Adama_AgilTrinity_15.08.2020
GUS_230920_750x100_stat

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze rybołówstwa morskiego

20 lipca 2020
Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze rybołówstwa morskiego

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej - wsparcie dla armatorów statków rybackich w celu zrekompensowania strat gospodarczych z tytułu zaprzestania działalności połowowej, spowodowanej epidemią COVID-19

W dniu 16 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  (Dz. U. 1245) - link, którego przepisy określają zasady przyznawania pomocy, w przypadku gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID – 19.

Na podstawie  ww. rozporządzenia Agencja będzie przyznawała pomoc armatorom statków rybackich, przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne.

W dniu 17.07.2020 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie, zgodnie z którym pomoc w ramach zaprzestania działalności połowowej,  przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19link do ogłoszenia o naborze wniosków.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. naboru można składać w terminie od dnia 24 lipca 2020 r. do dnia 30 lipca 2020 r. włącznie - wzór wniosku o dofinasowanie wraz z instrukcją wypełniania – link.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc w ramach zaprzestania działalności połowowej przyznaje się  w formie  rekompensaty w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie.
Rekompensata przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:
1) poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,
2) od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1050 zł,
3) od 12 m do 18 m – w wysokości 1450 zł,
4) od 18,01 m do 24 m – w wysokości 1750 zł,
5) powyżej 24 m – w wysokości 2250 zł
– za każdy dzień tego zaprzestania
Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty jednostki rybackiej).

Kolejność przyznawania pomocy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zostanie zaproszony do podpisania umowy o dofinansowanie. Wypłata pomocy następuje po złożeniu wniosku o płatność i jego pozytywnej weryfikacji przez ARiMR.

 

ARiMR


POWIĄZANE

Gotuję, nie marnuję - Auchan Retail Polska zostało partnerem Śniadania zero wast...

Strategicznym celem rozwoju brazylijskich przedsiębiorstw drobiarskich jest prod...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę