MRiRW w sprawie stosowania nawozów naturalnych

20 marca 2018
MRiRW w sprawie stosowania nawozów naturalnych

W odpowiedzi na wnioski samorządu rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przesłało swoją odpowiedź w sprawie podjęcia działań mających na celu wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych ze wzgledu na częste występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W swoim piśmie resort rolnictwa poinformował,że w związku z wejściem w życie opublikowanej w dniu 23 sierpnia 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180), nastąpiła zmiana podejścia do wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13. W miejsce wyznaczania obszarów OSN i wprowadzania dla tych obszarów programu działań, wprowadzono dla obszaru całego kraju jeden program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. program azotanowy (art. 102 — 112 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne). Program azotanowy zawierać będzie między innymi ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów zawierających azot, w tym nawozów naturalnych/odchodów zwierzęcych, na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem oraz będzie wskazywał okresy, w których dozwolone jest ich rolnicze wykorzystanie.

Na początku grudnia 2017 r. Minister Środowiska przekazał informacje o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.' (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305809/katalog/12475327#12475327). tj. programu azotanowego. W chwili obecnej minister ds. gospodarki wodnej prowadzi intensywne prace nad jego przyjęciem.

Uwzględniając zgłaszane przez rolników problemy ze zbiorami roślin (np. kukurydzy), w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co wpływa na możliwość jesiennego zagospodarowania nawozów naturalnych/odchodów zwierzęcych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do ministra ds. gospodarki wodnej z prośbą o rozważenie, czy w projektowanym rozporządzeniu możliwe jest uregulowanie zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych, jednocześnie proponując wprowadzenie regulacji umożliwiających późniejsze stosowanie nawozów, w terminach innych niż wskazanych w tabeli 2 Terminy stosowania nawozów w ust. 1.3 załącznika do projektu rozporządzenia.

Jednocześnie, mając na uwadze trudną sytuację rolników, powodowaną nawalnymi opadami i brakiem możliwości wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych we wcześniejszym terminie, należy wskazać również, iż jednym z możliwych rozwiązań jest zagospodarowanie nadmiaru nawozów naturalnych w biogazowniach. Zgodnie z prowadzonym, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, rejestrem wytwórców biogazu rolniczego, według stanu na dzień 18.05.2017 r. w Polsce było 95 biogazowni rolniczych o łącznej mocy elektrycznej 101 MW i zadeklarowanej rocznej zdolności produkcji biogazu 387 mln m3.

Szczegółowy wykaz wytwórców biogazu rolniczego dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/odnawialne-zrodla-energii/biogaz-rolniczy/wytworcy-biogazu-rolniczego/rejestr-wytworcow-biogazu-rolniczego.

 

krir.pl


POWIĄZANE

Wstępne dochodzenie wykazało dumping w imporcie sorgo z USA do Chin, co przynios...

W Ciechanowie (Mazowieckie) na dachu Ratusza stanęło pięć uli, w których mieszka...

Jak wyszukiwać oraz promować lokalne produkty? Jak funkcjonują krótkie łańcuchy ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę