BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Kwoty połowowe UE dla Bałtyku ustalone

29 sierpnia 2023
Kwoty połowowe UE dla Bałtyku ustalone

Komisja przyjęła wczoraj wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2024 w odpowiedzi na ocenę naukową, która wskazuje, że kilka łowisk znajduje się w tragicznej sytuacji.

Komisja zaproponowała dziś całkowite dopuszczalne połowy (TAC) i kwoty dla trzech z dziesięciu stad zarządzanych w Morzu Bałtyckim. Pozostałe propozycje kwot zostaną ustalone na późniejszym etapie. Komisja proponuje zwiększenie uprawnień do połowów łososia w Zatoce Fińskiej o 7%, proponując jednocześnie zmniejszenie połowów łososia w basenie głównym o 15% oraz zmniejszenie połowów śledzia w Zatoce Ryskiej o 20%.

Jeśli chodzi o inne stada w Morzu Bałtyckim (dorsz zachodni, dorsz wschodni, śledź zachodni, śledź botnicki, śledź środkowy, szprot i gładzica), Komisja zwróciła się do Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o dodatkowe informacje w celu podjęcia lepiej odzwierciedla fakt, że dorsz łowi się razem z płastugami, a śledź razem ze szprotem.

Naukowcy szacują, że od początku lat 90. XX w. wielkość stada śledzia w środkowym Bałtyku utrzymuje się na poziomie zbliżonym do minimalnego lub poniżej niego. Wielkość stada śledzia botnickiego spadła poniżej zdrowego poziomu ze względu na mniejszą liczbę młodych ryb i mniejsze rozmiary ryb starszych. Komisja proponuje zatem zamknięcie ukierunkowanych połowów obu stad oraz utrzymanie zamknięcia ukierunkowanych połowów stad dorsza, śledzia zachodniego i łososia w większości głównego basenu.

Komisja zaproponuje ustalenie TAC przyłowów dla dorsza zachodniego, dorsza wschodniego, śledzia zachodniego, śledzia botnickiego i śledzia środkowego na podstawie dodatkowych informacji oczekiwanych jesienią. Niniejszy wniosek umożliwi statkom wyładunek nieuniknionych połowów każdego z tych słabych stad podczas połowów na przykład gładzicy lub szprota.

Coraz bardziej niepokoję się skutkami degradacji ekosystemu Morza Bałtyckiego dla zasobów rybnych i wielu zależnych od nich łańcuchów pokarmowych. Konieczność podjęcia działań w celu zaradzenia tym zmianom staje się z roku na rok coraz bardziej widoczna. Pomimo naszych wspólnych wysiłków na rzecz odbudowy bałtyckich zasobów rybnych, pierwsi muszą się z tym zmierzyć rybacy. Wszyscy musimy podjąć działania, aby lokalni rybacy mogli ponownie polegać na zdrowych zasobach rybnych jako źródła utrzymania. Jeśli chcemy zmienić obecną sytuację Morza Bałtyckiego, należy w pełni wdrożyć prawodawstwo UE w zakresie ochrony środowiska. Z tego powodu zaprosiłem wszystkich ministrów środowiska i rybołówstwa krajów UE Morza Bałtyckiego na konferencję „Nasz Bałtyk”, która odbędzie się 29 września w Połądze na Litwie - Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa – 28.08.2023

Proponowane TAC opierają się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych ICES i są zgodne z wieloletnim planem zarządzania Bałtykiem przyjętym w 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę. Szczegółowa tabela dostępna jest poniżej.

Dorsz

W przypadku dorsza we wschodnim Bałtyku Komisja zamierza utrzymać limit połowowy w odniesieniu do nieuniknionych przyłowów i wszystkich przyjętych środków towarzyszących. Ponadto Komisja sugeruje usunięcie zwolnienia z zamknięcia tarła w przypadku niektórych połowów śledzia. Pomimo środków podjętych od 2019 r., kiedy naukowcy po raz pierwszy ostrzegli o złym stanie dorsza, sytuacja nie uległa jeszcze poprawie.

Stan dorsza w zachodnim Bałtyku jest słaby, a najniższy poziom biomasy osiągnął w 2022 r. Prawdopodobnie wynika to ze znacznej śmiertelności naturalnej, której naukowcy nie są jeszcze w stanie w pełni zrozumieć. Komisja proponuje zatem utrzymanie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów i wszystkich środków towarzyszących od 2023 r., lecz wyeliminowanie połowów rekreacyjnych i zwolnienia z zamknięcia tarła w przypadku niektórych połowów śledzia.

Śledź

Wielkość stada śledzia w zachodnim Bałtyku utrzymuje się poniżej zdrowego poziomu. Komisja proponuje utrzymanie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów i zniesienie wyłączenia dla rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę.

W przypadku śledzia w Zatoce Botnickiej Komisja proponuje również zamknięcie docelowych połowów i ustalenie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów. Z oceny naukowej wynika, że prawdopodobieństwo spadku wielkości stada poniżej poziomu minimalnego wynosiłoby powyżej 5%, nawet w przypadku braku połowów.

Wielkość stada śledzia w środkowym Bałtyku spadła poniżej poziomów minimalnych. Komisja proponuje zatem zamknięcie docelowych łowisk i ograniczenie TAC do nieuniknionych przyłowów. W związku z tym, inaczej niż dotychczas, połowy śledzia w środkowym Bałtyku w Zatoce Ryskiej nie powinny już być uwzględniane w uprawnieniach do połowów śledzia w Zatoce Ryskiej . Uzyskane w ten sposób opinie naukowe dotyczące połowów sugerują spadek o 23%, lecz Komisja proponuje ograniczenie tego spadku do 20%, ponieważ stado jest zdrowe.

Gładzica

Chociaż opinie naukowe pozwoliłyby na znaczny wzrost, Komisja pozostaje ostrożna, głównie w celu ochrony dorsza – który jest nieuniknionym przyłowem podczas połowów gładzicy. Jednocześnie wkrótce zostaną wdrożone nowe środki mające na celu zmniejszenie przyłowów dorsza za pomocą alternatywnych narzędzi połowowych. W związku z tym Komisja zwróciła się do ICES o dodatkowe informacje przed zaproponowaniem TAC.

Szprot

Opinia naukowa dotycząca szprota zaleca niewielkie zmniejszenie połowów. Jednakże szprot łowi się razem ze śledziem – zwłaszcza śledziem środkowym – którego biomasa jest poniżej poziomu minimalnego. Dlatego poziom połowów musi uwzględniać ten czynnik. Przed zaproponowaniem TAC Komisja zwróciła się również do ICES o dodatkowe informacje.

Łosoś

Stan różnych populacji łososia rzecznego w dorzeczu głównym jest znacznie zróżnicowany – niektóre są słabe, a inne zdrowe. Aby osiągnąć zdrowy poziom, ICES dwa lata temu zaleciła zamknięcie wszystkich połowów łososia w głównym basenie. Jednocześnie ICES oceniła, że możliwe będzie utrzymanie niektórych połowów w okresie letnim w wodach przybrzeżnych Zatoki Botnickiej i Morza Alandzkiego. ICES podtrzymała zasadę swojej opinii, ograniczając jednak obszar geograficzny do Zatoki Botnickiej i zmniejszając powiązany poziom połowów. Komisja proponuje zatem odpowiednie dostosowanie uprawnień do połowów i towarzyszących im zasad.

Następne kroki

Na podstawie tych propozycji kraje UE podejmą ostateczną decyzję o ustaleniu maksymalnych ilości najważniejszych handlowych gatunków ryb, które można złowić w basenie Morza Bałtyckiego. Rada przeanalizuje wniosek Komisji z myślą o jego przyjęciu podczas posiedzenia ministerialnego w dniach 23–24 października .

Tło

Wniosek w sprawie uprawnień do połowów stanowi część podejścia Unii Europejskiej mającego na celu dostosowanie poziomów połowów do długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwanych maksymalnym podtrzymywalnym połowem (MSY), zgodnie z ustaleniami Rady i Parlamentu Europejskiego we wspólnej polityce rybołówstwa . Wniosek Komisji jest również zgodny z intencjami politycznymi wyrażonymi w komunikacie Komisji „Zrównoważone rybołówstwo w UE: aktualna sytuacja i kierunki na rok 2024” oraz z wieloletnim planem zarządzania zasobami dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim .

Obecna sytuacja jest trudna dla rybaków i kobiet, ponieważ dawniej ważne stada handlowe (dorsz zachodni i wschodni, śledź zachodni, środkowy i botnicki oraz łosoś w południowym Morzu Bałtyckim i rzekach) również znajdują się pod dodatkową presją, zwłaszcza w wyniku utraty siedlisk w wyniku degradacja środowiska zarówno w wodach śródlądowych, jak i w samym Morzu Bałtyckim. Aby pomóc rybakom i kobietom na Morzu Bałtyckim, państwa członkowskie i regiony przybrzeżne mogą skorzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu wdrożenia środków na rzecz uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności .

Morze Bałtyckie jest najbardziej zanieczyszczonym morzem w Europie. Wpływają na nią utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu, eutrofizacja, przełowienie i podwyższony poziom substancji zanieczyszczających, takich jak farmaceutyki i śmieci. Zaniepokojona tą sytuacją Komisja Europejska organizuje w dniu 29 września 2023 r. drugą edycję konferencji „ Nasz Bałtyk” w Połądze na Litwie. W tym wydarzeniu na wysokim szczeblu spotkają się ministrowie z ośmiu krajów UE położonych nad Morzem Bałtyckim (Dania, Niemcy , Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Finlandia i Szwecja).

oprac, e-mk na podst źródło: KE


POWIĄZANE

Już 17 i 18 stycznia 2024 roku w Kielcach odbędzie się 14. edycja Targów TSW, na...

Kończąc studia rolnicze, możesz dostać pracę w wielu zawodach. Dzięki dyplomowi ...

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kaden...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę