aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej

9 września 2021
Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej
MRiRW

Podsekretarz stanu Ryszard Kamiński uczestniczył w dniach 6 – 7 września br. w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej zorganizowanym przez prezydencję słoweńską w Radzie UE. Tematem dyskusji było wzmocnienie dialogu między obszarami miejskimi i wiejskimi. Prezydencja słoweńska przygotowała dokument ukierunkowujący dyskusję ministrów, w którym znalazły się pytania dotyczące między innymi roli obszarów wiejskich, stojących wyzwań, współistnienia obszarów miejskich i wiejskich, roli Wspólnej Polityki Rolnej w zmniejszaniu różnic między miastem a wsią.

Ministrowie byli zgodni, że WPR nie może być jedyną polityką wspierającą rozwój obszarów wiejskich. Zwrócili również uwagę na znaczenie dialogu między obszarami wiejskimi i miejskimi w celu zapobiegania i rozwiązywania potencjalnych konfliktów. Spotkanie było również okazją do wysłuchania głosu przedstawicieli organizacji rolniczych COPA-COGECA oraz CEJA. Dyskusja dotyczyła m.in. rozwoju obszarów wiejskich oraz roli kobiet na wsi, a także młodzieży wiejskiej.

W swojej wypowiedzi podsekretarz stanu Ryszard Kamiński podkreślił, że rola obszarów wiejskich w społeczeństwie i wyzwania jakie stoją przed obszarami wiejskimi w Polsce zostały nakreślone w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. Są one zbieżne w dużym zakresie z tymi nakreślonymi przez KE w komunikacie Komisji dotyczącym długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE.

Zaznaczył, że obszary wiejskie i miasta są od siebie współzależne. Obszary miejskie zapewniają mieszkańcom wsi dostęp do rynku i usług, natomiast obszary wiejskie są przede wszystkim miejscem prowadzenia produkcji rolniczej i zachowania form ochrony przyrody, a także miejscem osiedlania się i wypoczynku dla mieszkańców miast, którzy szukają na wsi kontaktu z przyrodą i tradycją.

Wiceminister Kamiński stwierdził, że często występują trudności w uzgodnieniu planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskaniu zgody społecznej dla konkretnej inwestycji dotyczącej działalności rolniczej na dużą skalę (np. chów wielkopowierzchniowy). Zdarzają się również konflikty międzysąsiedzkie wynikające z działalności rolniczej na obszarach wiejskich, takiej jak stosowanie środków ochrony roślin, stosowanie nawozów organicznych, hałas i nieprzyjemne zapachy. Z tymi wyzwaniami będą się mierzyły nowe projekty strategiczne nakreślone w Polskim Ładzie – dokumencie programowym, w realizacji którego uczestniczy m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsekretarz stanu ocenił, że kolejne wyzwania dotyczące współistnienia obszarów miejskich i wiejskich dotyczą współpracy przy budowie i modernizacji infrastruktury zwiększającej dostępność terytorialną obszarów wiejskich oraz dostęp do usług publicznych oferowanych w miastach.

– Aby skutecznie sprostać wyzwaniom rozwojowym na obszarach wiejskich uważam, że konieczne jest holistyczne i skoordynowane podejście zarówno w ramach polityk europejskich (przede wszystkim z funduszy polityki spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również programów realizowanych centralnie przez Komisję) jak i krajowych – stwierdził wiceminister Ryszard Kamiński.

Polska z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane przez Komisję wprowadzenie mechanizmu weryfikacji wpływu polityk, w tym m.in. polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich (rural proofing), w szczególności w celu oceny przewidywanego wpływu najważniejszych unijnych inicjatyw ustawodawczych na obszary wiejskie.MRiRW


POWIĄZANE

Dzień Matki Ziemi. Dzień iluzji nieskończonych zasobów.  Ziemia z jej zasobami j...

Rezenopy, 10-miligramowy spray donosowy chlorowodorku naloksonu wskazany w lecze...

22 kwietnia w ramach postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu spółki Ele...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę