Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Kolejne kluczowe bariery rozwoju „zielonego odnawialnego gazu”

3 lipca 2023
Kolejne kluczowe bariery  rozwoju „zielonego odnawialnego gazu”

Polska Organizacja Biometanu (POB) zwraca uwagę na zapisy zawarte w przekazanym do konsultacji projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącego szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Zdaniem POB przyjęcie zaproponowanych przez MKiŚ zapisów nie pomoże wbrew zapowiedziom dynamicznie rozwinąć krajową branżę biometanową.

  • POB wskazuje, że proponowane zmiany w większości przypadków uniemożliwią zatłaczanie biometanu do sieci gazowej ze względu na przyjęty parametr ciepła spalania.
  • Jedynie nieco ponad dziesięć procent Obszarów Rozliczenia Ciepła Spalania (ORCS) w Polsce spełnia zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska warunki parametrów jakościowych biometanu.
  • Podobnie negatywnie ocenić należy maksymalne dopuszczalne poziomy wodoru i tlenu w sieciach gazowych, co znacząco blokuje wykorzystanie paliw odnawialnych w Polsce.
  • W opinii POB wciąż brakuje szeregu kompleksowych rozwiązań umożliwiających lepszą integrację instalacji OZE wytwarzających biometan z sieciami gazowymi.

15 czerwca br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (nr 1090 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska). Celem rozporządzenia jest m.in. uelastycznienie procesu przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci dystrybucji gazowej. Zdaniem Michała Tarki, Dyrektora Generalnego POB, ministerstwo słusznie wskazuje na fakt, że możliwość przyłączania do sieci gazowych nowych instalacji biometanowych będzie ograniczona m.in. koniecznością spełnienia parametrów jakościowych biometanu, w tym określonego poziomu ciepła spalania: taka sytuacja jest spowodowana zwiększonym udziałem skroplonego gazu ziemnego (LNG) w systemie gazowym w związku z kryzysem energetycznym oraz wybuchem wojny w Ukrainie, a w konsekwencji zmianą kierunków dostaw paliwa gazowego na rynek krajowy. W konsekwencji będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że nowo powstające na terenie Polski instalacje biometanowe nie będą mogły być podłączone do systemu gazowego. Niestety, zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepisy nie zmienią w sposób istotny i wystarczający aktualnego stanu.

Polska Organizacja Biometanu postuluje zatem odpowiednią zmianę metodologii obliczenia średniej wartości ciepła spalania biometanu, uwzględniającą fakt, że ciepło spalania biometanu nie przekracza 38 MJ/m3. W innym przypadku spośród aktualnych 314 Obszarów Rozliczenia Ciepła Spalania (ORCS), zaledwie 38 spełniłoby warunki umożliwiające zatłoczenie biometanu do sieci gazowych. Rozporządzenie określa również minimalną częstotliwość badań parametrów jakościowych paliw gazowych, do których wykonywania zobowiązane jest przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem biometanu. Postulujemy zdecydowanie większą precyzyję określenia częstotliwości badań, nie dającą operatorowi systemu pola do nieuzasadnionego jej zwiększania. Brak precyzyjnego określenia częstotliwości nierzadko bardzo kosztownych dla producentów badań parametrów jakościowych może być jedną z ważniejszych barier w rozwoju rynku biometanu w Polsce – wskazuje Michał Tarka.

POB nie znajduje racjonalnych przesłanek dlaczego w rozporządzeniu wskazano, że paliwo gazowe przesyłane lub dystrybuowane sieciami gazowymi co do zasady nie może zawierać wodoru, w sytuacji w których państwa UE dopuszczają zawartość wodoru oraz tlenu w paliwach gazowych na stosunkowo wysokich poziomach. Polska Organizacja Biometanu przewiduje również, że to najwięksi odbiorcy paliwa gazowego będą odbiorcami biometanu, stąd postulat umożliwienia wytwórcom biometanu jego sprzedaży podłączonym do sieci gazowej przesyłowej, a nie tylko sieci gazowej dystrybucji. W tym celu obrót biometanem byłby możliwy poprzez utworzenie przez operatora systemu przesyłowego wirtualnego punktu wejścia do systemu przesyłowego z systemu dystrybucyjnego.

Jesteśmy w sytuacji, w której w Polsce nadal nie powstała ani jedna instalacja biometanowa, a aktualne i planowane uwarunkowania prawne nie ułatwiają rozwoju krajowej branży biometanowej. Jako organizacja zrzeszająca czołowe podmioty państwowe i prywatne zainteresowane wytwarzaniem, dystrybucją i wykorzystaniem biometanu koncentrujemy nasze wysiłki na przygotowaniu jak najlepszych warunków służących możliwości wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu oraz promowania zielonego paliwa. Tylko fundamentalne, a nie kosmetyczne zmiany w polskim prawodawstwie stworzą warunki do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, zmniejszenia zależności od gazu ziemnego i uniezależnieniu od niepewnej sytuacji na rynku paliw kopalnych związanej ze zmianami klimatycznymi i geopolitycznymi – podsumowuje Dyrektor Generalny POB Michał Tarka.

 

***

O biometanie:

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 540 wytwórni biometanu.  W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS)  oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.

www.bioch4.org

https://www.linkedin.com/company/bioch4/

oprac. e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Wczoraj tj 21.września 2023 roku w Nowym Jorku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełen...

Jak poinformowało wczoraj biuroprasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min...

Rrobert Telus-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył wczoraj w konferencj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę