Adama_15.08-30.09.2021

Kiedy rolnik może zrezygnować z VAT?

13 września 2021
Kiedy rolnik może zrezygnować z VAT?

Niekiedy rolnicy będący czynnymi podatnikami VAT chcą powrócić do statusu rolnika ryczałtowego. Jest to możliwe, jednak ograniczone pewnymi warunkami. Decyzję taką warto najpierw dobrze przemyśleć, gdyż może się ona wiązać z obowiązkiem częściowego zwrotu wcześniej odliczonego podatku VAT.

Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT może powrócić do statusu rolnika ryczałtowego. Jednak, zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o VAT, jest to możliwe dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia. Ponadto, aby móc powrócić do statusu rolnika ryczałtowego należy w odpowiednim terminie zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Pisemne zawiadomienie składa się przed początkiem miesiąca bądź kwartału, w którym ma nastąpić ponowne korzystanie ze zwolnienia. Konieczne jest również wysłanie deklaracji VAT-R z aktualizacją danych w terminie do siedmiu dni od daty rezygnacji z VAT (należy zakreślić w niej kwadrat 31 oraz wypełnić pozycję 38).
Przykład: Rolnik, który od 1 stycznia 2019 r. stał się czynnym podatnikiem VAT, ponownie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od 1 stycznia 2022 r. Zatem, w tym przypadku, ostatnią deklarację VAT-7 (bądź VAT-7K) należy złożyć do 25 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r., zawiadomienie o rezygnacji z VAT do 31 grudnia 2021 r., a deklarację VAT-R z aktualizacją danych najpóźniej do 7 stycznia 2022 r.
Co istotne, zmiana statusu podatkowego może wiązać się z pewnymi konsekwencjami podatkowymi - w przypadku niektórych zakupów w okresie, kiedy podatek VAT nie został jeszcze rozliczony, zajdzie konieczność dokonania korekty podatku odliczonego. Mówi o tym art. 91 ust. 6 ustawy o VAT: w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:
1) opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
2) zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Kiedy rolnik może zrezygnować z vat i powrócić do ryczałtu?
W przypadku rolników powracających do ryczałtu, konieczność skorygowania podatku odliczonego zachodzi zazwyczaj w momencie, gdy zostały nabyte, ale jeszcze nie do końca zamortyzowane składniki majątkowe. W zależności od wartości nabytego składnika majątkowego, ustawa VAT przewiduje różne okresy korygowania podatku odliczonego. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług o wartości początkowej wyższej niż 15 tys. zł, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, korekty dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat. Natomiast w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów o wartości początkowej wyższej niż 15 tys. zł, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, korekty dokonuje się w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Oznacza to, że roczna korekta w pierwszym przypadku dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

W przypadku środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych bądź wyposażenia, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, okres korekty wynosi 12 miesięcy licząc od końca roku, w którym składniki te zostały oddane do używania. Dokonuje się wówczas jednorazowego odpisu całego podatku odliczonego (art. 91 ust. 7b ustawy VAT). W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że 12-miesięczny okres korekty obowiązuje również w przypadku nabycia inwentarza żywego będącego środkiem trwałym. Ustawodawca nie przewidział dla inwentarza żywego stawek amortyzacyjnych, w związku z tym nie podlega on amortyzacji.

Zatem środki trwałe takie jak np. pojazdy i maszyny rolnicze o wartości początkowej wyższej niż 15 tys. zł podlegają 5-letniemu okresowi amortyzacji. W przypadku nieruchomości (np. obora, chlewnia, stodoła, magazyn) okres amortyzacji wynosi 10 lat. Dopiero po upływie tego czasu nie zajdzie konieczność korygowania odliczonego podatku. Pozostałe składniki majątku trwałego, o wartości początkowej niższej niż 15 tys. zł, podlegają korekcie przed upływem 12 miesięcy od momentu oddania ich do użytkowania. Korekty podatku VAT odliczonego dokonuje się w deklaracji za ostatni okres rozliczeniowy, w którym rolnik był czynnym podatnikiem VAT. Sprawdź

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem Rolnik na ryczałcie, a problematyczne faktury https://www.okiemrolnika.pl/prawo-i-finanse/item/8528-problematyczne-faktury-rolnikow-ryczaltowych

Przykład: Rolnik, który uzyskał status czynnego podatnika VAT w marcu 2019 r., zakupił w tym samym miesiącu i roku maszynę rolniczą o wartości początkowej 100 tys. zł. Podatek VAT za maszynę wynosi 23 tys. zł. Maszyna stanowi środek trwały w działalności i jest amortyzowana metodą liniową przez okres 5 lat stawką 20%. Coroczne odliczenie podatku z tytułu nabytej maszyny wynosi 4600 zł (1/5). Jeśli rolnik powróciłby na ryczałt w marcu 2022 r., musiałby „oddać” VAT w łącznej kwocie 9200 zł (2/5). Wówczas pierwszej korekty na kwotę 4600 zł dokonałby w deklaracji za styczeń 2023 roku, a drugiej korekty za styczeń 2024 r. W tym przypadku powrót do ryczałtu bez obowiązku korygowania VAT z tytułu nabycia maszyny jest możliwy dopiero w marcu 2024 r. Jeśli ten sam rolnik przez okres trzech lat nabywałby wyłącznie składniki majątkowe o wartości początkowej do 15 tys. zł, to bez konsekwencji podatkowych mógłby powrócić do statusu ryczałtowca już w marcu 2022 r.

Aktualne wiadomości rolnicze znajdą Państwo także na portalu Okiem Rolnika.

* Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady ani opinii podatkowej


POWIĄZANE

Rosnące ceny prądu sprawiają, że coraz więcej osób poszukuje sposobów na jego os...

Płyty NBR dzięki swoim właściwościom są bardzo chętnie używane praktycznie we ws...

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się wczor...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę