Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

S2MUR:System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych

6 października 2022
S2MUR:System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dr inż. Waldemar Humięcki i Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych prof. Janusz Bujak zawarli porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych”.

Porozumienie z COBORU

Celem współpracy pomiędzy KOWR i COBORU jest współpraca przy realizacji projektu „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR)”. W ramach porozumienia do zadań COBORU należy udostępnienie danych źródłowych oraz innych materiałów na potrzeby realizacji projektu S2MUR, w szczególności danych in-situ, danych meteorologicznych oraz metodyk dotyczących pozyskania danych, a także zebranie, dostosowanie i udostępnienie dodatkowych danych na potrzeby projektu S2MUR. Strony będą ponadto współdziałały przy określaniu wymagań funkcjonalnych dla systemu S2MUR oraz jego testowaniu.

Kolejne porozumienie dla S2MUR

Jest to drugie porozumienie zawarte przez KOWR w celu realizacji projektu S2MUR. Wcześniej podpisaliśmy podobne zobowiązanie z Polską Agencją Kosmiczną, o czym informowaliśmy tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/porozumienie-kowr-z-polska-agencja-kosmiczna.

S2MUR: oferty w przetargu na dane satelitarne

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na „Usługę dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych na potrzeby realizacji budowy systemu S2MUR”. W ramach części pierwszej zamówienia oferty opiewają na kwotę od 39 mln zł do 44,85 mln zł, w ramach części drugiej od 2,57 mln zł do 2,63 mln zł.

Wykonawcy mogli składać oferty na następujące części zamówienia:

1) zapewnienie dostępu do zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości, pozyskiwanych w trybie ciągłego monitoringu powierzchni Ziemi, bez potrzeby zadaniowania satelity/satelitów, z możliwością pobierania danych dostępnych w repozytorium (część 1 zamówienia),

2) zapewnienie dostępu do nowo pozyskanych zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (część 2 zamówienia).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na złożeniu przez zamawiającego oświadczenia o wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o okres maksymalnie 12 miesięcy. Łączny okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem wykonania prawa opcji, nie może przekroczyć okresu 48 miesięcy od dnia jej zawarcia. Prawo opcji znajduje zastosowanie w zakresie obu części zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert jest dostępna pod linkiem: https://kowr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/354310/usluga-dostepu-do-wysokorozdzielczych-scen-satelitarnych-na-potrzeby-realizacji-budowy-systemu-s2mur.

Złożone oferty w przetargu na „Usługę dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych na potrzeby realizacji budowy systemu S2MUR” sprawdzi teraz komisja przetargowa. W postępowaniu przyjęliśmy jedno kryterium oceny ofert - ceny (100 proc.).

Zakończono konsultacje budowy systemu

16 września 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania na zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR). Dane satelitarne zostaną wykorzystane do zasilenia systemu S2MUR. Więcej o konsultacjach pisaliśmy tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/s2mur-zakonczono-konsultacje-budowy-systemu.

Projekt S2MUR

Projekt S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Więcej informacji można znaleźć: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych.

 

 

źródło: KOWR


POWIĄZANE

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus gościł wczoraj w Cukrowni Dobrzeli...

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, która uczestniczyła w podpisaniu porozu...

Ukraiński minister rolnictwa, Mykoła Solskyi zapowiedział że drobni rolnicy otrz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę