Spotkanie z LGD w woj. świętokrzyskim

16 maja 2018
Spotkanie z LGD w woj. świętokrzyskim
MRiRW

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w odbywającym się 10 i 11 maja w Wólce Milanowskiej (woj. świętokrzyskie), w spotkaniu dotyczącym doświadczeń z wdrażania instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup działania (LGD), Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego (ŚBRR), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także beneficjenci poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz grantobiorcy będący realizatorami poszczególnych zadań w ramach projektów grantowych. W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia z zarządzania i wdrażania RLKS z perspektywy zarówno krajowej, jak również LGD i podmiotu wdrażającego oraz beneficjentów i grantobiorców.

Wiceminister Ryszard Zarudzki zaprezentował wstępne propozycje MRiRW dotyczące zaprogramowania RLKS po 2020 r. nawiązując do doświadczeń z 14 lat wdrażania podejścia LEADER w Polsce. Podkreślił, że dalszy rozwój tego instrumentu w dużym stopniu uzależniony jest od aktywności samych LGD i wykazania, że ich działalność na obszarach wiejskich przynosi rzeczywistą wartość dodaną dla beneficjentów.

Uczestnicy spotkania podkreślali jak ważną rolę dla osiągniecia sukcesu we wdrażaniu RLKS odgrywa wielopłaszczyznowa współpraca, zaufanie i praktyczne zastosowanie siedmiu zasad leżących u podstaw podejścia LEADER (tj. lokalne partnerstwo, oddolność, tworzenie powiązań i współpraca, innowacje, zintegrowanie i wielosektorowość działań, terytorialność oraz lokalne finansowanie i zarządzanie) jako metody aktywizacji lokalnych społeczności i włączania jej w rozwój swojego obszaru.

Istotną część spotkania stanowiła wizyta w terenie: spotkanie w LGD Krzemienny Krąg oraz w miejscu realizacji projektów grantowych: Centrum Kulturowo Archeologicznym (świętokrzyskie dymarki) oraz punktów na trasie sieci międzygminnych szlaków rowerowych (przystań rowerowa – miejsce odpoczynku dla turystów i serwisu rowerów).

Spotkanie w Wólce Milanowskiej pozwoliło na wymianę poglądów, podzielenie się doświadczeniami oraz prezentację dobrych praktyk, które warte są do zaprezentowania w innych samorządach województw w celu usprawnienia wdrażania RLKS.

 

MRiRW


POWIĄZANE

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę