aaa_TSW_2023
CTR_2023

Przygotuj się do głosowania w wyborach! Wszystko, co musisz wiedzieć o Centralnym Rejestrze Wyborców

2 października 2023
Przygotuj się do głosowania w wyborach! Wszystko, co musisz wiedzieć o Centralnym Rejestrze Wyborców

Centralny Rejestr Wyborców ułatwi obywatelom głosowanie, urzędnikom organizację pracy, a komisjom wyborczym przeprowadzenie wyborów. Zachęcamy wszystkich obywateli do sprawdzenia swoich danych w CRW, a Ci, którzy chcą np. zmienić miejsce głosowania czy dopisać się do rejestru, przebywają za granicą lub chcą wystąpić o możliwość głosowania przy pomocy pełnomocnika, mogą zrobić to online.

Nowy system, nowa jakość 

 

Gminy wciąż będą odpowiedzialne za organizację wyborów, ale proces ten będzie sprawniejszy i łatwiejszy zarówno dla gmin, jak i dla wyborców.  Utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców pozwoliło na: 

 • scentralizowanie danych o obwodach głosowania i okręgach wyborczych; 
 • przypisanie wyborcy do konkretnego obwodu i okręgu w oparciu o adres zamieszkania; 
 • integrację z rejestrem PESEL – automatyczne zmiany w przypadku zmiany meldunku, utraty obywatelstwa polskiego lub śmierci;
 • wyeliminowanie konieczności przesyłania danych pomiędzy gminami; 
 • znaczne ograniczenie udziału urzędników w dopisywaniu do listy wyborców na wniosek obywatela – jeśli zdecydujesz się na zmianę lokalu wyborczego, w którym będziesz głosować i zgłosisz tę zmianę w CRW, udział urzędnika w całym procesie zostanie całkowicie wyeliminowany, a Ty będziesz miał gwarancję, że oddasz głos w miejscu, które wybrałeś; 
 • znika ryzyko, że jedna osoba będzie dopisana do list wyborczych w dwóch lokalach wyborczych;
 • masz możliwość wglądu do własnych danych przetwarzanych w CRW.

 

Skorzystaj z usług dostępnych w CRW

 

1. Każdy wyborca może skorzystać z usługi umożliwiającej wgląd do danych własnych, przetwarzanych w CRW stale lub w kontekście konkretnych wyborów. Znajdziesz tam informację o obwodzie głosowania, w którym zostałeś ujęty w spisie wyborców. 

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

2. Chcesz zmienić miejsce głosowania? Możesz to zrobić online!

Zmień miejsce głosowania 

3. Możesz także online złożyć wnioski:

 • o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborcy – obywatela polskiego – stale zamieszkałego na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie
 • o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy –  obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim oraz obywatela 

Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW 
4. Zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania, w tym wyborcę podlegającego obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Korespondencyjnie mogą głosować także osoby 60+ oraz osoby z niepełnosprawnością. 

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego 


5. Złóż wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika 

Na portalu gov.pl znajdziesz też informacje:

 • o możliwości pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania  w urzędzie 

 Uzyskaj zaświadczenie i głosuj tam, gdzie będziesz przebywał w dniu wyborów

 • o głosowaniu za granicą z przekierowaniem do usługi udostępnionej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą
 

 

Dlaczego potrzebowaliśmy CRW?

 

Przed wdrożeniem CRW, gminy prowadziły lokalne rejestry wyborców, przy pomocy których sporządzały spisy uprawnionych do głosowania na poszczególne wybory z wykorzystaniem różnych systemów informatycznych. Gminy obsługiwały więc proces organizacji wyborów, przekazywania danych do Państwowej Komisji Wyborczej oraz proces obsługi obywateli zamierzających korzystać z praw wyborczych, w różny sposób. 

Konieczność przekazywania zawiadomień między gminami o zmianach miejsca głosowania wyborców wymagała ogromnego zaangażowania urzędników samorządowych w proces dopisywania oraz skreślania wyborców ze spisów wyborców przed wyborami, a także powiadamiania wyborców o dokonanych czynnościach. Wiązało się to się także z ryzykiem ujęcia danego wyborcy w więcej niż jednym rejestrze lub spisie wyborców.  

Rozproszenie informacji utrudniało również proces organizacji wyborów za granicą. Każdy wyborca, który zgłaszał się do konsula z wnioskiem o dopisanie go do spisu wyborców w wyborach parlamentarnych i wyborach RP, musi zostać zweryfikowany w zakresie posiadania czynnego prawa wyborczego, co rodziło konieczność wymiany informacji z gminą w kraju. Ponadto gmina była zobowiązana do wykreślenia ze spisu wyborców w tej gminie wyborcy przebywającego za granicą. Bardzo krótki czas na weryfikację danych rodził ryzyko nieuprawnionego głosowania i niewykreślenia wyborcy ze spisu w kraju.

 

                                                                                               Centralny Ośrodek Informatyki

 

oprac, e-mk ppr.pl na podst źródło i grafika: Ministerstwo Cyfryzacj


POWIĄZANE

Gigantyczne zainteresowanie opinii publicznej, społeczeństwa i mediów towarzyszy...

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy mające na celu poprawę dobrostanu...

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszanski oraz Prezes Fundacj Wspier...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę