GUS_230920_750x100_stat

Ostatnie w 2016 r. posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

13 grudnia 2016
Ostatnie w 2016 r. posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 8 i 9 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Komitetów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu wzięli udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych-Wiktor Szmulewicz i Jan Kozak delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej do KRIR. W pierwszym dniu wspólnych Prezydiów Copa i Cogeca omawiano temat aktualnych negocjacji handlowych oraz konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej. Do udziału w dyskusjach zaproszono Panią komisarz Cecilę Malmström do spraw handlu i dyrektora generalnego DG AGRI Pana Jerzego Plewę.

Komisarz do spraw handlu przedstawiła aktualną sytuację odnośnie prac nad umowami handlowymi z krajami azjatyckimi, krajami Ameryki południowej oraz najważniejsze informacje odnośnie CETA.

Uczestniczący w Prezydiach przedstawiciele i prezesi europejskich organizacji rolniczych zwrócili uwagę na fakt, że umowy handlowe nie mogą być oparte na badaniach przeprowadzonych przez Komisję Europejską ponieważ są one globalne, brakuje w nich analizy z podziałem na sektory co powoduje, że wnioski wyniesione z tych badań nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Odnośnie umowy CETA zwrócono uwagę na fakt, że kanadyjscy rolnicy otrzymają od państwa pakiet pomocowy dla sektorów mleka i drobiu ze względu na umowę handlową z Unią Europejską zapytując jednocześnie czy rolnicy europejscy będą mogli liczyć na taką samą pomoc wobec ofensywy handlowej ze strony Kanady. Zdaniem obecnych delegacji podejście Komisji Europejskiej do umów handlowych powinno być bardziej zrównoważone i nie opierać się na sektorowych działaniach, które nie przynoszą pozytywnych efektów nie tylko dla sektora rolnictwa. Na zakończenie dyskusji na temat umów handlowych zaznaczono, że nie można pozwolić na stratę naszej europejskiej produkcji wobec hipotetycznej możliwości otwarcia jakiegoś rynku dla Unii Europejskiej.

Odnosząc się do kwestii konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej kilka delegacji zauważyło, że tworzenie nowych narzędzi w ramach WPR byłoby błędem potrzebna jest kontynuacja już podjętych działań w ramach tej polityki szczególnie jeśli chodzi o konwergencję płatności. Niektóre delegacje zwróciły uwagę na potrzebę ochrony budżetu dla wspólnej polityki rolnej. Zdaniem obecnych delegacji WPR jest polityką dla rolników, obywatele i konsumenci są na bardzo ważnym miejscu ale nie są rolnikami ani producentami i niekoniecznie rozumieją funkcjonowania tego sektora.

W drugim dniu Prezydiów pochylono się nad kwestiami :

  • stanowiska Copa i Cogeca na temat rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) oraz rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF)
  • działań Copa-Geopa oraz kolejnych kroków oraz przyjęciem wniosku o członkostwo w Copa-Geopa Izb Rolniczych z Chorwacji
  • umów i negocjacji handlowych
  • sytuacji rynkowej gdzie Sekretariat przedstawił notatkę nakreślającą sytuację na rynku kolejno w sektorach mleczarskim, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, warzyw i owoców oraz roślin uprawnych
  • propozycji w zakresie upraszczania zazieleniania
  • dalszych działań w ramach przyszłej WPR jak również wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych dotyczących generalnego budżetu Unii (rozporządzenie Omnibus) gdzie Sekretariat przedstawił refleksje na temat przyszłej WPR zwracając uwagę na główne wyzwania przed którymi stoi przyszła wspólna polityka rolna, jej struktura oraz priorytety
  • oceny i zaleceń wynikających ze sprawozdania grupy zadaniowej do spraw rynków rolnych
  • sektora nawozów, gdzie delegacja z Irlandii zaproponowała stworzenie grupy zadaniowej do spraw nawozów, która miałaby się zająć kompleksową oceną sytuacji rynku nawozów w Unii Europejskiej. Niektóre delegacje w tej kwestii podkreśliły znaczenie zmniejszenia działań monopolistycznych panujących na rynku nawozów w Unii Europejskiej zabiegając jednocześnie o to aby rolnicy unijni nie musieli być zależni od produktów importowanych.


W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący przyjęcie wniosku ukraińskich organizacji rolniczych o partnerstwo w Copa-Cogeca. Sekretarz Generalny zaproponował aby dwie organizacje, które złożyły wniosek o przyjęcie zostały przyjęte wstępnie na okres roku czasu po czym ich sytuacja zostanie poddana ocenie co do prac podjętych przez te organizacje w celu przystosowywania się do europejskich standardów produkcji w sektorze rolnictwa. Polska, francuska, niemiecka i włoska delegacja nie wyraziły swojego poparcia co do tego wniosku argumentując brak poparcia zwrócono uwagę na niestabilną sytuację polityczną i niemożliwość określenia organizacji partnerskiej, która właściwie reprezentowałaby interesy rolników ukraińskich. Podkreślono również na fakt, że rolnictwo prowadzone na terenie Ukrainy odbiega swoim modelem i standardami od rolnictwa europejskiego, które jest rodzinne.

Sekretarz Generalny zaproponował zorganizowanie w przyszłym roku wydarzenia na które zostaną zaproszone rolnicze organizacje ukraińskie w celu przedstawienia swoich działań i propozycji co do możliwości współpracy w ramach partnerstwa z Copa-Cogeca.

Dwa ostatnie punkty porządku obrad były poświęcone sprawie niektórych artykułów z dyrektywy 98/44/WE odnośnie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych oraz informacjom na temat przedstawicieli Copa-Cogeca w komitetach wykonawczych działających przy Komitecie Doradczym do spraw Akwakultury (AAC) i Komitecie Doradczym do spraw Rynków (MAC).

krir.pl


POWIĄZANE

Taki wniosek płynie z wyników analiz i wdrożeń terenowych zaprezentowanych przez...

W związku z panującą epidemią koronawirusa, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Oś...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę