aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Pan Grzegorz Jedamski nie daje z wygraną

20 lutego 2023
Pan Grzegorz Jedamski nie daje z wygraną

Emerytury rolnicze od lat budzą emocje wśród społeczności wiejeskiej. Rolnicy opłacali swoje składki i po osiągnięciu wieku emerytalnego przechodzili na "garnuszek" KRUS. Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski od dłuższego czasu stara się o równe i sprawiedliwe traktowanie rolników w zakresie wypłat tego świadczcenia.

W najnowszym procesie legislacyjnym, Pan Grzegorz wyliczył, że najnowsza nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 1990 roku powoduje, że koło 90 % rolników/emerytów otrzyma od marca br. emeryturę w wysokości poniżej progu minimum socjalnego. W związku z tym, starał się zwrócić na to uwagę jeszcze w procesie legislacyjnym, korzystając z przysługującego mu obywatelskiego prawa do składania petycji i taką petycję złożył, zachęcając przy tym rolnikówi i reprezentujące ich organizacje o włączenie się do prac legislacyjnych. Argumentacja Pana Grzegorza Jedamskiego nie znalazła uznania w oczach parlamentarzystów i stosowne, oczekiwane przez Pna Grzegorza poprawki, nie zostały do ustawy naniesione.

Smutny jest fakt, że w proces składania petycji w przedmiocie prac legislacyjnych nad nowelą ustawy o emeryturach rolniczych zaangażowało się dodatkowo tylko dwóch rolników i ZZR KORONA, natomiast inne organizacje już nie, choć wyliczenia Pana Ggrzegorza i argumentacja wydają się być zasadne. Z nieoficjalnych informacji i opinii uzuskanych przez od parlamentarzystów wynika, że jest to taka typowa legislacyjna " niedoróbka", "niedbałość" o szczegóły zapisów ustawy, bo rzecz rozbija się o brakujące 30 złotych do tego, aby najniższa ememrytura rolnicza, nie była poniżej progu minimum socjalnego. Pomimo trudnej sytuacji budżetowej Państwa, te 30 złotych więcej w świadczeniu emerytalnym rolników na pewno nie zachwiało by finansami kraju. Tematu po prostu by nie było. A tak, rolnicy emeryci czująsię pokrzywdzeni i rozżaleni, bo mają prawo otrzymywać świadczenie emerytalne, które nie spada poniżej ustalonego przez Państwo minimum socjalnego.

W najnowszej korespondencji, nasz czytelnik Pan Grzegorz Jedamski jako rolnik, który pobiera emeryturę rolniczą zwraca uwagę na fakt, że wypłaty świadczeń emerytalnych, od dłuższego czasu są systemowo zaniżone, przez co rolnicy otrzymują mniej pieniędzy, niż im się należy.

Poniżej przedstawiamy pełną treść przesłanej do nas korespondencji, jednocześnie infformując, że Pan Grzegorz Jedamski wyraził zgodę, na podanie jego danych osobowych.

Szanowne Redakcje, Szanowni Państwo,

przesyłam do Państwa e-mail przesłanego 7 lutego do Premiera o bezprawnym obniżaniu wypłacanych emerytur z KRUS.

Wskutek bezprawnego procederu trwającego ponad 30 lat KRUS oszczędził kosztem poszkodowanych emerytów około 10 miliardów zł.

Emerytury są pomniejszane od początku wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20.12.1990 r. wskutek błędnego obliczania wskaźnika wymiaru emerytury uzupełniającej - wbrew zapisom art. 24, art. 25 i art. 26 ust. 1 w/w ustawy (obowiązującej do chwili obecnej). Odpowiednio zmniejszano wskaźnik emerytury uzupełniającej emerytom którzy uzyskali ponad 20 lat składkowych, zamiast tym którzy nie osiągnęli poziomu 20 lat składkowych - tych ostatnich było niewielu, wśród tych emerytów którzy przekroczyli poziom 20 lat składkowych prawie wszyscy !!!

 Tak jak nie sposób zasadnie twierdzić że czarne to białe a białe to czarne, tak również zapisu art. 26 ust. 1 "jest mniejsza od 20" nie sposób zasadnie zinterpretować, że należy zmniejszać odpowiednio wskaźnik emerytury uzupełniającej emerytom którzy przekroczyli próg wielkości ponad 20 lat składkowych - wszak mniejsze nie znaczy większe.
 
W/g moich wyliczeń KRUS jest winien każdemu emerytowi, ( który przeszedł na emeryturę przed 1 marca 2000 r.) któremu zmniejszono  o 0,01 poziom wskaźnika wymiaru emerytury uzupełniającej, wbrew zapisom art. 26 ust. 1 ustawy, kwotę  418,57 zł brutto - 12x9,72 + 12x10,13 +12x10,84  - kwota brutto 418,57 zł zawiera należne odsetki ustawowe od ostatniego dnia miesiąca w którym dana płatność powinna być dokonana do 15 marca br. Jeżeli KRUS opóźni wypłaty należnych wyrównań to oczywiście wskazana kwota będzie odpowiednio większa.  Kwoty: 9,72; 10,13 i 10,84 to 1% kwoty emerytury podstawowej obowiązującej w roku 2020, 2021 i 2022 - o powyższą kwotę w poszczególnych latach (miesiącach) zmniejszono emeryturę każdemu, komu błędnie obniżono wskaźnik wymiaru emerytury uzupełniającej o 0,01.

Emerytowi który przeszedł na emeryturę przed 1.03.2000 r., któremu obniżono maksymalnie wskaźnik wymiaru emerytury uzupełniającej o 0,10 tj. do 0,85, KRUS jest winien 4185,70 zł brutto, wypłacając niniejszą kwotę 15 marca br.   Każdy emeryt powinien otrzymać wyrównanie proporcjonalnie do skali bezprawnie obniżonego wskaźnika wymiaru emerytury uzupełniającej. Należna kwota tytułem wyrównania świadczenia/emerytury to kwota 418,57 zł x od 1 do 10 tj. w zależności  od  bezprawnego zmniejszenia wskaźnika wymiaru emerytury uzupełniającej od 0,01 do 0,10 . Wskaźnik 0,95 emerytury uzupełniającej maksymalnie obniżano do poziomu 0,85 w zależności od ilości lat składkowych ponad 20 lat.

Przyjmując szacunkowo w oparciu o dane KRUS, że przeciętny wskaźnik wymiaru emerytury uzupełniającej bezprawnie obniżono o  0,04 wskaźnika wymiaru tj. z 0,95 do 0,91, to KRUS jest winien emerytom kwotę  około 1,3 miliarda zł  tytułem wyrównania wypłaconych emerytur w ostatnich trzech latach. 

Mam nadzieję, że zaistniała sytuacja wynikła z wdrożenia błędnego naliczania wskaźnika wymiaru emerytury uzupełniającej na skutek błędnej interpretacji niniejszej ustawy a nie  celowego działania KRUS, mającego na celu zmniejszenie wypłacanych kwot emerytom, dla oszczędności budżetowych. Z niezrozumiałych powodów KRUS realizował wypłaty emerytur w oparciu o błędnie zinterpretowaną ustawę do chwili obecnej przez ponad 30 lat !!!

Wyrażam nadzieję, że skoro Rząd i Zarząd KRUS dowiedział się o tej bezprecedensowej wpadce ( historii z kategori nie do wiary), to niezwłocznie dokona stosownej korekty wskaźnika wymiaru emerytury uzupełniającej wszystkim emerytom, by w marcu dokonać wypłat emerytur w wysokości wynikającej z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Proszą media o rzetelne przedstawienie niniejszego tematu swoim widzom, słuchaczom, czytelnikom.

Niniejszym OŚWIADCZAM, że wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych wszystkim mediom przedstawiających temat w swych audycjach i publikacjach.

Z poważaniem

Grzegorz Jedamski


vDo Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

KRUS systemowo ogranicza emerytury poprzez bezpodstawne obniżanie emerytury uzupełniającej emerytom, którzy uzyskali poziom ponad 20 lat składkowych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, KRUS wyliczając wskaźnik wymiaru do wyliczenia emerytury, może jedynie obniżać odpowiednio wymiar emerytury uzupełniającej osobom które mają mniej niż 20 lat składkowych, a nie więcej - na dowód powyższego przedstawiam w załączeniu skan pisma KRUS z 31 stycznia br. (0000-KWN.0157.8.2023 oraz skan decyzji KRUS z dnia 22.12.2015 r. znak: 20/GEW/o4146171-1.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że KRUS bezwzględnie, systemowo od lat "okrada"/uszczupla emerytury rolników. Tak na przykład rolnika, który przeszedł na emeryturę w 2021 r. (przeciętnie uzyskując 30,86 lat składkowych  -  info. w zał. piśmie KRUS) KRUS okrada comiesięcznie jego emeryturę  zmniejszając jej wysokość o 5% wymiaru emerytury uzupełniającej, co będzie równoznaczne z zmniejszeniem jego emerytury od marca br. o 71,48 zł - słownie; siedemdziesiąt jeden 48/100 (brutto)
Ja jako emeryt byłbym okradany przez KRUS od marca br. comiesięcznie  na kwotę 128,67 zł (brutto), jeżeli dotychczasowa bezprawna praktyka KRUS nie ulegnie zmianie.

Wobec powyższego w interesie własnym i publicznym zwracam się do Pana Premiera o niezwłoczne zobowiązanie KRUS do obliczania i wypłacania rolnikom/emerytom emerytur w wysokości wynikającej z niniejszej ustawy poprzez prawidłowe określenie wysokości wskaźnika emerytury uzupełniającej zgodnie z dyspozycją art. 26 ust.1 . Podstawa niniejszego wniosku znajduje uzasadnienie w treści art. 7 i art. 155 KPA. Wyrażam nadzieję że w niniejszej sprawie Pan Premier podejmie stosowne działanie i w konsekwencji nie będę zmuszony wystąpić do Sądu o ustalenie właściwego wymiaru/kwoty emerytury w związku z jej dotychczasowym obliczaniem w oczywistej sprzeczności z treścią art. 26 ust. 1 .

Ponadto w związku z powyższym proszę Pana Premiera o zobowiązanie KRUS do wypłaty emerytom należnych kwot z tytułu uszczuplonych emerytur wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

W świetle art. 2 Konstytucji i obowiązującej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisów KPA powyższe wnioski są absolutnie zasadne.

Zwracam się bezpośrednio do Pana Premiera albowiem Minister Rolnictwa nie wywiązał się z zobowiązania należytego nadzoru nad KRUS w celu zapewnienia jej należytego funkcjonowania.

Nie można rolników/emerytów, których przeciętna emerytura oscyluje w granicach minimum socjalnego, jeszcze dodatkowo okradać dla kilkuset milionowych oszczędności w skali roku.

Z wyrazami szacunku i poważania

 
Grzegorz Jedamski
82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Kościuszki 72

Do wiadomości: Minister Rolnictwa i Prezes KRUS


Poniżej treść korespondencjiinf. własna ppr.pl


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę