Agrolok_280518

KRIR w sprawie egzekucji komorniczej od rolnika

6 października 2017
KRIR w sprawie egzekucji komorniczej od rolnika

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. 2017, poz. 1385), którego przepisy 2 ust. 1 stanowią, że właściwa terenowo izba rolnicza jest zobowiązana do wydania opinii - na wniosek komornika - w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów (o których mowa w 1 pkt 6, 6, 9, 11-13 i 15 ww. rozporządzenia) za niezbędne do prowadzenia zadłużonego gospodarstwa, które nie będą podlegać egzekucji – Zarząd KRIR poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że zarówno pracownicy biur wojewódzkich izb rolniczych jak i komornicy mają problemy z uzyskaniem wykładni definicji pojęć, o których mowa w 1 ust. 1 lit a-i przedmiotowego rozporządzenia.
W związku z tym Zarząd KRIR zwrócił się z prośbą do Ministra o przekazanie definicji stada podstawowego zwierząt gospodarskich: Bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych i innych gatunków zwierząt gospodarskich stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym. Definicja ta umożliwi pracownikom biur wojewódzkich izb rolniczych wydawanie opinii w sposób jednolity a także będzie służyć komornikom, którzy jak wynika z informacji uzyskanej od Krajowej Rady Komorniczej mają problemy ze sprecyzowaniem co to jest stado podstawowe zwierząt gospodarskich gatunków ww. wymienionych.

Odpowiadając na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę sposobu ustalania powierzchni gruntów do dopłat bezpośrednich i ustanowienie w oparciu o system powierzchni ewidencyjnej gruntów i deklarowaną powierzchnię działki rolnej przez rolników oraz w sprawie zawiadamiania przez ARiMR organów ścigania; Wiceminister Rolnictwa Ryszard Zarudzki poinformował, że w kwestii kierowania spraw do organów ścigania, w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich, występujące przypadki wynikają wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur i instrukcji i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak zapewnia Prezes ARiMR, każdy stwierdzony przypadek nieprawidłowości poddawany jest wnikliwej analizie pod kątem uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
Zaznaczono, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r., poz. 278) kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności nie stosuje się jeżeli wynosi ona nie więcej niż równowartość w złotych kwoty o której mowa w art. 97 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 tj. nie przekracza równości 100 euro na jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym.
Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 640/2014 jeżeli różnica między całkowitym obszarem zatwierdzonym a całkowitym obszarem zgłoszonym do objęcia płatnością w ramach systemów pomocy bezpośredniej lub całkowitym obszarem zgłoszonym do objęcia płatnością w ramach środka wsparcia obszarowego jest mniejsza lub równa 0,1 ha, obszar zatwierdzony uznaje się za równy obszarowi zgłoszonemu.
Wskazano, iż wyżej wymienione mechanizmy pozwalają Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na odstąpienie od naliczenia ewentualnych sankcji za drobne przewinienia, a tym samym zaniechaniu kierowania spraw do organów ścigania. Należy zatem przypuszczać, że pojawiające się przypadki spraw, które zostały skierowane do organów ścigania mogą wynikać z innych przyczyn, nie zawsze związanych z zawyżeniem powierzchni uprawnionej do płatności.

źródło KRIR


POWIĄZANE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył dziś w na...

Realizując wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczyc...

Mondelēz International ogłasza rozszerzenie programu Harmony, związanego z pozys...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę