Adama_Spyrale_1-31.05.21

Dzień Pola w SDOO Zybiszów - relacja

16 czerwca 2021
Dzień Pola w SDOO Zybiszów - relacja

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprosili rolników i doradców na Dzień Pola. W czwartek 10 czerwca ponad dwudziestu rolników zapoznało się z wynikami prac doświadczalnych nad roślinami bobowatymi grubonasiennymi i soją, a także pszenicą ozimą i jęczmieniem ozimym. Prowadzący zaprezentowali i porównali także kondycję różnych odmian rzepaku ozimego i wpływ postępu hodowlanego na rozwój odmian pod kątem uzyskiwanego plonu i ich odporności na agrofagi.

Dzień Pola to prezentacja poletek doświadczalnych roślin uprawnych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, których Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu był partnerem. Uczestników spotkania przywitał Dyrektor SDOO w Zybiszowie Marcin Włodarczyk i Dyrektor DODR Marek Tarnacki.

Marcin Włodarczyk poinformował o planowanym w ramach Zielonego Ładu ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin i nawozów. Ważnym czynnikiem, umożliwiającym uzyskanie wysokiego plonu dobrej jakości, będzie dobór odmian dostosowanych do lokalnych warunków uprawy. Listy odmian zalecanych do uprawy w regionie są tworzone m.in. na podstawie wyników doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Marek Tarnacki mówił o tym, że Europejski Zielony Ład zakłada przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochronę środowiska naturalnego. Oznacza to konieczność racjonalizacji produkcji roślinnej i wykorzystanie w większym zakresie niechemicznych metod ochrony przed agrofagami, w tym także doświadczalnictwa odmianowego prowadzonego przez COBORU. Przypomniał również, że dolnośląscy rolnicy już dziś realizują założenia Zielonego Ładu, stosując działania, mające na celu ochronę gleb i wód (międzyplony ozime, ścierniskowe czy wsiewki), a także prawidłowy płodozmian czy korzystając z odnawialnych źródeł energii.

Dyrektor SDOO Zybiszów przedstawił gatunki roślin włączonych do doświadczeń Wartości Gospodarczej Odmian  (WGO) oraz badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) prowadzonych w SDOO w Zybiszowie. Koordynatorzy doświadczeń WGO oprowadzili uczestników spotkania po poletkach doświadczalnych i zaprezentowali wykorzystywane technologie oraz główne założenia doświadczeń. Wyniki badań roślin uprawianych na poletkach doświadczalnych są brane pod uwagę przy tworzeniu listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla Dolnego Śląska. Kluczowa jest wysokość i jakość plonu, ale także odporność i tolerancję na choroby grzybowe, stresy spowodowane niekorzystnym przebiegiem pogody w okresie wegetacji, odporność na wyleganie a w przypadku gatunków ozimych – zimotrwałość.

Jęczmień ozimy

Uczestnicy Dnia Pola w Zybiszowie obejrzeli między innymi poletka doświadczalne jęczmienia ozimego. Został on wysiany pod koniec października 2020 roku. Doświadczenie składa się z czterech powtórzeń, a w każdym z nich znajduje się 14 odmian jęczmienia ozimego. Zastosowano dwa poziomy intensyfikacji ochrony i nawożenia tzw. poziom A1 i A2. Poziom A1 (ekstensywny) zakłada nawożenie azotowe na niskim poziomie, z wyłączeniem ochrony przed chorobami grzybowymi oraz inhibitorów wzrostu. Poziom A2 jest już standardem intensywnym, o zdecydowanie wyższym nawożeniu azotowym (dawka czystego składnika jest większa o 40 kg/ha). Zakłada też dodatkową ochronę fungicydową oraz zastosowanie regulatorów wzrostu. Technologie te mają zróżnicować ważne gospodarczo cechy każdej odmiany.

Koordynatorzy zwrócili uwagę, że oba poziomy zakładają uprawę w takich samych warunkach glebowych i siedliskowych, a także takie samo przygotowanie podłoża siewnego. Ochrona insektycydowa i herbicydowa jest również taka sama dla danego gatunku. Wszystko po to, aby wyselekcjonować z odmian pożądane cechy, móc je ocenić i przedstawić wyniki doświadczeń.

Na podstawie wyników badań PDO, na Listę Odmian zalecanych do uprawy na Dolnym Śląsku wpisano w tym roku jedną odmianę jęczmienia ozimego, czyli KWS Higgins. Każda z odmian wpisanych na LOZ charakteryzuje się wysokim plonem, jest też odporna na wyleganie i choroby grzybowe.

Pszenica ozima

Na poletkach w SDOO Zybiszów w ramach doświadczeń PDO wysiano także 59 odmian pszenicy ozimej. Podobnie, jak w przypadku jęczmienia ozimego, w pszenicy również zastosowano dwa poziomy intensyfikacji produkcji. Gatunek ten, ze względu na duży udział w zasiewach cieszył się szczególnym zainteresowaniem odwiedzających.

Na poletkach można było zobaczyć różnice odmianowe, a koordynatorzy odpowiadali na pytania rolników i doradców.

Odmiany pszenicy ozimej wpisane na LOZ dla Dolnego Śląska w tym roku to Błyskawica, Euforia i Owacja.

Rzepak ozimy

Doświadczenia rzepakowe były kolejnym miejscem, które odwiedzili uczestnicy Dnia Pola. Na poletkach w Zybiszowie 28 sierpnia 2020 roku wysiano 66 odmian rzepaku. Przedstawiciel firmy Rapool Andrzej Dawidowicz przedstawił wpływ postępu hodowlanego na plonowanie i odporność na stres w uprawie rzepaku ozimego. Mówił o tym, jak dobierać odmiany rzepaku ozimego do stanowiska i jakie rośliny najlepiej włączyć do rotacji z rzepakiem.

W tym roku na LOZ dla Dolnego Śląska zostały wpisane trzy odmiany rzepaku ozimego – Birdy, Absolut i Angelico.

Soja

Badania nad soją w Zybiszowie prowadzone są już od kilku lat. W tym roku czterdzieści odmian tej rośliny zostało zasianych dopiero 11 maja, ze względu na niskie temperatury panujące od początku wiosny. W tym sezonie zdecydowanie mniejsza była skala wyjadania nasion soi przez dzikie ptactwo bezpośrednio po siewach.

Odmiany soi wpisane w tym roku na LOZ dla Dolnego Śląska to Adessa, Acardia, Alibienis, Bettina i Tertia.

 

dodr.pl


POWIĄZANE

Europejski Plan Działania dla Rolnictwa Ekologicznego z 25 marca 2021 zwiastuje ...

W dniu 22 lipca 2021 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał uwagi do ...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporzą...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę