IV Europejskie Forum Rolnicze

4 lipca 2022
IV Europejskie Forum Rolnicze

Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i UE niezagrożone, niepewna przyszłość wielu regionów świata oraz konieczność odłożenia w czasie realizacji strategii Zielonego Ładu – to główne wnioski płynące z Europejskiego Forum Rolniczego 2022

IV Europejskie Forum Rolnicze, które odbyło się 30 czerwca, poświęcone było najistotniejszym wyzwaniom stojącym obecnie przed polskim i europejskim rolnictwem. Czołowi politycy i eksperci, biorący udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Agro Promotion, nie mają wątpliwości, że największy wpływ na sektor rolniczy w najbliższych miesiącach, a nawet latach będzie miała sytuacja w Ukrainie i rosyjska agresja na ten kraj.


Wiele zagrożeń

Jerzy Buzek


Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP, b. premier RP
w wystąpieniu otwierającym tegoroczne Europejskie Forum Rolnicze wskazał wydarzenia, które
w ostatnich latach i miesiącach najbardziej dotknęły gospodarkę i rolnictwo w Polsce i Europie,
a których konsekwencje będą miały charakter długofalowy. To zagrożenia wywołane zmianami klimatu, powodujące nieprzewidywalne i tragiczne dla rolników skutki, pandemia, która doprowadziła do osłabienia gospodarki europejskiej, a przede wszystkim – agresja Rosji na Ukrainę. Wydarzenia te mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, jednak w opinii Jerzego Buzka głód Europie nie grozi.


Nie wszyscy bezpieczni

WOJCIECHOWSKI JANUSZ

Podobnego zdania jest Janusz Wojciechowski, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, który zapewnił, że w krótkim okresie czasu nie ma bezpośredniego zagrożenia żywnościowego dla Polski i UE z powodu wojny w Ukrainie. Zagrożenie to istnieje natomiast na poziomie światowym, głównie w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.


Zielony Ład a bezpieczeństwo żywnościowe

FRANZ FISHLER

Franz Fischler, komisarz UE ds. rolnictwa w latach 1995-2004 uważa, że Europa dysponuje wystarczającą ilością żywności, by zapobiec ryzyku głodu w naszej części świata. Z drugiej strony jednak kraje europejskie nie będą w stanie zrównoważyć strat poniesionych przez Ukrainę w zakresie produkcji rolnej. W jego opinii, w zaistniałej sytuacji, dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej dla sektora rolnictwa wymagają rewizji śródterminowej. Należy w nich uwzględnić zarówno konieczność działania na rzecz zapobiegania dalszym zmianom klimatu, które najbardziej dotykają właśnie rolnictwo, prowadząc do coraz większych strat w produkcji rolnej, jak i bezpieczeństwo żywnościowe krajów UE.Palący problem eksportu z Ukrainy

ARTUR BALAZS


Artur Balazs, przewodniczący Kapituły Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i były minister rolnictwa podkreślił, że redukcja zużycia nawozów i ich wysoka cena wpłyną na ograniczenie produkcji, na co w tej chwili nie można pozwolić. Wskazał na potrzebę rozłożenia w czasie tego procesu w celu uniknięcia kryzysu żywnościowego, który będzie miał negatywny wpływ na życie ludzi w wielu regionach świata, np. w Afryce. Głód nie stanowi zagrożenia dla Europy, ale z pewnością będziemy mieć do czynienia ze znaczącym wzrostem cen żywności i mniejszą jej dostępnością. Najbardziej palącym problemem jest obecnie zdaniem Artura Balazsa rozwiązanie kwestii eksportu zboża z Ukrainy. Zadanie to musi wziąć jednak na siebie Komisja Europejska, a nie wyłącznie państwa graniczące z Ukrainą.


Bariery w odbiorze ukraińskich zbóż

debata z udziałem Ministra rolnictwa

W debacie poświęconej europejskiemu rolnictwu w obliczu wojny w Ukrainie wziął udział Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministrowie rolnictwa Czech, Litwy i Łotwy. W trakcie dyskusji rozmówcy dużo uwagi poświęcili barierom w odbiorze zbóż z Ukrainy
– zarówno pod względem ilościowym, jak i technicznym, w tym infrastrukturze, która jest niezbędna do przeprowadzenia tego procesu: magazynowania ukraińskich surowców rolnych, oraz rosnącym cenom żywności w poszczególnych krajach. Henryk Kowalczyk podkreślił, i zgodni z nim byli pozostali uczestnicy debaty, że w chwili obecnej nie możemy doprowadzić do obniżenia produkcji w Unii Europejskiej z powodu istotnego spadku plonów w Ukrainie. Upatruje w tym szansy dla UE, by stać się spichlerzem dla świata, ponieważ zapotrzebowanie na żywność globalnie będzie rosło.


Zagadnienia istotne dla branży

Europejskie forum-debata


Podczas Europejskiego Forum Rolniczego odbyła się również debata o przyszłości polskiej wsi, prowadzona przez Artura Balazsa, w której uczestniczył wicepremier Henryk Kowalczyk i Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dyskutowano o sprawach szczególnie ważnych dla polskich rolników: kwestii ubezpieczeń KRUS, problemie suszy i ubezpieczeniach z tego tytułu, zbożu z Ukrainy, które trafi do Polski, możliwościach produkcji energii przez gospodarstwa wiejskie, rosnącej cenie nawozów, trudnościach wynikających z dzierżawy gruntów rolnych, a także o wykluczeniu edukacyjnym, zdrowotnym i komunikacyjnym mieszkańców wsi.

W trakcie konferencji poruszono także tematy dotyczące zielonego rolnictwa i nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze, przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych w związku z suszą i innymi zagrożeniami, cyfryzacji wsi i perspektyw rozwoju w tym zakresie oraz obecności unijnych produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i na rynkach światowych.


***

Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej
i międzynarodowej polityki, rolników oraz ekspertów. To również niepowtarzalna okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Forum rokrocznie gromadziło ponad 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych
i branżowych z całej Europy.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

 

 

oprac: e-mk,ppr na podstawie info z Biuro Prasowe Fundacji EFRWP


POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła wniosek o zmianę zasad ekoschematu Rolnictwo...

Potrzebujesz narzędzi do warsztatu, ale nie wiesz, którego producenta wybrać? Ja...

W porównaniu do września 2021 wzrosło spożycie maliny (o 5 p.p.), gruszki (o 4 p...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę