aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

UE przeznaczyła 28,5 mld EUR w 2022r. dla krajów trzecich

24 listopada 2023
UE przeznaczyła 28,5 mld EUR w 2022r. dla krajów trzecich

W 2022 r. Unia Europejska i jej 27 państw członkowskich przeznaczyły na ten cel 28,5 mld EUR1 finansowania działań związanych ze zmianą klimatu ze źródeł publicznych i uruchomiła dodatkową kwotę w wysokości 11,9 mld EUR2 finansowania prywatnego w celu wsparcia krajów rozwijających się w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i przystosowaniu się do skutków zmiany klimatu.

Rada zatwierdziła dziś te dane liczbowe w ramach przygotowań do oenzetowskiej konferencji stron w sprawie zmiany klimatu (COP28), która odbędzie się w dniach 30 listopada – 12 grudnia w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Dane liczbowe opierają się na unijnych przepisach dotyczących sprawozdawczości w zakresie finansowania działań związanych ze zmianą klimatu określonych w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną.3

Według danych zebranych przez Komisję Europejską w 2022 r. ponad 54 % z 28,5 mld EUR środków publicznych przeznaczonych dla krajów rozwijających się przeznaczono na przystosowanie się do zmiany klimatu lub działania przekrojowe (obejmujące zarówno inicjatywy w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowania się do niej), przy czym blisko połowa łącznego finansowania (prawie 49 %) miała formę dotacji.

UE i jej państwa członkowskie są zdecydowane nadal wywiązywać się z międzynarodowych zobowiązań w zakresie finansowania działań klimatycznych, by osiągnąć wspólny cel krajów rozwiniętych, jakim jest mobilizowanie 100 mld USD rocznie, który ma obowiązywać do 2025 r. O tej determinacji świadczy osiągnięty w 2022 r. nowy poziom finansowania działań związanych ze zmianą klimatu przez UE, który stanowi znaczny postęp w porównaniu z poprzednimi latami.

Międzynarodowe publiczne finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu odgrywa ważną rolę we wspieraniu krajów rozwijających się we wdrażaniu porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 r., wraz z finansowaniem działań związanych ze zmianą klimatu ze źródeł prywatnych.


1 Finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu z budżetów publicznych obejmuje 4,0 mld EUR z budżetu UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz 5,7 mld EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ogólną liczbę osób publicznych oblicza się przy użyciu nowej metodyki opartej na zobowiązaniach dotyczących finansowania dwustronnego i wielostronnych w 2022 r.

W przypadku danych liczbowych za lata 2020 i 2021 całkowity wkład publiczny obliczono na podstawie zobowiązań, zarówno w odniesieniu do wsparcia dwustronnego, jak i wielostronnego. Nowa metodyka ma na celu poprawę jasności i dokładności sprawozdawczości w zakresie wkładów poprzez wykorzystanie wypłat w ramach finansowania wielostronnego jako podstawy obliczeń, aby zminimalizować ryzyko zawyżania sprawozdawczości w przypadku opóźnionych, częściowych lub wycofanych wypłat z tytułu zobowiązań wieloletnich. Gdyby zastosowano metodykę z poprzednich lat, ogólny wkład finansów publicznych na 2022 r. wyniósłby 30,5 mld EUR, w porównaniu z 23 mld EUR w 2021 r.

2 Liczba ta dotyczy prywatnego wsparcia finansowego uruchomionego w ramach interwencji publicznych (np. gwarancji, kredytów konsorcjalnych, bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwa, linii kredytowych itp.). Nie obejmuje on żadnych kwot z finansów publicznych wykorzystanych do uruchomienia tego prywatnego wsparcia finansowego.

3 Państwa członkowskie UE przekazały dane dotyczące zobowiązań zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. ("rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną") oraz art. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1208 i załączników III–V do tego rozporządzenia.

oprac, e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

CLAAS uruchomił w Polsce program krótkoterminowego wynajmu ciągników. Do dyspozy...

W dniu 15 kwietnia br. Rada Nadzorcza Spółki Elewarr w uzgodnieniu z władzami Kr...

Ukrińskie media rozpisują się o wywiadzie, jakiego udzieliła Monika Piątkowska, ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę