją wynika z większego ryzyka niedoborów witaminy B12. Wskazuje jednak że dodatkowym czynnikiem może być ... konstrukcja psychiczna wegan i wegetarian. To, według Parola, większa empatia i wrażliwość u etycznych wegetarian wpływają na większe ryzyko depresji (Parol, 2022).

Podsumowanie

Związek z odejściem od, ukształtowanej ewolucyjnie, diety człowieka a pogłębianiem się stanów depresyjnych istnieje. Oczywiście, zwolennicy wegetarianizmu mogą się ratować syntetyczną suplementacją organizmu. Jaki jednak będzie długookresowy wpływ takich suplementów pokaże przyszłość. Teraźniejszością jest rosnąca fala depresji.

***
Bibliografia

Borowiecka-Karpiuk, d. n. (2022, 07 2o). medycyna praktyczna dla pacjentów. Pobrano 11
23, 2022 z lokalizacji mp.pl:
https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/69882,depresja

Całka, J. (2022, 11 8). RP. Pobrano 11 24, 2022 z lokalizacji zdrowie:
https://www.rp.pl/zdrowy-styl-zycia/art37419791-wegetarianizm-moze-byc-szkodliwy-dla-
rozwoju-mozgu-inteligencji-i-zdrowia-psychicznego

Iguacel, I., Huybrechts, I., Moreno, L., & Michels, N. (2021). Vegetarianism and veganism
compared with mental health and cognitive outcomes: a systematic review and meta-
analysis. Nutrition Reviews , strony 361-381.

Kaviani M, Shaw K, Chilibeck PD. Benefits of Creatine Supplementation for Vegetarians
Compared to Omnivorous Athletes: A Systematic Review. International Journal of
Environmental Research and Public Health. 2020; 17(9):3041.
https://doi.org/10.3390/ijerph17093041

Matta J, Czernichow S, Kesse-Guyot E, Hoertel N, Limosin F, Goldberg M, Zins M, Lemogne C.
Depressive Symptoms and Vegetarian Diets: Results from the Constances Cohort. Nutrients.
2018; 10(11):1695. https://doi.org/10.3390/nu10111695

Michalak, J., Zhang, X.C. & Jacobi, F. Vegetarian diet and mental disorders: results from a
representative community survey. Int J Behav Nutr Phys Act 9, 67 (2012).
https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-67

Neufingerl N, Eilander A. Nutrient Intake and Status in Adults Consuming Plant-Based Diets
Compared to Meat-Eaters: A Systematic Review. Nutrients. 2022; 14(1):29.
https://doi.org/10.3390/nu14010029

Parol, D. (2022, 11 21). damianparol.com. Pobrano 11 24, 2022 z lokalizacji
https://www.damianparol.com/wegetarianizm-powoduje-niedorozwoj-mozgu-polemika/

W imieniu organizacji inicjatywy #HodowcyRazem:

Andrzej Kabat
Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i
Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS"

Mariusz Olejnik
Prezes Zarządu
Polskiej Federacji Rolnej

Aleksander Dargiewicz
Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców –
Producentów Trzody Chlewnej
POLPIG

Dariusz Goszczyński
Prezes Zarządu
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba
Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki
Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła
Mięsnego

Jacek Zarzecki
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego

Paweł Podstawka
Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Leszek Hądzlik
Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i
Producentów Mleka

***
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej oraz przekazanie społeczeństwu, mediom, przedstawicielom świata polityki racji i argumentów hodowców. Pokazujemy, że chów zwierząt może i prowadzony jest w sposób ekologiczny, z dbałością o dobrostan zwierząt, a produkty tego chowu są zdrowe i stanowią niezbędny składnik ludzkiej diety


POWIĄZANE

Zmiana pozycji rolnictwa strategicznym atutem Europy!   Ponieważ Unia Europejska...

Jak pinformował na Sławomir Homaja z NSZZZ RI Solidarność, do tej pory w dopłaci...

Belgijski organ ds. zdrowia popiera nowe zasady edycji genów, inna jest opinia f...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę