aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Krzysztof Jurgiel: 3 ważne pytania do KE

2 kwietnia 2023
Krzysztof Jurgiel: 3 ważne pytania do KE

Krzysztof Jurgiel, polski europarlamentarzysta [PiS] będący członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI) cyklicznie przesyła do naszej redakcja@ppr.pl komunikaty z prac komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdań odnośnie swoich prac, które dotyczą stanowionych przepisów i wydawanych dyrektyw Komisji Europejskiej w ramamch Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Poniżej prezentujemy pytania, z którymi zwrócił się  do KE eurodeputowany Krzysztof Jurgiel w sprawie dyrektyw dotyczących m. innymi drobiarstwa i zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich na terenie Unii Europejskiej, znakowania i jakości miodu – przegląd dyrektywy 2001/110/WE i gospodarstw objętych nową dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych [IED].


Pytanie do Komisji Europejskiej 

Temat: Stan prac nad planowanym wprowadzeniem zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich na terenie Unii Europejskiej

W strategii „Od pola do stołu” Komisja Europejska zobowiązała się do przeprowadzenia przeglądu prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt. Ponadto, w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską End The Cage Age [Zakończmy erę klatek], Komisja ma dokonać rewizji obowiązujących przepisów dotyczących utrzymywania zwierząt w klatkach oraz stosowania kojców porodowych dla loch.

W obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej zmiany legislacyjne w zakresie dobrostanu zwierząt należy wprowadzać stopniowo i rozważnie, a za priorytet należy uznać uwzględnienie w przyszłym prawodawstwie w obszarze dobrostanu zwierząt odpowiednio długich okresów przejściowych pozwalających na dostosowanie produkcji zwierzęcej w poszczególnych państwach członkowskich UE do nowych wymagań.

              W związku z powyższym:

  • Jaki jest zakres zmian w prawodawstwie UE regulującym minimalne warunki utrzymywania zwierząt w gospodarstwach?
  • Jak długo okres przejściowy zostanie wyznaczony na dostosowanie się do nowych przepisów?
  • Czy Komisja opracuje ekspertyzę w zakresie oceny potencjalnych skutków podwyższenia minimalnych warunków utrzymania bydła, świń i kur niosek dla sektora produkcji mleka, wołowiny, wieprzowiny oraz produkcji jaj?


Pytanie do Komisji Europejskiej

 Temat: Standardy w odniesieniu do znakowania i jakości miodu – przegląd dyrektywy 2001/110/WE

Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) 30 stycznia 2023 roku unijni ministrowie rolnictwa wezwali Komisję do przedstawienia rewizji dyrektywy odnoszącej się do miodu (2001/110/WE). Głównym powodem rewizji jest potrzeba zapewnienia konsumentom dokładnej informacji o kraju pochodzenia miodu.

Organizacje społeczne sektora produktów pszczelich w Polsce zgłaszają jednak pewne obawy w związku z możliwymi zmianami w tej dyrektywie. Polska Izba Miodu podkreśla, że branża nie powinna zostać obciążona dodatkowymi kosztami, a znakowanie produktu nie może naruszać zasad konkurencyjności. Ponadto wymogi dotyczące znakowania krajami pochodzenia muszą być łatwo i jednoznacznie weryfikowalne oraz technicznie możliwe do wdrożenia i nie mogą paraliżować działalności przedsiębiorstw wobec zmienności miodu i jego zróżnicowanej dostępności.

W związku z tym zwracam się do Komisji Europejskiej z zapytaniem o zakres prac Komisji nad dyrektywą 2001/110/WE odnoszącą się do miodu pszczelego poprzez wskazanie:

  1. Jakie ustalenia zostały podjęte w tej materii oraz
  2. Czy istnieje otwarty harmonogram działań i aktywności dotyczący tego zagadnienia?

 

Pytanie do Komisji Europejskiej

 Temat: Rzeczywisty procent gospodarstw objęty nową dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych [IED]

5 kwietnia 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła wniosek legislacyjny COM(2022) 156 dotyczący zmiany dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych [IED]. W nowym wniosku ustawodawczym czytamy, że ma on rozszerzyć zakres przedmiotowy IED, a zatem zobowiązać gospodarstwa do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, na największe 18% gospodarstw zajmujących się hodowlą świń, 15% gospodarstw zajmujących się hodowlą drobiu i 10% gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. To spowodowałoby objęcie zakresem dyrektywy 13% komercyjnych gospodarstw.

Niemniej jednak organizacje rolnicze wskazują, że IED może objąć znacznie większą liczbę gospodarstw: do 61% gospodarstw trzody chlewnej, 58% gospodarstw drobiu i 12,5% gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. To stanowiłoby aż 20% wszystkich gospodarstw hodowlanych. Wskazują, że Komisja opiera się na danych z 2016 roku, podczas gdy bardziej aktualne dane z 2020 roku pokazują, że liczba gospodarstw objętych IED będzie znacznie większa.

 W związku z tym:

  1. Na jakich danych opierała się Komisja Europejska, szacując iż nowelizacja IED obejmie 18% gospodarstw zajmujących się hodowlą świń, 15% gospodarstw zajmujących się hodowlą drobiu i 10% gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła?
  2. Według najnowszych danych, jaki procent gospodarstw zostanie objętych zakresem znowelizowanej IED?

 

 

oprac, redakcja ppr.pl na podst. źródło: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę