aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

UE stawia na ekologiczne i bardziej efektywne rolnictwo

13 grudnia 2023
UE stawia na  ekologiczne i bardziej efektywne rolnictwo

W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego roku wdrażania nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) ministrowie podsumowali plany strategiczne WPR.

Plany strategiczne WPR stanowią główne narzędzie realizacji celów WPR w latach 2023–2027. Zostały one opracowane przez państwa członkowskie i zatwierdzone przez Komisję.

Plany wspierają rolnictwo i obszary wiejskie wydatkami publicznymi na łączną kwotę 307 mld euro za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (w tym współfinansowania krajowego).

Ponadto plany strategiczne przyczyniają się do realizacji zobowiązań UE w zakresie środowiska i klimatu oraz odgrywają ważną rolę w osiąganiu celów strategii "od pola do stołu" i strategii na rzecz bioróżnorodności.

Ministrowie wymienili poglądy na temat planów strategicznych i omówili wyzwania związane z ich realizacją. W szczególności podkreślili potrzebę zapewnienia rolnikom stabilności i przewidywalności, podkreślając znaczenie uproszczenia i ułatwienia procesu wprowadzania zmian do planów strategicznych.

Sytuacja rynkowa

Na podstawie informacji przekazanych przez Komisję i państwa członkowskie Rada przeprowadziła dyskusję polityczną na temat głównych czynników wpływających na rentowność rolnictwa w UE i dochody europejskich rolników.

Ministrowie rozmawiali o bieżących wydarzeniach geopolitycznych, w tym o trwającej rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

W związku z tym Rada przedstawiła wytyczne polityczne co do tego, jak w ramach WPR terminowo i skutecznie stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie unijny sektor rolny.

Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

Prezydencja przedstawiła sprawozdanie z postępu prac, w którym skupiła się na pracach prowadzonych w Radzie nad powyższym wnioskiem.

Wniosek Komisji, przyjęty 22 czerwca 2022 r., jest częścią pakietu środków mających na celu zmniejszenie śladu środowiskowego systemów żywnościowych UE.

Do głównych proponowanych środków należą: prawnie wiążące cele na szczeblu UE polegające na ograniczeniu o 50 proc. stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka, a także stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów do 2030 r., nowe przyjazne dla środowiska środki zwalczania szkodników oraz zakaz stosowania pestycydów na obszarach wrażliwych.

Podczas prezydencji hiszpańskiej prace techniczne nad wnioskiem toczyły się na szczeblu grup roboczych.

Prezydencja przedstawiła Radzie przegląd tych prac, koncentrując się na postępach w kilku aspektach, w tym w "obszarach wrażliwych", obowiązkowych celach redukcyjnych na szczeblu UE i środkach krajowych oraz krajowych planach działania.

Roślinny i leśny materiał rozmnożeniowy

Prezydencja przedstawiła Radzie sprawozdania z postępu prac nad wnioskami dotyczącymi roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego, które Komisja przedstawiła 5 lipca 2023 r.

Niektóre z obowiązujących przepisów w dziedzinie materiału rozmnożeniowego roślin (PRM) i leśnego materiału rozmnożeniowego (FRM) pochodzą z lat 60. Wnioski Komisji mają na celu jego aktualizację, aby zapewnić równe warunki działania podmiotom gospodarczym w całej UE oraz wspierać innowacje, rozwój technologiczny i konkurencyjność, a jednocześnie pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, różnorodnością biologiczną i klimatem. Oba wnioski są zgodne ze strategią "od pola do stołu" i strategią na rzecz różnorodności biologicznej.

Rada z zadowoleniem przyjęła prace prowadzone na szczeblu technicznym podczas prezydencji hiszpańskiej.

Ministrowie zgodzili się, że celem jest zapewnienie europejskim rolnikom bardziej zróżnicowanych i wytrzymałych gatunków roślin i lasów, odpornych na szkodniki i ekstremalne zjawiska pogodowe.

Ponadto Rada uznała, że wnioski mogą wnieść pozytywny wkład w transformację w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych i tworzenie bardziej odpornych lasów.

Ministrowie podkreślili też, że należy unikać tworzenia nieuzasadnionych obciążeń administracyjnych i finansowych, i zwrócili się o należyte uwzględnienie specyfiki poszczególnych państw członkowskich.

Rolnictwo

Nowe techniki genomiczne

Rada zapoznała się z postępami poczynionymi podczas prezydencji hiszpańskiej w sprawie proponowanego rozporządzenia w sprawie roślin otrzymywanych za pomocą niektórych nowych technik genomicznych oraz żywności i paszy.

Proponowane rozporządzenie ma umożliwić unijnemu sektorowi rolno-spożywczemu przyczynienie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju oraz strategii "od pola do stołu" i strategii na rzecz bioróżnorodności, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności sektora. Ponadto proponowane przepisy zapewniają wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Rybactwo

Uprawnienia do połowów na 2024 r.

Ministrowie rybołówstwa uzgodnili uprawnienia do połowów na Atlantyku, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym na 2024 r.

W przypadku Atlantyku i Morza Północnego, w przypadku ośmiu stad, decyzja dotyczy również limitów połowowych na 2025 r., a w dwóch przypadkach również na 2026 r. Są one znane jako "wieloletnie całkowite dopuszczalne połowy (TAC)".

Zgodnie z umową o handlu i współpracy UE i Wielka Brytania prowadzą coroczne rozmowy w celu uzgodnienia wspólnych zapasów. Zostały one pomyślnie zakończone przed grudniowym posiedzeniem Rady, a ich wynik został przyjęty w procedurze pisemnej.

Porozumienie polityczne osiągnięte podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa uwzględnia brytyjskie dane liczbowe w głównej decyzj.

- Po dwóch dniach i jednej długiej nocy intensywnych negocjacji osiągnęliśmy porozumienie polityczne, które pomoże utrzymać zasoby rybne na zrównoważonym poziomie, a jednocześnie ochroni źródła utrzymania europejskich flot rybackich - powiedział Luis Planas Puchades, hiszpański minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności


oprac e-red ppr.pl na podst źródło:consilium.europa.eu


POWIĄZANE

Jak było do przewidzenia, tuż po wyborach samorządowych, burmistrzowie, wójtowie...

Decyzja o wyborze odpowiedniej karmy jest kluczowa dla zdrowia psa i jego samopo...

W dzisiejszych czasach rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale także biznes, kt...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę