Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Szwedzka prezydencja w UE ma parcie na ograniczanie produkcji, ale...

28 czerwca 2023
Szwedzka prezydencja w UE ma parcie na ograniczanie produkcji, ale...

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE, 26–27 czerwca 2023 r omawiała m. innymi Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Prezydencja szwedzka przedstawiła sprawozdanie z postępów prac nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR). Sprawozdanie z postępów umożliwiło wymianę poglądów między ministrami - czytamy w w komunikacie. To lakoniczne stwierdzenie że "Sprawozdanie z postępów umożliwiło wymianę poglądów między ministrami" świadczy o tym, że większość szefów resortów rolnctwa jest przeciwna dalszemu ograniczaniu produkcji rolnej w UE poprzez narzucanie rolnikom kolejnych przepisów, które mają dominujący wpływ na wyniki ekonomiczne i opłacalność produkcji rolnej. Artykuły rolno-spożywcze UE przedstają być w świecie konkurencyje, a w obliczu otwartej granicy i zniesieniu ceł z Ukrainą, gospodarstwa rolne coraz bardziej zmuszone są do ograniczania produkcji. Politycy UE odpowiedzialni za rolnictwo zdali sobie w końcu sprawę, że coraz bardziej restrykcyjne przepisy nakładane na rolników UE zaczynają "chwiać" bezpieczeństwem żywnościowym całej wspólnoty. 

Niniejszy wniosek jest jedną z głównych inicjatyw strategii Komisji „od pola do stołu”, której celem jest ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego ze środkami ochrony roślin o 50 % w Unii do 2030 r.

W oczekiwaniu na opublikowanie przez Komisję analizy uzupełniającej istniejącą ocenę skutków wniosku Rada skupiła się w dyskusji na sprawozdaniu z postępów i tekście kompromisowym przedstawionym przez prezydencję szwedzką.

Wśród tematów omawianych w tym punkcie ministrowie zwrócili uwagę na wdrażanie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM), obowiązki „profesjonalnych użytkowników” środków ochrony roślin, interakcję między wytycznymi i zasadami dotyczącymi poszczególnych upraw, sposób, w jaki te zasady mają być stosowane, oraz w jaki sposób są one powiązane z finansowaniem w ramach WPR.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/2115 – sprawozdanie z postępu prac i tekst kompromisowy

Kwestie rolne związane z handlem
Ministrowie rolnictwa otrzymywali od Komisji aktualne informacje na temat aktualnego stanu handlu produktami rolno-spożywczymi oraz umów i negocjacji handlowych, które toczą się obecnie zarówno na płaszczyźnie dwustronnej, jak i wielostronnej. Przekazane informacje koncentrowały się na najnowszych dostępnych danych dotyczących importu i eksportu, relacji z kluczowymi partnerami handlowymi oraz prowadzonych negocjacji.

- Statystyki handlowe potwierdzają, że handel produktami rolno-spożywczymi pozostaje motorem napędowym stosunków handlowych UE z państwami trzecimi, utrzymując miliony miejsc pracy w łańcuchu rolno-spożywczym. W tym względzie z zadowoleniem odnotowuję ogólne poparcie państw członkowskich dla toczących się negocjacji na szczeblu dwustronnym i wielostronnym oraz ciągłej potrzeby promowania otwartego handlu i zrównoważonych praktyk rolniczych w UE i na świecie, w tym promowania europejskiego model produkcji - powiedział Peter Kullgren, szwedzki minister ds. obszarów wiejskich

Następnie ministrowie przeprowadzili wymianę poglądów na temat najnowszych wydarzeń w kwestiach rolnych związanych z handlem.

Wyrazili poparcie dla toczących się negocjacji w sprawie umów handlowych, podkreślając jednocześnie potrzebę ochrony wielu wrażliwych produktów i promowania zrównoważonego rolnictwa zarówno w UE, jak i na świecie, poszanowania ambicji środowiskowych oraz zapewnienia konkurencyjności UE sektora rolnego, a także równe warunki działania dla producentów z UE.

Ponadto ministrowie wyrazili dalsze poparcie dla Ukrainy, a niektóre państwa członkowskie podkreśliły potrzebę dokładnej analizy wpływu importu szlakami solidarności.

Pozostałe zagadnienia

Podczas spotkania, w ramach spraw różnych, ministrowie otrzymali informacje od prezydencji szwedzkiej na temat podejścia „Jedno zdrowie” do transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz na temat pierwszego spotkania podsumowującego (Rzym, 24-26 lipca) zwołanego w następstwie Szczyt systemów żywnościowych (2021).

Prezydencja poinformowała ministrów o stanie prac nad wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi oznaczeń geograficznych (OG), sieci danych o zrównoważonym rozwoju gospodarstw (FSDN) oraz zasad etykietowania ekologicznej karmy dla zwierząt domowych.

Ministrowie otrzymali również informacje od delegacji rumuńskiej w sprawie dużych drapieżników, od delegacji bułgarskiej w sprawie upraw olejków eterycznych oraz od delegacji niemieckiej w sprawie hodowli zwierząt na futra. Ponadto ministrowie otrzymali informacje od Komisji, o które prosiła delegacja francuska i niemiecka, o sytuacji rynkowej i pakietach wsparcia finansowanych z rezerwy rolnej oraz od delegacji łotewskiej o potrzebie wsparcia rolników w radzeniu sobie z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Rada przyjęła również bez dyskusji pozycje z wykazu punktów A o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym.

W szczególności Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym w celu utrzymania zrównoważonych poziomów tuńczyka błękitnopłetwego, a także związane z nim uzasadnienie Rady . Nowe przepisy muszą teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski, zanim będą mogły zostać podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Ponadto Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Madagaskarem (2023–2027) oraz związanego z nią protokołu wykonawczego. Ministrowie uzgodnili też co do zasady decyzję o zawarciu umowy i protokołu oraz postanowili przekazać ją wraz z tekstem samego protokołu Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia. Przyjęto również rozporządzenie w sprawie przydziału uprawnień do połowów w ramach protokołu.

Decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (2023–2027)
Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (2023–2027)
Rozporządzenie Rady w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru (2023–2027)
Nieformalna debata podczas lunchu
Podczas wtorkowego obiadu ministrowie rozmawiali o wspólnej polityce rolnej po 2027 roku.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: consilium.europa


POWIĄZANE

Ponad 90 proc. firm spodziewa się, że ten czynnik będzie odgrywać coraz większą ...

Ogrom wrażeń, niemal 200 wystawców z ponad 30 krajów, dziesiątki godzin rozmów b...

W jakim stopniu większa dostępność kredytów przekłada się na popyt na mieszkania...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę