Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Sertop w programie Fair Play

14 lipca 2020
Sertop w programie Fair Play

Tyski producent serków topionych i smażonych po raz 20-sty uczestniczy w programie „Fair Play”.

Komisja przyznająca certyfikaty oceniać będzie nie tylko relacje z konkurencją, dostawcami i klientami, ale także sposób rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa i partnerów handlowych, a także działania na rzecz ochrony środowiska.

- Certyfikat jest swego rodzaju przepustką w relacjach biznesowych i potwierdza on naszą wiarygodność – mówi Aneta Będkowska Marketing Manager  w Sertop.

– To właśnie z tego powodu co roku ubiegamy się o jego przedłużenie.