Światowy Dzień Gleby 2021

6 grudnia 2021
Światowy Dzień Gleby 2021

5 grudnia przypada Światowy Dzień Gleby. Tegoroczne hasło to: Powstrzymać zasolenie gleb, zwiększyć produkcyjność gleb.

Ustanowione w 2013 r. przez 68. Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia utrzymania zdrowych ekosystemów i ochrony zdrowia ludzi poprzez lepsze gospodarowanie glebą, zwalczanie jej zasolenia, zwiększanie świadomości potrzeby ochrony gleby oraz zachęcanie do angażowania się w poprawę jej stanu.

Gleby zasolone w Polsce

W Polsce gleby zasolone zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię. Więcej informacji na temat monitoringu gleb ornych w Polsce oraz jego wyniki można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod linkami:

https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-jakosci-gleby-i-ziemi

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/pms/PPMS_2020-2025_OSTATECZNY.pdf

Działania Komisji Europejskiej dotyczące zdrowia gleby

Zdrowe gleby mają również duże znaczenie w realizacji celów w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego Komisja Europejska (KE) w Komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (COM(2019) 640) wskazała, że w 2021 r. przyjmie plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

Plan ten, opublikowany 12 maja 2021 r. w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, to: Droga do zdrowej planety dla wszystkich. Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby COM(2021) 400 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A400%3AFIN).

Strategia glebowa Unii Europejskiej do 2030 r.

17 listopada 2021 r. KE opublikowała Strategię glebową UE do 2030 r. – Czerpanie korzyści ze zdrowej gleby dla ludzi, żywności, przyrody i klimatu COM(2021) 699. W dokumencie przedstawione zostały działania, zorientowane na osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, przywracania bioróżnorodności, bezpieczeństwa żywnościowego, zerowego zanieczyszczenia i ochrony zdrowia ludzkiego, zwiększenia ponownego wykorzystania gruntów i zmniejszenia zajmowania nowych terenów.

Przedmiotowa Strategia oraz dokumenty towarzyszące są dostępne pod następującym adresami:

 
 

MRiRW


POWIĄZANE

Rok 2021 charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostu popytu w krajach trzecich n...

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białko...

W 2021 roku dobiegł końca trzyletni projekt „Walidacja metod diagnostycznych w c...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę