Samorząd rolniczy na temat budowy zapory zapobiegającej migracji dzików

29 marca 2018
Samorząd rolniczy na temat budowy zapory zapobiegającej migracji dzików

W odpowiedzi na pismo otrzymany projekt ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie budowy zapory zapobiegającej migracji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację, że podtrzymuje w całości uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy zapory zapobiegającej przemieszczaniu się dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń na lata 2018-2022".

W uwagach tych samorząd rolniczy podkreślił, że propozycja budowy ogrodzenia wzdłuż granic z krajami, w których występuje wśród populacji dzików wirus ASF wychodzi naprzeciw postulatom  zgłaszanym przez samorząd rolniczy, już w 2012 roku od czasu wystąpienia wirusa na terenach zachodniej Białorusi. Uchwała Rady Ministrów o budowie zapory wzdłuż granicy, w ocenie izb rolniczych, wydaje się być inwestycją konieczną, chociaż zbyt późno podjętą. Biorąc pod uwagę niewystarczające działania w zakresie zwalczania ASF u naszych wschodnich sąsiadów, zdaniem samorządu rolniczego, ogrodzenie w znacznym stopniu przyczyni się do powstrzymania migracji zarażonych dzików, a tym samym  pozwoli skuteczniej eliminować napływ chorych  osobników terytorium Polski.

Po  analizie treści projektu, zwrócono jednak uwagę na kilka istotnych elementów budzących wątpliwości:

  • przedstawiony harmonogram projektu zakłada rozłożenie całej inwestycji aż na trzy lata, a rozpoczęcie właściwych robót budowlanych na okres grudnia br. W opinii Zarządu KRIR, mając na uwadze narastający problem rozprzestrzeniania się wirusa ASF w Polsce oraz ryzyka napływu kolejnych przypadków zarażonych zwierząt zza wschodniej i północno-wschodniej granicy kraju, ogrodzenie powinno zostać wykonane w jak najkrótszym czasie i bez zbędnej zwłoki oraz bez konieczności prowadzenia długotrwałych procedur przetargowych. Pomimo, że  program budowy ogrodzenia jest już mocno spóźniony – lecz  jeśli ma być skuteczny to powinien być wdrożony w całości w tym roku. W roku 2018 powinna mieć miejsce budowa tej zapory na całej długości granicy północno-wschodniej z Ukrainą, Białorusią i Rosją, a także z  pominiętą w projekcie Litwą. Kolejne lata trwania programu tj. 2019-2022 powinny być już tylko poświęcone niezbędnym remontom, naprawom, ponoszeniu kosztów dzierżawy terenów, kosztów eksploatacji i utrzymania zapory;
  • nadzór nad realizacją i wykonaniem tego programu należałoby powierzyć nie tylko ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ale rozszerzyć o Ministerstwo Środowiska i np. Ministerstwo Obrony Narodowej. Ministerstwo Środowiska ma doświadczenie i podległe PP Lasy Państwowe. Te posiadają Regionalne Dyrekcje Lasów i Nadleśnictwa, które na co dzień zajmują się ochroną i budową ogrodzeń dla tzw. młodników leśnych. Mają zatem ku temu możliwości techniczne i stosowne doświadczenie w budowie takich zapór;
  • odnośnie proponowanych warunków technicznych ogrodzenia – wydaje się koniecznym, że aby zapobiec podkopywaniu siatki przez zwierzęta należy umocować ją w gruncie w sposób trwały do fundamentów, na trwałych słupkach np. betonowych, odpowiednio zabezpieczoną przed uszkodzeniami powodowanymi przez dzikie zwierzęta.

Dodatkowo jednak, w opinii do projektu ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie budowy zapory zapobiegającej migracji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd KRIR poinformował, że projekt ww. ustawy należy uzupełnić o:

  • dodanie przepisów zapisów  zabezpieczających  rolników posiadających zobowiązania rolnośrodowiskowe, rolnośrodowiskowo-klimatyczne, ekologiczne oraz inne zobowiązania wobec ARiMR  wynikające z PROW, aby w wyniku zmniejszenia powierzchni gospodarstw  nie zostały naliczone sankcje lub nie nastąpiło wstrzymanie płatności lub zwrot uzyskanego dofinansowania;
  • określenie  podmiotu,  sposobu naliczania i terminu wypłaty odszkodowania  za utracone  korzyści i płody rolne w przypadku wykorzystania nieruchomości na prace czasowe podczas budowy i napraw bieżących ogrodzenia (składowanie mat. budowlanych, dojazd do placu budowy, park maszynowy).

krir.pl


POWIĄZANE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 ...

Zapraszamy rolników i przedsiębiorców do wzięcia udziału w XXVIII edycji konkurs...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę