EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY: STABILNA, NOWOCZESNA I SPRAWIEDLIWA PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW I GOSPODARKI

15 maja 2019
EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY: STABILNA, NOWOCZESNA I SPRAWIEDLIWA PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW I GOSPODARKI

Rok 2019 to czas, w którym coraz liczniej i głośniej pojawiają się opinie o zbliżającym się nieuchronnie spowolnieniu wzrostu gospodarczego. I choć na szczęście niezbyt często pada określenie „nadchodzący kryzys”, to czy na pewno wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego kryzysu gospodarczego i czy mamy świadomość złożoności i różnorodności możliwych przyczyn ewentualnego kolejnego kryzysu? Nad tym zagadnieniem zastanawiać się będą uznani eksperci podczas IX Europejskiego Kongresu Finansowego, który w czerwcu odbędzie w Sopocie.

Makroekonomiczne i polityczne skutki Brexit-u; konsekwencje Brexit-u dla biznesu; nowe zagrożenia wynikające z narastającego protekcjonizmu gospodarczego i napięć w globalnej gospodarce; wyzwania związane z polityką gospodarczą Chin i USA.; narastające zadłużenie i nierówności społeczne; przyszłość strefy euro; Polska i unia bankowa – razem czy osobno to przewodnie tematy tegorocznej edycji Kongresu – mówi Maciej Grabowski, Prezes Centrum Myśli Strategicznych, jeden z organizatorów Kongresu.

Innym ważnym obszarem tematycznym będzie Polska i jej kondycja w obliczu zmian na międzynarodowych rynkach. Wyzwania przed polską gospodarką wobec globalnego cyklu gospodarczego; narastające bąble na rynkach nieruchomości; redefinicja istoty korzyści ekonomicznych przynależności do UE; wpływ nowych regulacji ostrożnościowych i rachunkowych na bezpieczeństwo banków, na ich odporność na szoki, na efektywność działania, „moral hazard” a nowe regulacje; jak raportować ryzyka klimatyczne i środowiskowe to obszary, którym przyjrzymy się szczególnie blisko podczas naszego wydarzenia – mówi prof. Leszek Pawłowicz, koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego. Poza wspomnianymi wyżej obszarami omówione zostaną wyzwania dla modeli biznesowych i stabilności systemu finansowego ze strony rewolucji technologicznej, wiarygodność i zaufanie do rynków finansowych, kondycja i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, a także rynek nieruchomości: potencjał inwestycyjny i mechanizmy finansowania – dodaje Leszek Pawłowicz.

W programie tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego znajdują się również:

 • Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla polskiej gospodarki – edycja czerwiec 2019

 • Mapa wyzwań technologicznych dla sektora bankowego

 • Mapa wyzwań przed sektorem bankowym. Debata Prezesów Banków

Uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego są przedstawiciele instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także eksperci ze świata nauki i firm doradczych z Polski i zagranicy.

Istotnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest dorobek merytoryczny  będący wynikiem tak obrad i debat prowadzonych podczas dorocznych spotkań kongresowych, jak i prac eksperckich podejmowanych przez Kongres w czasie pomiędzy spotkaniami w Sopocie. Dzięki zaangażowaniu pro bono ekspertów współpracujących z Europejskim Kongresem Finansowym:

 • wypracowano i przedstawiono interesariuszom 78 Rekomendacji EKF, z których  wiele stało się przyczynkiem do rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych,

 • przygotowano i przekazano do Rady Stabilności Finansowej (FSB), Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS), Komisji Europejskiej oraz Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, ESMA i EIOPA) 36 Stanowisk EKF przedstawiających opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach,

 • ukazało się 24 bezpłatnych Publikacji EKF, w których ponad 300 autorów opublikowało swoje artykuły i opracowania.

Wykład inauguracyjny IX Europejskiego Kongresu Finansowego wygłosi Profesor Nouriel Roubini, który będzie Gościem Specjalnym EKF. Prof. Nouriel Roubini jest międzynarodowym autorytetem w dziedzinie makroekonomii. Powszechne uznanie zyskał m.in. trafnie przewidując kryzys na rynku mieszkaniowym w Stanach Zjednoczonych, który doprowadził do globalnego kryzysu finansowego w roku 2008. Już w roku 2006 w swym wystąpieniu dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego ostrzegał przed nadchodzącą recesją będącą wynikiem bańki kredytowej. Opinie Profesora Roubiniego na temat globalnych problemów gospodarczych są publikowane i szeroko cytowane przez media, takie jak Financial Times czy Project Syndicate. Magazyn Foreign Policy umieścił go na 4 miejscu na liście 100 najważniejszych myślicieli na świecie. Portal prowadzonej przez niego firmy Roubini Global Economics został uznany za jeden z najlepszych na świecie portali ekonomicznych przez Business Week, Forbes, The Wall Street Journal i The Economist.

Więcej informacji na temat EKF znajduje się na stronie: www.efcongress.com
 

EKF to niezależny think tank koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej. Działania EKF obejmują organizowanie kongresów, opracowywanie rekomendacji, stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych, prognoz ekonomicznych i technologicznych oraz ratingu relacji inwestorskich.

 

Aktualne obszary tematyczne EKF:

 • Stabilność sytemu finansowego i zrównoważony rozwój gospodarczy
 • Biznes i ryzyko w bankowości
 • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych
 • Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski
 • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw
 • Rozwój rynku kapitałowego
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków w kryzysie

 

infowire.pl


POWIĄZANE

– Nie mamy nic cenniejszego jak młode pokolenie – podkreślił minister Jan Krzysz...

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 29.08.2019 światowa prod...

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 31.07.2019, tegoroczne zbiory owoców wynios...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę