aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ułatwienia w inwestycjach na retencję wody

18 maja 2021
Ułatwienia w inwestycjach na retencję wody

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie złagodzenia wymogów do programów wsparcia mających na celu zwiększenie retencji wody w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 12 maja 2021 informuje, co następuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje systematyczne działania mające na celu wprowadzenie ułatwień służących rozwojowi małej retencji wodnej. Już w 2019 roku zainicjowano uproszczenie procedur związanych z wykonaniem najmniejszych zbiorników. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 624), w uproszczonej formule, tj. na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego można wykonywać stawy o powierzchni do 1000 m2 i o głębokości do 3 m. Wcześniej uproszczona formuła dotyczyła wykonania stawów o powierzchni do 500 m2 i głębokości do 2 m.

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 z późn. zm.), budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu budowlanym oraz zgłoszenia budowy.

W 2020 r., w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiło propozycję wprowadzenia kolejnych zmian przepisów w ustawach Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i górnicze.

Celem proponowanych zmian jest uproszczenie przepisów w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, w tym dotyczących retencji wody, jak i zatrzymywania jej odpływu na terenach rolnych, w szczególności w urządzeniach melioracji wodnych, aby producenci rolni mogli ją wykorzystywać w sposób efektywny, przy zapewnieniu spełniania wymogów środowiskowych. Projekt tej ustawy został skierowany w 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. W związku z reorganizacją Rady Ministrów, dalsze prace nad projektem będą kontynuowane przez Ministerstwo Infrastruktury, do którego został włączony dział administracji rządowej – gospodarka wodna.

Wprowadzone zmiany organizacyjne spowodowały konieczność aktualizacji wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów (co już nastąpiło), a także samego projektu ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Po zakończeniu tego etapu prac legislacyjnych planowane jest dokończenie rozpoczętych uzgodnień międzyresortowych, a następnie zakończenie konsultacji publicznych i opiniowania.

Część proponowanych przez MRiRW zmian jest związana z realizowanymi i planowanymi do realizacji w ramach PROW 2014–2020 działaniami dotyczącymi gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, tj. działania dotyczącego nawadniania w gospodarstwie (4.1.3) oraz planowanego wsparcia dla spółek wodnych w przebudowie istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na nawadniająco-odwadniające (5.1). W tej sytuacji, związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy podjęto decyzję, aby przepisy wprowadzające uproszczenia w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie przenieść do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który aktualnie znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

Proponowane zmiany dotyczą m.in.:

1) kolejnych ułatwień związanych z budową małych stawów i zbiorników wodnych - stawy lub zbiorniki wodne o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nieprzekraczającej 5000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, byłyby wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy i zgłoszenia wodnoprawnego;

2) doprecyzowanie pojęcia zwykłego korzystania z wód poprzez objęcie nim korzystania z wody w rowie lub stawie, znajdującej się w granicach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność właściciela, o ile nie narusza interesu osób trzecich - właściciel danego terenu, który posiada staw albo rów, który jest zasilany wodami opadowymi lub roztopowymi, będzie mógł korzystać z tej wody do celów prowadzenia m.in. działalności rolniczej w ramach zwykłego korzystania z wód bez limitowania ilości tej wody przeznaczonej do wykorzystania;

3) rozszerzenie możliwości zatrzymywania wody i hamowania jej odpływu bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego - bez pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego możliwe będzie zatrzymywanie wody w rowach i obiektach drenarskich oraz przebudowa rowu i obiektu drenarskiego, niezbędna do zatrzymywania wody; taki przepis pozwoli na szersze podejmowanie działań w zakresie zatrzymywania i hamowania odpływu wody za pomocą urządzeń melioracji wodnych, co będzie miało pozytywny wpływ na stosunki wodne na danym terenie.

Wyrażam nadzieję, że planowane ułatwienia będą służyły rozwojowi małej retencji wodnej, w tym zmniejszeniu odpływu wód powierzchniowych i umożliwią wykorzystanie zgromadzonej wody do łagodzenia skutków suszy w rolnictwie.

 

krir.pl


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę