aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Nowa strategia UE na rzecz jednolitego rynku

27 maja 2024
Nowa strategia UE na rzecz jednolitego rynku

Rada Europy przyjęła w zeszłym tygodniu konkluzje w sprawie sytuacji i przyszłości jednolitego rynku. W konkluzjach zatytułowanych "Jednolity rynek z korzyścią dla wszystkich" wezwano do opracowania nowej, całościowej strategii na rzecz jednolitego rynku, z naciskiem na poprawę jego ram regulacyjnych w celu zwiększenia potencjalnych korzyści.

Rynek wewnętrzny jest jednym z głównych osiągnięć Unii Europejskiej. Przyniosła ona korzyści naszemu dobrobytowi i dobrobytowi społecznemu oraz wzmocniła naszą globalną pozycję gospodarczą. Nie powinniśmy jednak popadać w samozadowolenie: jednolity rynek jest nadal rozdrobniony, nie wszyscy ludzie odnoszą z niego równe korzyści, a duzi gracze narzucają własne zasady. W przyjętych dziś konkluzjach nakreślono plan działania mający wzmocnić jednolity rynek i przygotować go na nadchodzące globalne wyzwania -powiedział Pierre-Yves Dermagne, belgijski wicepremier, minister gospodarki i zatrudnienia

Jednolity rynek na miarę XXI wieku

W konkluzjach Rady uznano osiągnięcia jednolitego rynku w ciągu 30 lat jego istnienia, ale uznano też potrzebę opracowania nowej strategii, która pozwoliłaby wykorzystać jego niewykorzystany potencjał. W związku z tym Rada wzywa Komisję, by do czerwca 2025 r. przygotowała strategię na rzecz zmodernizowanego jednolitego rynku.

Lepsze stanowienie prawa

W konkluzjach wskazano, że potrzebne są skuteczniejsze ramy regulacyjne, dostosowane do transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz szybko zmieniających się realiów globalnych. Aby sprostać tej potrzebie, Rada wzywa do zniesienia zbędnych obciążeń administracyjnych i obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów (tj. nadmiernej sprawozdawczości). W konkluzjach wezwano również do zidentyfikowania i usunięcia przeszkód dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym MŚP, oraz do zastosowania rozwiązań cyfrowych w przyszłych regulacjach (zasady takie jak "najpierw myśl na małą skalę", "jednorazowo", "domyślnie cyfrowo" czy paszport MŚP).

Ministrowie apelują o lepsze wykorzystanie istniejących narzędzi, takich jak centra SOLVIT (służba wsparcia pomagająca przedsiębiorstwom i obywatelom borykającym się z problemami w innym państwie członkowskim). W konkluzjach wezwano do zapobiegania nadmiernej regulacji, stałego monitorowania sytuacji rynkowej oraz do spójnego i zdecydowanego egzekwowania obowiązującego prawodawstwa. Wzywa również do zajęcia się nieuczciwymi praktykami handlowymi w celu wzmocnienia ochrony konsumentów.

Ministrowie podkreślają też, jak ważne jest lepsze stanowienie prawa, w tym terminowe, użyteczne i dynamiczne oceny skutków, szeroko zakrojone konsultacje (w tym panele obywatelskie) oraz korzystanie z piaskownic regulacyjnych – tymczasowych ram prawnych, które umożliwiają testowanie innowacyjnych technologii, produktów, usług lub podejść regulacyjnych.

Wzmocnienie czterech swobód

W konkluzjach wezwano również do podjęcia szeregu działań mających na celu zwiększenie potencjału jednolitego rynku, takich jak lepsze wykorzystanie inwestycji prywatnych i publicznych, wspólne publiczne i prywatne inwestycje strategiczne oraz wykorzystanie zamówień publicznych. W konkluzjach zaproponowano również usunięcie barier w świadczeniu usług transgranicznych poprzez zastosowanie procedur uproszczonych. Ministrowie podkreślają, jak ważne jest zwiększenie zdolności siły roboczej w UE (dzięki dobremu kształceniu, szkoleniu i uczeniu się przez całe życie) oraz uczynienie jednolitego rynku atrakcyjnym dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich. Ministrowie podkreślają też siłę jednolitego rynku na szczeblu globalnym i podkreślają, jak ważne jest jak najlepsze wykorzystanie jego kluczowej roli w Światowej Organizacji Handlu oraz siły UE jako światowego mocarstwa normalizacyjnego.

Geneza

W 2023 r. przypadała 30. rocznica podpisania traktatu z Maastricht i utworzenia jednolitego rynku europejskiego. Od tego czasu trwa kompleksowy proces refleksji nad możliwościami i wyzwaniami, jakie ze sobą niesie. W marcu 2023 r. Rada Europejska wezwała do podjęcia ambitnych działań na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku, a w czerwcu przywódcy UE zwrócili się o niezależne sprawozdanie wysokiego szczebla na temat przyszłości jednolitego rynku. Prezydencje hiszpańska i belgijska zleciły sporządzenie sprawozdania byłemu premierowi Włoch i prezesowi Instytutu Jacques'a Delorsa, Enrico Letcie. Ostateczna wersja, zatytułowana "Więcej niż rynek", została przedstawiona na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 17–18 kwietnia 2024 r.

oprac, e-mk,ppr.pl na podst źródło: consilium.europa.eu


POWIĄZANE

Wiodące organizacje branżowe pracodawców w Polsce: Związek Pracodawców Przemysłu...

Startuje objazdowa kampania informacyjna „Spójrz, Polsko! Miej baczne oko na rak...

Główne cechy rzepaku ozimego, które weryfikowane są przed zakupem materiału siew...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę