aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej

9 września 2021
Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej
MRiRW

Podsekretarz stanu Ryszard Kamiński uczestniczył w dniach 6 – 7 września br. w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej zorganizowanym przez prezydencję słoweńską w Radzie UE. Tematem dyskusji było wzmocnienie dialogu między obszarami miejskimi i wiejskimi. Prezydencja słoweńska przygotowała dokument ukierunkowujący dyskusję ministrów, w którym znalazły się pytania dotyczące między innymi roli obszarów wiejskich, stojących wyzwań, współistnienia obszarów miejskich i wiejskich, roli Wspólnej Polityki Rolnej w zmniejszaniu różnic między miastem a wsią.

Ministrowie byli zgodni, że WPR nie może być jedyną polityką wspierającą rozwój obszarów wiejskich. Zwrócili również uwagę na znaczenie dialogu między obszarami wiejskimi i miejskimi w celu zapobiegania i rozwiązywania potencjalnych konfliktów. Spotkanie było również okazją do wysłuchania głosu przedstawicieli organizacji rolniczych COPA-COGECA oraz CEJA. Dyskusja dotyczyła m.in. rozwoju obszarów wiejskich oraz roli kobiet na wsi, a także młodzieży wiejskiej.

W swojej wypowiedzi podsekretarz stanu Ryszard Kamiński podkreślił, że rola obszarów wiejskich w społeczeństwie i wyzwania jakie stoją przed obszarami wiejskimi w Polsce zostały nakreślone w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. Są one zbieżne w dużym zakresie z tymi nakreślonymi przez KE w komunikacie Komisji dotyczącym długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE.

Zaznaczył, że obszary wiejskie i miasta są od siebie współzależne. Obszary miejskie zapewniają mieszkańcom wsi dostęp do rynku i usług, natomiast obszary wiejskie są przede wszystkim miejscem prowadzenia produkcji rolniczej i zachowania form ochrony przyrody, a także miejscem osiedlania się i wypoczynku dla mieszkańców miast, którzy szukają na wsi kontaktu z przyrodą i tradycją.

Wiceminister Kamiński stwierdził, że często występują trudności w uzgodnieniu planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskaniu zgody społecznej dla konkretnej inwestycji dotyczącej działalności rolniczej na dużą skalę (np. chów wielkopowierzchniowy). Zdarzają się również konflikty międzysąsiedzkie wynikające z działalności rolniczej na obszarach wiejskich, takiej jak stosowanie środków ochrony roślin, stosowanie nawozów organicznych, hałas i nieprzyjemne zapachy. Z tymi wyzwaniami będą się mierzyły nowe projekty strategiczne nakreślone w Polskim Ładzie – dokumencie programowym, w realizacji którego uczestniczy m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsekretarz stanu ocenił, że kolejne wyzwania dotyczące współistnienia obszarów miejskich i wiejskich dotyczą współpracy przy budowie i modernizacji infrastruktury zwiększającej dostępność terytorialną obszarów wiejskich oraz dostęp do usług publicznych oferowanych w miastach.

– Aby skutecznie sprostać wyzwaniom rozwojowym na obszarach wiejskich uważam, że konieczne jest holistyczne i skoordynowane podejście zarówno w ramach polityk europejskich (przede wszystkim z funduszy polityki spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również programów realizowanych centralnie przez Komisję) jak i krajowych – stwierdził wiceminister Ryszard Kamiński.

Polska z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane przez Komisję wprowadzenie mechanizmu weryfikacji wpływu polityk, w tym m.in. polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich (rural proofing), w szczególności w celu oceny przewidywanego wpływu najważniejszych unijnych inicjatyw ustawodawczych na obszary wiejskie.MRiRW


POWIĄZANE

Wybór odpowiednich krzeseł do ogrodu jest niezwykle istotny dla każdego, kto pra...

JA Solar to wiodący światowy producent zajmujący się produkcją paneli fotowoltai...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę