A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Grzegorz Jedamski: KRUS może skorygować naliczanie emerytur

21 marca 2023
Grzegorz Jedamski: KRUS może skorygować naliczanie emerytur

Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, od samego początku nowelizacji ustawy o emeryturach rolniczych, próbuje zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie procedowane i wprowadzane przepisy są krzywdzące dla rolników/emerytów, ponieważ obliczanie ich wysokości przez KRUS nie tylko zaniża wysokość tych świadczeń, ale i również jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. "Niskie, poniżej progu minim socjalnego emerytury rolników w konsekwencji niekonstytucyjnych nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. i na skutek wykonywania niniejszej ustawy przez KRUS niezgodnie z jej przepisami"-napisał w temacie ostatniego e-maila, wysłanego m.innymi do Prezydenta RP, KPRM, KRUS, Klubów Parlamentarnych. Korespondencja ta, jest jednocześnie listem otwartym skierowanym do wszystkich rolników/emerytów, których znowelizowane przepisy dotyczą, a w jej załącznikach, widzimy 2 pozwy złożone do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem oddziału terenowego KRUS w Sztumie.

"KRUS jeszcze z urzędu może, powinien wszystkim emerytom skorygować sposób obliczania wskaźnika wysokości emerytury uzupełniającej, obliczając go zgodnie z obowiązującym przepisem ustawy"- stwierdza wraz z małżonką, w swoim ostatnim liście otwartym, skierowanym do rolników/emerytów  Pan Grzegorz Jedamski.

Poniżej, pełna treść przedmiotowego listu otwartego Pana Grzegorza Jedamskiego, wraz z załącznikami:

 Mikołajki Pomorskie, dnia 20 marca 2023 r.

List otwarty do rolników/emerytów              

                                                                                                                           

Szanowni rolnicy/emeryci,

jako były działacz związków i organizacji rolniczych, rolnik/emeryt,  z niepokojem obserwuję działania władzy sprzeczne z Konstytucją i obowiązującą ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, które spowodowały, że wielu z Was znalazło się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na skutek otrzymywanych emerytur  
w wysokości poniżej progu minimum socjalnego - w zał. link do artykułu w ppr.pl omawiającego niniejsze kwestie.
 
 
W związku z powyższym zapowiedziałem podjęcie działań mających na celu uchylenie negatywnych dla nas skutków niekonstytucyjnych ustaw poprzez  prawidłową, zgodną     z Konstytucją nowelizację ustawy. Wystąpiłem do Parlamentarzystów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu przywrócenie zgodności ustawy z Konstytucją poprzez przyjęcie , że emerytura podstawowa wynosi 100% a nie 90% emerytury minimalnej - w zał. link do artykułu w ppr.pl
 
 
Gdy wykryłem błąd w postępowaniu KRUS, polegający na wypłacaniu niezgodnie z ustawą obniżonych emerytur, o niniejszym poinformowałem 7 lutego br. Premiera i Zarząd KRUS. Pomimo to KRUS nadal wypłaca nam emerytury w obniżonej wysokości w stosunku do należnej z ustawy - o niniejszym problemie info. artykuł opublikowany w ppr.pl, link do art. w zał. 
 
 
Wobec powyższego zaskarżyliśmy z żoną wypłaty emerytur przez KRUS za  marzec w wysokości obniżonej w stosunku do należnej z ustawy i z praw nabytych chronionych Konstytucją. W załączeniu skany zaskarżenia do wypłat emerytur w obniżonej wysokości. Ze względu na optymalizację ewentualnego postępowania sądowego, zarzuty wynikające z ustawy i Konstytucji zostały procesowo rozdzielone --  KRUS jeszcze z urzędu może, powinien wszystkim emerytom skorygować sposób obliczania wskaźnika wysokości emerytury uzupełniającej, obliczając go zgodnie z obowiązującym przepisem ustawy.
 
Wyrażam nadzieję, że Sąd i Trybunał Konstytucyjny w miarę niezwłocznie rozpozna wywiedzione sprawy, biorąc pod uwagę, że rozstrzygnięcie niniejszych spraw dotyczy  jednego miliona emerytów i rencistów KRUS, którym są wypłacane emerytury w obniżonej o kilkanaście % wysokości, powodując skutki przedstawione      w zał.  artykule.
 
Szanowni rolnicy/emeryci, informuję że podejmuję wielotorowe działania, które mają na celu jak najszybsze spowodowanie wypłat emerytur wszystkim emerytom    w wysokości zgodnej z ustawą i Konstytucją.

Z wyrazami szacunku
 
Grzegorz Jedamski
82-433 Mikołajki Pomorskie,

Do wiadomości: Prezydent RP; Rada Ministrów; Zarząd KRUS; Kluby Parlamentarne Sejmu i Senatu, związki i organizacje rolnicze; PAP- media.

PS.  Wraz z żoną Teresą Jedamską  OŚWIADCZAMY,  że wyrażamy zgodę na podanie naszych danych osobowych wszystkim osobom, instytucjom i redakcjom, które w swych audycjach, publikacjach będą informować o niniejszych sprawach.
 
Teresa i Grzegorz Jedamscy

***
Do Rady Ministrów i Zarządu KRUS

Szanowni Państwo,

tytułem uzupełnienia przesłanego e-mail informuję że,

gdyby przyjąć dotychczasową interpretację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. przez KRUS za prawidłową, to trzeba byłoby ją uznać za niekonstytucyjną, sprzeczną z art. art. 2, 5 i 32 ust. 2. Konstytucji.

Art. art. 2 , 5 i 32 ust. 1  Konstytucji zobowiązuje władze do poszanowania praw człowieka tj. m.in prawa do równego i niedyskryminującego traktowania.

Ustawodawca ustawy z 1990 r. każdemu zapewnił prawo do emerytury uzupełniającej w wysokości 95% emerytury uzupełniającej, z wyjątkiem osób którzy nie opłacili składek do poziomu 20 lat składkowych. Wobec osób/ rolników którzy nie opłacali składek ( z różnych powodów ociągali się z płaceniem) zastosował delikatne sankcje dyscyplinujące w postaci stosownego obniżenia emerytury uzupełniającej. Niemniej wobec osób, którzy z różnych powodów losowych, nie mogli opłacić składki, postanowił zapewnić im emeryturę w wysokości emerytury minimalnej (suma  -- 100 % emerytury uzupełniającej,  podstawowej -   "...nie może być mniejsza od emerytury podstawowej,..")

Odmienne traktowanie obywateli, rolników/emerytów jest w świetle Konstytucji  dopuszczalne jedynie w pewnych przypadkach, jeżeli jest proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji obywatela.

W świetle wymienionych art. Konstytucji, nie można rolników karać sankcją zmniejszenia emerytury uzupełniającej za sumienne opłacanie składki w dłuższym  okresie czasu.

Z poważaniem

Grzegorz Jedamski

oprac. redakcja ppr.pl_inf. własna ppr.pl


POWIĄZANE

Lato. Oczekiwana i ulubiona przez większość ludzi pora urlopów, wyjazdów na łono...

Firma INNVIGO, która przez 8 lat zdobyła znaczącą pozycję na polskim rynku środk...

Gobarto Hodowca zorganizowało lot balonem dla laureatów nagrody specjalnej w ram...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę