Rozmowy o rolnictwie i rybołówstwie na AGRIFISH w Brukseli

15 grudnia 2021
Rozmowy o rolnictwie i rybołówstwie na AGRIFISH w Brukseli
MRiRW

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Podczas spotkania omawiane były sprawy dotyczące rolnictwa i rybołówstwa.

Rybołówstwo

Pierwszego dnia posiedzenia przedmiotem dyskusji był projekt rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2022 r. w wodach Unii i w wodach nienależących
do Unii. W trakcie debaty wiceminister Ciecióra podkreślił konieczność wzięcia pod uwagę celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz dostępnych opinii naukowych oraz uwzględniając aspekty środowiskowe i społeczno-gospodarcze. Dodatkowo, w związku z niezakończonymi negocjacjami z Wielką Brytanią, Polska poparła ustanowienie tymczasowych kwot połowowych na rok 2022, co pozwoli na niezakłócone prowadzenie działalności połowowej przez flotę unijną od stycznia 2022 r. 

W wyniku negocjacji ustalono także możliwość kontynuowania połowów węgorza na dotychczasowych zasadach, z ustanowieniem 3-miesięcznego okresu ochronnego
w trakcie największej migracji tego gatunku.

Rolnictwo

Bezpieczeństwo żywnościowe w czasach kryzysu

Drugiego dnia obrad Ministrowie zatwierdzili Konkluzje w sprawie planu awaryjnego na rzecz zapewnienia zaopatrzenia w żywność i bezpieczeństwa żywnościowego w czasach kryzysu .

W popartych przez Polskę konkluzjach zawarte są najważniejsze aspekty dotyczące zaprezentowanego przez Komisję planu awaryjnego, który koncentruje się na mechanizmie gotowości i ma na celu poprawę zarządzania w sytuacjach różnych ekstremalnych zdarzeń kryzysowych lub zagrożeń. Ustanowienie takiego planu kryzysowego jest bardzo ważne
dla prawidłowego funkcjonowania całego łańcucha żywnościowego, obejmującego wszystkie ogniwa dostaw żywności.

Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności

Ministrowie przeprowadzili debatę orientacyjną na temat nieuczciwych  praktyk handlowych  w łańcuchu dostaw żywności. KE przypomniała znaczenie dyrektywy dla wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw i zaprezentowała główne tezy sprawozdania z transpozycji dyrektywy. W dyskusji Ministrowie podkreślili, że przepisy są bardzo istotne dla poprawy pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności, jest jednak za wcześnie na ocenę wpływu dyrektywy na relacje w łańcuchu dostaw oraz decyzje o dalszych krokach.

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra poinformował, że w Polsce już w grudniu 2016 r. zostały przyjęte przepisy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ponieważ dyrektywa 2019/633 wprowadza przepisy wychodzące poza zakres obowiązującej dotychczas w Polsce ustawy, podjęto decyzję o opracowaniu nowej ustawy, której przepisy mają obowiązywać od 23 grudnia br. Działania Polski są również ukierunkowane na wzmocnienie pozycji rolnika jako producenta poprzez eliminację zbędnych kosztów pośrednictwa i wchodzenie rolników w dalsze fazy łańcucha żywnościowego, tj. rozpoczynanie lub rozwijanie działalności przetwórczej w formie rolniczego handlu detalicznego lub poprzez zakładanie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W ramach tego punktu porządku obrad Słowacja, w imieniu własnym oraz Bułgarii, Czech, Grecji, Węgier, Polski, Portugalii i Hiszpanii przedstawiła informację pt.: Transformacja łańcucha dostaw żywności w kierunku zrównoważonego rozwoju – wnioski wyciągnięte z kodeksu postępowania UE. Wskazała na nierówne obciążenia dotyczące transformacji łańcucha dostaw – liczne nowe obowiązki dla rolników w ramach strategii „Od pola do stołu” w stosunku do dobrowolnych zobowiązań dla innych uczestników łańcucha żywności w ramach unijnego kodeksu postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i praktyk handlowych, opublikowanego w lipcu 2021 r. Wyrażając poparcie dla inicjatywy Słowacji, wiele państw członkowskich wskazywało na potrzebę ponownej analizy przez KE struktury obciążeń i ich bardziej sprawiedliwe rozłożenie na wszystkich uczestników tego łańcucha. Wskazywano również na obawy co do utraty konkurencyjności produkcji w UE w stosunku do produktów importowanych.

Krytyczna sytuacja w sektorze wieprzowiny

Po raz kolejny ministrowie rolnictwa państw UE omawiali krytyczną sytuację w sektorze trzody chlewnej w Unii Europejskiej, w oparciu o informację Czech popartą m.in. przez Polskę. Prezentując sytuację na rynku wieprzowiny, delegacja czeska podkreśliła, że jest ona krytyczna, z jednej strony z powodu niskich cen wieprzowiny, a z drugiej wysokich kosztów produkcji. Grozi to upadkiem wielu gospodarstw. Polska zwróciła uwagę, że skutkiem przedłużającej się trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny jest zaprzestanie produkcji przez  coraz większą  liczbę  gospodarstw, głównie małych i średniej wielkości. W tej krytycznej sytuacji ministrowie postulowali wdrożenie przez Komisję Europejską wyjątkowych środków wsparcia dla producentów świń na podstawie przepisów o wspólnej organizacji rynków rolnych.

Komisja zwróciła uwagę na stabilizację cen obserwowaną od kilku tygodni oraz wzrost cen prosiąt, co jest w jej ocenie sygnałem poprawy sytuacji. Podkreśliła, że nie jest to dobry moment na podejmowanie działań interwencyjnych dostępnych w ramach wspólnej organizacji rynków, szczególnie, że okres przedświąteczny sprzyja wzrostowi popytu. Zadeklarowała, że jeśli pozytywne sygnały i trendy się nie potwierdzą, w styczniu 2022 r. ponownie przeanalizuje sytuację i poważnie rozważy podjęcie działań.

Problem rosnących cen środków produkcji

Ministrowie ponownie omówili problem rosnących cen środków produkcji, w tym nawozów i pasz. Wniosek Hiszpanii poparty przez liczną grupę państw, w tym Polskę, zwraca uwagę Komisji na fakt, że wysoka  dynamika wzrostu cen środków produkcji, często wyższa o połowę niż produktów rolnych, negatywnie wpływa na dochodowość produkcji w gospodarstwach rolnych.

W dyskusji głos zabrały prawie wszystkie państwa członkowskie, zwracając uwagę na trudności wynikające z wysokich kosztów produkcji, w szczególności dla producentów zwierząt. KE zapewniła, że monitoruje sytuację w odniesieniu do kosztów produkcji, zwłaszcza nawozów.MRiRW


POWIĄZANE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości szuka produktów przyszłości, które mog...

18 listopada o godz. 14:00 odbędzie się internetowa debata poświęcona zielonej t...

Unijni decydenci powinni wzmocnić mechanizm ochrony upraw ryżu w UE n w obliczu ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę