EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Skandal korupcyjny w PE: posłowie nalegają na reformy

16 grudnia 2022
Skandal korupcyjny w PE: posłowie nalegają na reformy

Parlament zareagował na niedawne zarzuty, wprowadzając natychmiastowe zmiany i domagając się środków mających na celu zlikwidowanie luk w obowiązujących przepisach dotyczących przejrzystości.

Po wtorkowej debacie Parlament przyjął rezolucję w sprawie podejrzeń o korupcję w Katarze i szerszej potrzeby większej przejrzystości w instytucjach UE, 541 głosami za, 2 przeciw i 3 wstrzymującymi się.

Posłowie są zbulwersowani niedawnymi zarzutami, że posłowie do PE, byli posłowie do PE i pracownicy PE są zamieszani w korupcję, pranie pieniędzy i udział w organizacji przestępczej, i popierają pełną współpracę Izby w toczącym się dochodzeniu, zauważając, że wewnętrzne systemy nie zapobiegły korupcji . Potępiają również rzekome próby korupcji ze strony Kataru, co stanowiłoby poważną obcą ingerencję w europejską demokrację.

Natychmiastowe zawieszenie wszelkich prac legislacyjnych związanych z Katarem

W trybie natychmiastowym posłowie zdecydowali o zawieszeniu wszelkich prac legislacyjnych dotyczących Kataru, w szczególności dotyczących liberalizacji wizowej i umowy lotniczej UE z Katarem, a także planowanych wizyt, do czasu wyjaśnienia sytuacji. Proszą również o zawieszenie przepustek bezpieczeństwa dla przedstawicieli interesów Kataru do czasu wyjaśnienia sprawy przez sąd.

Reforma regulaminu Parlamentu

Izba jest zaniepokojona potencjalnymi konfliktami interesów powodowanymi przez „prace poboczne”, zwłaszcza gdy niektórzy posłowie do PE pełnią funkcje kierownicze, zasiadają w zarządach lub radach doradczych lub jako konsultanci banków, firm międzynarodowych lub spółek notowanych na giełdzie. Posłowie popierają system oświadczeń majątkowych na początku i na końcu każdej kadencji. Deklaracje te mogłyby być dostępne tylko dla odpowiednich organów i byłyby sprawdzane, gdyby istniały uzasadnione zarzuty.

Zobowiązują się również do zapewnienia pełnej przejrzystości w zakresie swoich dodatkowych dochodów oraz do zakazania jakiegokolwiek zewnętrznego finansowania personelu posłów do PE i grup politycznych.

Parlament będzie dążył do ustanowienia na poziomie UE zakazu darowizn z krajów trzecich na rzecz posłów do PE i partii politycznych i zwraca się do Komisji o przygotowanie wniosku w tej sprawie. Posłowie twierdzą, że należy wprowadzić „okres karencji” na koniec mandatu posła do PE, aby zaradzić zjawisku „drzwi obrotowych”.

Posłowie chcą, aby rejestr przejrzystości UE był obowiązkowy, rozszerzył jego zakres na przedstawicieli krajów trzecich i byłych posłów do PE oraz wzmocnił go, aby można go było wykorzystywać do dokładniejszej weryfikacji informacji. Aby pomóc w rozwiązywaniu innych powiązanych kwestii, dążą również do powołania komisji śledczej badającej wyniki dochodzeń i procesów w celu zbadania przypadków korupcji i niewłaściwych działań ze strony krajów trzecich oraz specjalnej komisji mającej na celu znalezienie wad w ramach Parlamentu i przedstawienie wniosków dla reform. Ponadto wiceprzewodniczący PE powinien mieć za zadanie sprawdzanie uczciwości oraz zwalczanie korupcji i zagranicznej ingerencji.

Uznając, że parlamentarne grupy przyjaźni muszą być odpowiednio uregulowane i monitorowane, jeśli mają nadal istnieć, posłowie do PE polecają kwestorom wdrożenie istniejących przepisów i stworzenie łatwo dostępnego, aktualnego rejestru. Wzywają również do ujawniania informacji na temat „śladów legislacyjnych” proponowanych tekstów i poprawek.

Współpraca z innymi instytucjami i agencjami UE

Parlament wzywa Komisję, by w końcu przedstawiła wniosek w sprawie powołania niezależnego organu ds. etyki, który Parlament zaproponował we wrześniu 2021 r., i zaleca ulepszenia regulaminu pracowniczego UE w celu dostosowania go do dyrektywy w sprawie informowania o nieprawidłowościach , którą i tak wdroży wewnętrznie. Podkreśla również rolę Prokuratury Europejskiej, Eurojustu, Europolu i unijnej agencji ds. członków i pracowników organów UE.

PDSUMOWANIE

• Wszelkie prace związane z Katarem powinny zostać zawieszone, zakaz wstępu do parlamentu dla przedstawicieli grup interesu Kataru

• Powołanie komisji śledczej do zbadania przypadków korupcji w krajach trzecich oraz specjalnej komisji ds. przejrzystości

• Apel o wprowadzenie na szczeblu UE zakazu darowizn z krajów trzecich na rzecz posłów do PE i partii politycznych

• Posłowie do PE powinni składać oświadczenia majątkowe na początku i na końcu sprawowania mandatu

 

 


POWIĄZANE

Pan Norbert Kaczmarczyk (Solidarna Polska), poseł na Sejm RP IX kadencji, wystos...

ZZR KORONA apeluje o jak najszybsze wznowienie rozporządzenia do  programów dla ...

Na najbliższe dwa dni G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę