aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Odporność gospodarstw na suszę - Danon uruchamia nowy program

17 listopada 2023
Odporność gospodarstw na suszę - Danon uruchamia nowy program

Grupa spółek DANONE rozszerza skalę działań w zakresie rolnictwa regeneratywnego, które od lat podejmuje wspólnie ze swoimi dostawcami mleka. W ramach właśnie zainicjowanej współpracy z Fundacją Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra zrealizowany zostanie program edukacyjny, w tym m.in. cykl spotkań edukacyjnych oraz doradczych w zakresie zintegrowanej produkcji regeneratywnej w gospodarstwach rolnych. Do końca 2023 roku działaniami objętych zostanie 50-ciu dostawców DANONE. Rozwiązania z zakresu rolnictwa regenratywnego przyczyniają się m.in. do budowania odporności gospodarstw na suszę, z czym każdego roku zmagają się rolnicy.

Podczas lata 2023, Europejskie Obserwatorium ds. Susz wskazywało, że znaczna część terytorium Europy jest zagrożona suszą, a ok. 10% jest w stanie alarmującym[1]. Z kolei pod koniec lipca br. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informował, że susza rolnicza pogłębia się i występuje już w 15 województwach[2] naszego kraju. Susza w okresie wegetacji ma ogromny wpływ na wysokość plonów rolnych, ale także na zwiększenie zjawisk pustynnienia gleb uprawnych. Tymczasem gleba jest fundamentalnym elementem niezbędnym dla produkcji żywności, po którą sięgamy każdego dnia. Dlatego zapobieganie jej degradacji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego teraz i w przyszłości. Skutkom suszy można przeciwdziałać, a jednym z rozwiązań jest wprowadzanie holistycznej produkcji regeneratywnej przyczyniającej się do poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebie, zwiększenia zasobności gleb oraz utrzymania bioróżnorodności.

Działania na miarę potrzeb

Dostrzegając tę potrzebę oraz dążąc do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, DANONE wraz ze swoimi dostawcami i przy wsparciu Fundacji Terra Nostra, rozszerza prowadzone dotychczas działania. Holistyczne podejście do zarządzania gospodarstwem w oparciu o założenia rolnictwa regeneratywnego ma przywrócić i utrzymać żyzność gleb w Polsce, a w efekcie pozytywnie wpływać na środowisko i jakość żywności, która każdego dnia trafia na stoły milionów Polaków.

 Od lat wspieramy naszych dostawców mleka we wdrażaniu programu rolnictwa regeneratywnego, co jest korzystne dla środowiska, ale również dla rozwoju ekonomicznego samych gospodarstw. Teraz, dzięki porozumieniu, które zawarliśmy z Fundacją Terra Nostra, będziemy mogli działać na jeszcze większą skalę. Wspólnie zapewnimy naszym dostawcom silne wsparcie merytoryczne i praktyczne. Wszystko zaczyna się od edukacji, dlatego na ten element kładziemy szczególny nacisk – wyjaśnia Marek Sumiła, dyrektor generalny Danone i Żywiec Zdrój.

Antidotum na suszę?

Rolnictwo regeneratywne to zestaw holistycznych rozwiązań stosowanych w gospodarstwie, które natura podpowiada nam od setek lat. Zorganizowane praktyki rolnicze są inicjowane i wdrażane na podstawie diagnozy gleby. Obejmują m.in.: uprawę bezorkową polegającą na jednoczesnym spulchnianiu i mieszaniu gleby, zróżnicowany płodozmian, stosowanie poplonów, ograniczenie nawożenia mineralnego oraz wykorzystywanie słomy i resztek pożniwnych. Takie zabiegi  wpływają na poprawę jakości gleby i przekładają się na utrzymanie równowagi w środowisku – zdrowa gleba zatrzymuje wodę, przez co staje się bardziej odporna na zmiany klimatu i suszę. Kolejną korzyścią jest zatrzymywanie CO[3], który zamiast w atmosferze pozostaje w glebie. Zdrową glebę charakteryzuje wysoka różnorodność mikroorganizmów, które są częścią łańcucha pokarmowego zwierząt i mają wpływ na przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny.

 

Pozytywne zmiany wynikające z wdrażania praktyk regeneratywnych w swoich gospodarstwach dość szybko obserwują rolnicy, m.in. Ryszard Krychowiak, rolnik z Gęsina (woj. kujawsko-pomorskie), który od przeszło 20 lat dostarcza mleko do DANONE. – Dzięki stosowaniu jednej z praktyk regeneratywnych, jaką jest uprawa bezorkowa, zauważyliśmy, że gleba w naszym gospodarstwie jest bardziej pulchna i przechowuje znacznie więcej wody w porównaniu do czasu, kiedy stosowaliśmy tradycyjna orkę. Teraz nasze uprawy są zdecydowanie bardziej odporne na suszę – podkreśla.

 

Realne wsparcie dla rolników

DANONE, robiąc kolejny krok w tym zakresie, rozpoczął współpracę z Fundacją Terra Nostra. Organizację tę tworzą wieloletni praktycy biologizacji rolnictwa oraz ludzie nauki, co pozwala na efektywne działania oparte zarówno na wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej. Misją organizacji jest zabezpieczająca potrzeby żywnościowe świata produkcja rolna, szanująca i regenerująca zasoby środowiska naturalnego. Od kilku lat Fundacja zajmuje się wsparciem rolników w konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo regeneratywne. – Dzięki wdrażaniu holistycznego podejścia do praktyk regeneratywnych w gospodarstwie można znacznie lepiej wykorzystać potencjał plonotwórczy gleby. Cieszymy się, że producenci żywności również dostrzegają zalety tych rozwiązań i angażują się we wsparcie rolników. Działając wspólnie na wielu poziomach jesteśmy w stanie osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe oraz zbudować wiarygodny, przyjazny środowisku łańcuch dostaw mówi Adam Baucza z Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra.

Intencją DANONE jest natomiast inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie wiedzy oraz umiejętności rolniczych opartych na zasadach zintegrowanej produkcji regeneratywnej i kodeksie dobrych praktyk, a także propagowanie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych w rolnictwie, jakimi są gleba i woda. Nie bez znaczenia będzie też wsparcie rolników w rozwoju ekonomicznym, w tym rozwój przedsiębiorczości.

W ramach współpracy DANONE z Fundacją Terra Nostra zrealizowany zostanie szereg działań edukacyjnych skierowanych do 50 rolników, którzy wezmą udział w szkoleniach z zakresu rolnictwa regeneratywnego. W dwudziestu gospodarstwach zostanie rozpoczęta konwersja oparta o diagnozę gleby jednego pola. Program szkoleniowy na temat biologizacji gleby oraz rolnictwa regeneratywnego dla gospodarstw, dostarczających mleko na potrzeby grupy spółek DANONE obejmuje teorię i praktykę zawartą w Kodeksie 5C dobrych praktyk rolniczych[4]. Kodeks ten to zbiór elementarnych zasad zarządzania gospodarstwem, które pozwalają na poprawę funkcjonowania całego gospodarstwa od gleby, przez agrotechnikę po aspekty ekonomiczne i środowiskowe.

Działania z myślą o przyszłości

DANONE od lat prowadzi własne audyty, które są dla gospodarstw realną pomocą w identyfikacji stopnia wdrożenia rozwiązań regeneratywnych – już przeszło połowa mleka, które trafia do produktów DANONE wytwarzanych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są takie rozwiązania. Do końca 2023 roku takim audytem zostanie objętych 100% współpracujących z firmą gospodarstw mlecznych.

 

Grupa spółek DANONE, która stawia zarówno na jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów, jak i dbanie o zasoby planety, podejmuje szereg działań wspierających na każdym etapie procesu produkcji. Wprowadzanie praktyk z zakresu rolnictwa regeneratywnego to także odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy, dokonując codziennych wyborów żywieniowych, coraz większą wagę przykładają do pochodzenia artykułów spożywczych – oczekują bardziej zrównoważonego sposobu prowadzenia upraw oraz procesów produkcji. Wspieranie wdrażania tych praktyk to umożliwienie konsumentom pośredniego włączenia się w ten proces. 

***

O grupie spółek DANONE:

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. W 8 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy.[1] European Drought Observatory, https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000, dane na 22.06.2023 r.

[2] Susza rolnicza w Polsce się pogłębia i występuje w 15 województwach, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Susza-rolnicza-w-Polsce-sie-poglebia-i-wystepuje-w-15-wojewodztwach-8567909.html, dostęp: 19.09.2023 r.

[3] Obecnie rolnictwo odpowiada za 20% wzrostu temperatury na ziemi, spowodowany obecnością dwutlenku węgla.

oprac, e-red, ppr.pl


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę