aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Kwoty połowowe UE dla Bałtyku ustalone

29 sierpnia 2023
Kwoty połowowe UE dla Bałtyku ustalone

Komisja przyjęła wczoraj wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2024 w odpowiedzi na ocenę naukową, która wskazuje, że kilka łowisk znajduje się w tragicznej sytuacji.

Komisja zaproponowała dziś całkowite dopuszczalne połowy (TAC) i kwoty dla trzech z dziesięciu stad zarządzanych w Morzu Bałtyckim. Pozostałe propozycje kwot zostaną ustalone na późniejszym etapie. Komisja proponuje zwiększenie uprawnień do połowów łososia w Zatoce Fińskiej o 7%, proponując jednocześnie zmniejszenie połowów łososia w basenie głównym o 15% oraz zmniejszenie połowów śledzia w Zatoce Ryskiej o 20%.

Jeśli chodzi o inne stada w Morzu Bałtyckim (dorsz zachodni, dorsz wschodni, śledź zachodni, śledź botnicki, śledź środkowy, szprot i gładzica), Komisja zwróciła się do Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o dodatkowe informacje w celu podjęcia lepiej odzwierciedla fakt, że dorsz łowi się razem z płastugami, a śledź razem ze szprotem.

Naukowcy szacują, że od początku lat 90. XX w. wielkość stada śledzia w środkowym Bałtyku utrzymuje się na poziomie zbliżonym do minimalnego lub poniżej niego. Wielkość stada śledzia botnickiego spadła poniżej zdrowego poziomu ze względu na mniejszą liczbę młodych ryb i mniejsze rozmiary ryb starszych. Komisja proponuje zatem zamknięcie ukierunkowanych połowów obu stad oraz utrzymanie zamknięcia ukierunkowanych połowów stad dorsza, śledzia zachodniego i łososia w większości głównego basenu.

Komisja zaproponuje ustalenie TAC przyłowów dla dorsza zachodniego, dorsza wschodniego, śledzia zachodniego, śledzia botnickiego i śledzia środkowego na podstawie dodatkowych informacji oczekiwanych jesienią. Niniejszy wniosek umożliwi statkom wyładunek nieuniknionych połowów każdego z tych słabych stad podczas połowów na przykład gładzicy lub szprota.

Coraz bardziej niepokoję się skutkami degradacji ekosystemu Morza Bałtyckiego dla zasobów rybnych i wielu zależnych od nich łańcuchów pokarmowych. Konieczność podjęcia działań w celu zaradzenia tym zmianom staje się z roku na rok coraz bardziej widoczna. Pomimo naszych wspólnych wysiłków na rzecz odbudowy bałtyckich zasobów rybnych, pierwsi muszą się z tym zmierzyć rybacy. Wszyscy musimy podjąć działania, aby lokalni rybacy mogli ponownie polegać na zdrowych zasobach rybnych jako źródła utrzymania. Jeśli chcemy zmienić obecną sytuację Morza Bałtyckiego, należy w pełni wdrożyć prawodawstwo UE w zakresie ochrony środowiska. Z tego powodu zaprosiłem wszystkich ministrów środowiska i rybołówstwa krajów UE Morza Bałtyckiego na konferencję „Nasz Bałtyk”, która odbędzie się 29 września w Połądze na Litwie - Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa – 28.08.2023

Proponowane TAC opierają się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych ICES i są zgodne z wieloletnim planem zarządzania Bałtykiem przyjętym w 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę. Szczegółowa tabela dostępna jest poniżej.

Dorsz

W przypadku dorsza we wschodnim Bałtyku Komisja zamierza utrzymać limit połowowy w odniesieniu do nieuniknionych przyłowów i wszystkich przyjętych środków towarzyszących. Ponadto Komisja sugeruje usunięcie zwolnienia z zamknięcia tarła w przypadku niektórych połowów śledzia. Pomimo środków podjętych od 2019 r., kiedy naukowcy po raz pierwszy ostrzegli o złym stanie dorsza, sytuacja nie uległa jeszcze poprawie.

Stan dorsza w zachodnim Bałtyku jest słaby, a najniższy poziom biomasy osiągnął w 2022 r. Prawdopodobnie wynika to ze znacznej śmiertelności naturalnej, której naukowcy nie są jeszcze w stanie w pełni zrozumieć. Komisja proponuje zatem utrzymanie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów i wszystkich środków towarzyszących od 2023 r., lecz wyeliminowanie połowów rekreacyjnych i zwolnienia z zamknięcia tarła w przypadku niektórych połowów śledzia.

Śledź

Wielkość stada śledzia w zachodnim Bałtyku utrzymuje się poniżej zdrowego poziomu. Komisja proponuje utrzymanie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów i zniesienie wyłączenia dla rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę.

W przypadku śledzia w Zatoce Botnickiej Komisja proponuje również zamknięcie docelowych połowów i ustalenie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów. Z oceny naukowej wynika, że prawdopodobieństwo spadku wielkości stada poniżej poziomu minimalnego wynosiłoby powyżej 5%, nawet w przypadku braku połowów.

Wielkość stada śledzia w środkowym Bałtyku spadła poniżej poziomów minimalnych. Komisja proponuje zatem zamknięcie docelowych łowisk i ograniczenie TAC do nieuniknionych przyłowów. W związku z tym, inaczej niż dotychczas, połowy śledzia w środkowym Bałtyku w Zatoce Ryskiej nie powinny już być uwzględniane w uprawnieniach do połowów śledzia w Zatoce Ryskiej . Uzyskane w ten sposób opinie naukowe dotyczące połowów sugerują spadek o 23%, lecz Komisja proponuje ograniczenie tego spadku do 20%, ponieważ stado jest zdrowe.

Gładzica

Chociaż opinie naukowe pozwoliłyby na znaczny wzrost, Komisja pozostaje ostrożna, głównie w celu ochrony dorsza – który jest nieuniknionym przyłowem podczas połowów gładzicy. Jednocześnie wkrótce zostaną wdrożone nowe środki mające na celu zmniejszenie przyłowów dorsza za pomocą alternatywnych narzędzi połowowych. W związku z tym Komisja zwróciła się do ICES o dodatkowe informacje przed zaproponowaniem TAC.

Szprot

Opinia naukowa dotycząca szprota zaleca niewielkie zmniejszenie połowów. Jednakże szprot łowi się razem ze śledziem – zwłaszcza śledziem środkowym – którego biomasa jest poniżej poziomu minimalnego. Dlatego poziom połowów musi uwzględniać ten czynnik. Przed zaproponowaniem TAC Komisja zwróciła się również do ICES o dodatkowe informacje.

Łosoś

Stan różnych populacji łososia rzecznego w dorzeczu głównym jest znacznie zróżnicowany – niektóre są słabe, a inne zdrowe. Aby osiągnąć zdrowy poziom, ICES dwa lata temu zaleciła zamknięcie wszystkich połowów łososia w głównym basenie. Jednocześnie ICES oceniła, że możliwe będzie utrzymanie niektórych połowów w okresie letnim w wodach przybrzeżnych Zatoki Botnickiej i Morza Alandzkiego. ICES podtrzymała zasadę swojej opinii, ograniczając jednak obszar geograficzny do Zatoki Botnickiej i zmniejszając powiązany poziom połowów. Komisja proponuje zatem odpowiednie dostosowanie uprawnień do połowów i towarzyszących im zasad.

Następne kroki

Na podstawie tych propozycji kraje UE podejmą ostateczną decyzję o ustaleniu maksymalnych ilości najważniejszych handlowych gatunków ryb, które można złowić w basenie Morza Bałtyckiego. Rada przeanalizuje wniosek Komisji z myślą o jego przyjęciu podczas posiedzenia ministerialnego w dniach 23–24 października .

Tło

Wniosek w sprawie uprawnień do połowów stanowi część podejścia Unii Europejskiej mającego na celu dostosowanie poziomów połowów do długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwanych maksymalnym podtrzymywalnym połowem (MSY), zgodnie z ustaleniami Rady i Parlamentu Europejskiego we wspólnej polityce rybołówstwa . Wniosek Komisji jest również zgodny z intencjami politycznymi wyrażonymi w komunikacie Komisji „Zrównoważone rybołówstwo w UE: aktualna sytuacja i kierunki na rok 2024” oraz z wieloletnim planem zarządzania zasobami dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim .

Obecna sytuacja jest trudna dla rybaków i kobiet, ponieważ dawniej ważne stada handlowe (dorsz zachodni i wschodni, śledź zachodni, środkowy i botnicki oraz łosoś w południowym Morzu Bałtyckim i rzekach) również znajdują się pod dodatkową presją, zwłaszcza w wyniku utraty siedlisk w wyniku degradacja środowiska zarówno w wodach śródlądowych, jak i w samym Morzu Bałtyckim. Aby pomóc rybakom i kobietom na Morzu Bałtyckim, państwa członkowskie i regiony przybrzeżne mogą skorzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu wdrożenia środków na rzecz uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności .

Morze Bałtyckie jest najbardziej zanieczyszczonym morzem w Europie. Wpływają na nią utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu, eutrofizacja, przełowienie i podwyższony poziom substancji zanieczyszczających, takich jak farmaceutyki i śmieci. Zaniepokojona tą sytuacją Komisja Europejska organizuje w dniu 29 września 2023 r. drugą edycję konferencji „ Nasz Bałtyk” w Połądze na Litwie. W tym wydarzeniu na wysokim szczeblu spotkają się ministrowie z ośmiu krajów UE położonych nad Morzem Bałtyckim (Dania, Niemcy , Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Finlandia i Szwecja).

oprac, e-mk na podst źródło: KE


POWIĄZANE

W pierwszych 12 dniach czerwca wolumen załadunku zboża na ukraińskiej sieci kole...

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę