aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ESFA: Dobrostan zwierząt podczas transportu

23 września 2022
ESFA: Dobrostan zwierząt podczas transportu

Więcej miejsca, niższe temperatury, krótsze podróże. Tak Zaleca EFSA (European Food Safety Authority czyli Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który jest agencją Unii Europejskiej), w odniesieniu do poprawy dobrostanu zwierząt podczas transportu

Aby poprawić dobrostan zwierząt gospodarskich podczas transportu, należy zapewnić więcej miejsca, obniżyć maksymalne temperatury i ograniczyć czas podróży do minimum, zgodnie z zaleceniami opublikowanymi dzisiaj przez EFSA. Opinia EFSA została przekazana Komisji Europejskiej w serii pięciu opinii naukowych mających na celu wsparcie trwającego przeglądu prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej (UE) – kluczowego elementu unijnej strategii „od pola do stołu” (F2F).

Opinie naukowe obejmują małe przeżuwacze (owiec i kóz), koniowate (konie i osły), bydło (bydło i cielęta), świnie i zwierzęta przewożone w pojemnikach, w tym ptaki domowe (kury, kury nioski, indyki itp.) oraz króliki. Określają one różne konsekwencje związane z dobrostanem zwierząt na różnych etapach transportu, zagrożenia, które mogą je powodować, oraz środki oparte na zwierzętach, za pomocą których można je ocenić. W przypadku wszystkich gatunków niezwykle ważne jest, aby być zdolnym do transportu.

 

DOBROSTAN ZWIERZĄT W TRANSPOSCIE

 

„Dobre praktyki w zakresie dobrostanu zwierząt nie tylko ograniczają niepotrzebne cierpienie, ale także pomagają uczynić zwierzęta zdrowszymi. Jest to kluczowy element bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego, biorąc pod uwagę ścisłe powiązania między dobrostanem zwierząt, zdrowiem zwierząt i chorobami przenoszonymi przez żywność, zgodnie z zasadą „ Jedno zdrowie”, do której zobowiązał się EFSA – powiedział Guilhem de Seze, szef działu produkcji oceny ryzyka EFSA.

EFSA opracowała ilościowe progi temperatur, które powinny być utrzymane w pojeździe, a także minimalne limity przestrzeni dla zwierząt. EFSA opisuje również rozwój lub postęp różnych innych skutków związanych z dobrostanem w czasie transportu, takich jak głód, pragnienie i zmęczenie.

Na przykład w przypadku zwierząt przewożonych w pojemnikach (drób i króliki) EFSA zaleca, aby czas trwania podróży był uwzględniany jako cały czas przechowywania zwierząt w pojemnikach. Jedynym sposobem uniknięcia konsekwencji zdrowotnych u piskląt jednodniowych jest transport zapłodnionych jaj i wylęg w gospodarstwie przeznaczenia.

 

DOBROSTAN ZWIERZĄT W TRANSPOSCIE

 

Obecne przepisy UE dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu weszły w życie w 2005 r. W ramach strategii F2F ustalenia EFSA będą wspierać prowadzony przez Komisję Europejską przegląd prawodawstwa w celu dostosowania go do najnowszych dowodów naukowych, rozszerzenia zakresu, ułatwienia egzekwowania przepisów i ostatecznie zapewnienia wyższego poziomu dobrostanu zwierząt. Wniosek Komisji ma zostać przedstawiony w drugiej połowie 2023 r.


W dniu 26 września EFSA organizuje publiczne wydarzenie, podczas którego przedstawi wyniki opinii naukowych na temat transportu zwierząt oraz niedawno opublikowane opinie na temat dobrostanu świń utrzymywanych w warunkach fermowych. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem:https://www.efsa.europa.eu/pl/events/register-now-public-event-efsa-findings-animal-welfare-transported-animals


W ramach strategii "Od pola do stołu" EFSA przedstawiła zalecenia dotyczące poprawy dobrostanu świń hodowlanych

EFSA opublikowała opinię naukową na temat dobrostanu świń w gospodarstwie , pierwszą z kilku opinii na temat dobrostanu zwierząt, które zostaną wydane w nadchodzącym roku w kontekście strategii od pola do stołu (F2F) . Zawiera szczegółowe sugestie dotyczące poprawy dobrostanu wszystkich kategorii świń hodowlanych utrzymywanych w najbardziej odpowiednich systemach chowu stosowanych w Unii Europejskiej.

Opinia opisuje łącznie 16 skutków dla dobrostanu różnych systemów hodowli, które eksperci EFSA uznali za bardzo istotne ze względu na ich dotkliwość, czas trwania i częstotliwość występowania . Obejmują one ograniczenie ruchu, grupy, stres związany z ciepłem lub zimnem oraz przedłużający się głód lub pragnienie. Powiązane środki oparte na zwierzętach (ABM) i zagrożenia prowadzące do konsekwencji dla dobrostanu są również opisane w opinii dla każdej konsekwencji dla dobrostanu.

Opinia zawiera środki, które należy wprowadzić w celu zapobiegania zagrożeniom lub ich korygowania oraz łagodzenia bardzo istotnych skutków dla dobrostanu. Eksperci EFSA przedstawiają szereg szczegółowych zaleceń, w tym sugestie dotyczące kryteriów ilościowych lub jakościowych potrzebnych do udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące dobrostanu świń hodowlanych, które pojawiły się w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec wieku w klatce” . Wśród innych tematów poruszanych w zaleceniach związanych z obgryzaniem ogonów są dostępne miejsca, materiał wzbogacający, odsadzanie i praktyka okaleczeń. Eksperci EFSA sugerują również, które ABM można zbierać w rzeźniach w celu monitorowania poziomu dobrostanu na fermach świń.

Ocena jest zgodna z wytycznymi metodologicznymi, które mają być stosowane w ocenie ryzyka w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich i transportu zwierząt. Opiera się na dowodach naukowych i ekspertyzach.

Jest to pierwsza z serii opinii naukowych na temat dobrostanu zwierząt hodowlanych, na wniosek Komisji Europejskiej jako kluczowego elementu jej strategii F2F . Stanowi podstawę naukową do poparcia wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej, zaplanowanego na drugą połowę 2023 r., w ramach przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

 

oprac _e-mk_ ppr.pl


POWIĄZANE

Rada Europy formalnie przyjęła  pierwsze tego rodzaju rozporządzenie w sprawie o...

Trzy belgijskie organizacje rolnicze – Boerenbond, ABS i FWA – osiągnęły porozum...

Rada Europy przyjęła  zmianę rozporządzenia w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę