Resort rolnictwa odpowiada na wniosek KRIR ws. świadczeń dla rolników

24 kwietnia 2019
Resort rolnictwa odpowiada na wniosek KRIR ws. świadczeń dla rolników

12 kwietnia 2019 r. do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie świadczeń dla rolników opłacających dodatkowe składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299). Celem tych zmian było m.in. zwiększenie udziału niektórych ubezpieczonych z finansowaniu wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe. Charakterytyczną cechą ubezpieczenia emerytalno-rentowego przed tą zmianą było nierównomierne obciążenie składką dochodów z produkcji rolniczej. Rolnicy ubezpieczeni w tym systemie opłacali bowiem jednakową składkę bez względu na dochód osiągany z gospodarstwa rolnego. Składka była bardzo dużym obciążeniem dla gospodarstw o niskim poziomie dochodów z produkcji rolniczej, natomiast stanowiła niewielki odsetek dochodów dla gospodarstw o znacznym dochodzie. Składka w równej wysokości dla wszystkich ubezpieczonych uruchamiała zatem niekorzystny mechanizm redystrybucji socjalnej. Wszyscy ubezpieczeni otrzymywali bowiem świadczenie emerytalne w porównywalnej wysokości. Oznaczało to, że system w jednakowym stopniu dotował rolników osiągających niskie dochody i tych, których stać było na większy udział w finansowaniu świadczenia emerytalnego. Nie kwestionowano wówczas, jak i obecnie, możliwości wprowadzenia rozwiazania polegającego na zróżnicowaniu składki, przy założeniu, że dotacja z budżetu państwa powinna być kierowana do tych ubezpieczonych, którzy osiągają niskie dochody i nie stać ich na sfinansowanie ubezpieczenia społecznego.

Dlatego wprowadzono zwiększoną składkę na uezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników prowadzących działalność rolniczą na dużą skalę, tj. prowadzących gospodarstwa rolne, których obszar użytków rolnych przekracza 50 ha przeliczeniowych. Gospodarstwa rolne o powierzchni 50 ha użytków rolnych i więcej zaliczane są przez IERiGŻ, który zajmuje się miedzy innymi badaniem dochodowości w gospodarstwach rolnych, do gospodarstw bardzo dużych. Dlatego też uznano, iż rolnicy prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych, których obszar użytków rolnych przekracza 50 ha przeliczeniowych, mogą bez uszczerbku dla prowadzonej działalności opłacać wyższe składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Intencją projektodawców było, aby skladka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników na najwyższym poziomie, z jednej strony nie przekraczała skladki samofinansującej świadczenie, gdyż podwyższenie składek w założeniu nie miało wpływu na wzrost świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia, a z drukiej strony była niższa niż składka w systemie powszechnym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Do porównań przyjęto wylącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, gdyż w systemie rolnym ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie jest finansowane wyłącznie ze składek rolników bez udziału dotacji budżetowej. Dzięki tej zmianie można wskazać na solidarnościową naturę prawa zabezpieczenia społecznego rolników, szczególnie jego części emerytalno-rentowej i tym samym nie ma podstaw do różnicowania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

 

krir.pl


POWIĄZANE

W związku ze zbliżającym się przyjęciem zmienionych wieloletnich ram finansowych...

Na sesji 27 maja 2020 r. zrealizowano pierwsze transakcje w systemie notowań jed...

Doświadczyliśmy wolnego czasu, wspólnego przygotowywania posiłków i jedzenia w r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę