aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Grzegorz Jedamski: KRUS może skorygować naliczanie emerytur

21 marca 2023
Grzegorz Jedamski: KRUS może skorygować naliczanie emerytur

Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, od samego początku nowelizacji ustawy o emeryturach rolniczych, próbuje zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie procedowane i wprowadzane przepisy są krzywdzące dla rolników/emerytów, ponieważ obliczanie ich wysokości przez KRUS nie tylko zaniża wysokość tych świadczeń, ale i również jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. "Niskie, poniżej progu minim socjalnego emerytury rolników w konsekwencji niekonstytucyjnych nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. i na skutek wykonywania niniejszej ustawy przez KRUS niezgodnie z jej przepisami"-napisał w temacie ostatniego e-maila, wysłanego m.innymi do Prezydenta RP, KPRM, KRUS, Klubów Parlamentarnych. Korespondencja ta, jest jednocześnie listem otwartym skierowanym do wszystkich rolników/emerytów, których znowelizowane przepisy dotyczą, a w jej załącznikach, widzimy 2 pozwy złożone do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem oddziału terenowego KRUS w Sztumie.

"KRUS jeszcze z urzędu może, powinien wszystkim emerytom skorygować sposób obliczania wskaźnika wysokości emerytury uzupełniającej, obliczając go zgodnie z obowiązującym przepisem ustawy"- stwierdza wraz z małżonką, w swoim ostatnim liście otwartym, skierowanym do rolników/emerytów  Pan Grzegorz Jedamski.

Poniżej, pełna treść przedmiotowego listu otwartego Pana Grzegorza Jedamskiego, wraz z załącznikami:

 Mikołajki Pomorskie, dnia 20 marca 2023 r.

List otwarty do rolników/emerytów              

                                                                                                                           

Szanowni rolnicy/emeryci,

jako były działacz związków i organizacji rolniczych, rolnik/emeryt,  z niepokojem obserwuję działania władzy sprzeczne z Konstytucją i obowiązującą ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, które spowodowały, że wielu z Was znalazło się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na skutek otrzymywanych emerytur  
w wysokości poniżej progu minimum socjalnego - w zał. link do artykułu w ppr.pl omawiającego niniejsze kwestie.
 
 
W związku z powyższym zapowiedziałem podjęcie działań mających na celu uchylenie negatywnych dla nas skutków niekonstytucyjnych ustaw poprzez  prawidłową, zgodną     z Konstytucją nowelizację ustawy. Wystąpiłem do Parlamentarzystów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu przywrócenie zgodności ustawy z Konstytucją poprzez przyjęcie , że emerytura podstawowa wynosi 100% a nie 90% emerytury minimalnej - w zał. link do artykułu w ppr.pl
 
 
Gdy wykryłem błąd w postępowaniu KRUS, polegający na wypłacaniu niezgodnie z ustawą obniżonych emerytur, o niniejszym poinformowałem 7 lutego br. Premiera i Zarząd KRUS. Pomimo to KRUS nadal wypłaca nam emerytury w obniżonej wysokości w stosunku do należnej z ustawy - o niniejszym problemie info. artykuł opublikowany w ppr.pl, link do art. w zał. 
 
 
Wobec powyższego zaskarżyliśmy z żoną wypłaty emerytur przez KRUS za  marzec w wysokości obniżonej w stosunku do należnej z ustawy i z praw nabytych chronionych Konstytucją. W załączeniu skany zaskarżenia do wypłat emerytur w obniżonej wysokości. Ze względu na optymalizację ewentualnego postępowania sądowego, zarzuty wynikające z ustawy i Konstytucji zostały procesowo rozdzielone --  KRUS jeszcze z urzędu może, powinien wszystkim emerytom skorygować sposób obliczania wskaźnika wysokości emerytury uzupełniającej, obliczając go zgodnie z obowiązującym przepisem ustawy.
 
Wyrażam nadzieję, że Sąd i Trybunał Konstytucyjny w miarę niezwłocznie rozpozna wywiedzione sprawy, biorąc pod uwagę, że rozstrzygnięcie niniejszych spraw dotyczy  jednego miliona emerytów i rencistów KRUS, którym są wypłacane emerytury w obniżonej o kilkanaście % wysokości, powodując skutki przedstawione      w zał.  artykule.
 
Szanowni rolnicy/emeryci, informuję że podejmuję wielotorowe działania, które mają na celu jak najszybsze spowodowanie wypłat emerytur wszystkim emerytom    w wysokości zgodnej z ustawą i Konstytucją.

Z wyrazami szacunku
 
Grzegorz Jedamski
82-433 Mikołajki Pomorskie,

Do wiadomości: Prezydent RP; Rada Ministrów; Zarząd KRUS; Kluby Parlamentarne Sejmu i Senatu, związki i organizacje rolnicze; PAP- media.

PS.  Wraz z żoną Teresą Jedamską  OŚWIADCZAMY,  że wyrażamy zgodę na podanie naszych danych osobowych wszystkim osobom, instytucjom i redakcjom, które w swych audycjach, publikacjach będą informować o niniejszych sprawach.
 
Teresa i Grzegorz Jedamscy

***
Do Rady Ministrów i Zarządu KRUS

Szanowni Państwo,

tytułem uzupełnienia przesłanego e-mail informuję że,

gdyby przyjąć dotychczasową interpretację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. przez KRUS za prawidłową, to trzeba byłoby ją uznać za niekonstytucyjną, sprzeczną z art. art. 2, 5 i 32 ust. 2. Konstytucji.

Art. art. 2 , 5 i 32 ust. 1  Konstytucji zobowiązuje władze do poszanowania praw człowieka tj. m.in prawa do równego i niedyskryminującego traktowania.

Ustawodawca ustawy z 1990 r. każdemu zapewnił prawo do emerytury uzupełniającej w wysokości 95% emerytury uzupełniającej, z wyjątkiem osób którzy nie opłacili składek do poziomu 20 lat składkowych. Wobec osób/ rolników którzy nie opłacali składek ( z różnych powodów ociągali się z płaceniem) zastosował delikatne sankcje dyscyplinujące w postaci stosownego obniżenia emerytury uzupełniającej. Niemniej wobec osób, którzy z różnych powodów losowych, nie mogli opłacić składki, postanowił zapewnić im emeryturę w wysokości emerytury minimalnej (suma  -- 100 % emerytury uzupełniającej,  podstawowej -   "...nie może być mniejsza od emerytury podstawowej,..")

Odmienne traktowanie obywateli, rolników/emerytów jest w świetle Konstytucji  dopuszczalne jedynie w pewnych przypadkach, jeżeli jest proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji obywatela.

W świetle wymienionych art. Konstytucji, nie można rolników karać sankcją zmniejszenia emerytury uzupełniającej za sumienne opłacanie składki w dłuższym  okresie czasu.

Z poważaniem

Grzegorz Jedamski

oprac. redakcja ppr.pl_inf. własna ppr.pl


POWIĄZANE

JA Solar to wiodący światowy producent zajmujący się produkcją paneli fotowoltai...

16.05.br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” C...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę